M
25/09/2020 16:37

Chú trọng chăm lo, bảo vệ quyền lợi đoàn viên, người lao động

(LĐTĐ) Trong 9 tháng đầu năm, Liên đoàn Lao động huyện Chương Mỹ đã triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động trong công nhân, viên chức, lao động, cơ bản các chỉ tiêu đều đạt so với kế hoạch. Hoạt động công đoàn đã hướng mạnh về cơ sở, tập trung đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Công đoàn cơ sở cần đổi mới hoạt động, để không nhàm chán với đoàn viên Công đoàn Y tế Việt Nam: Tôn vinh điển hình tiên tiến giai đoạn 2016- 2020 “Cầu nối”xây dựng quan hệ lao động hài hòa

Báo cáo kết quả thực hiện công tác công đoàn 9 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2020 với Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Chương Mỹ Nguyễn Hợp Tiến cho biết, Liên đoàn Lao động huyện hiện đang quản lý trực tiếp 216 công đoàn cơ sở với 8.904 đoàn viên công đoàn. Hoạt động công đoàn của huyện luôn được đổi mới, sáng tạo, hướng mạnh về cơ sở với nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả.

Chú trọng chăm lo, bảo vệ quyền lợi đoàn viên, người lao động
Lãnh đạo huyện Chương Mỹ làm việc với Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội. (Ảnh: Vũ Liên)

Trong đó, Liên đoàn Lao động huyện đặc biệt chú trọng công tác chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, công nhân viên chức lao động và người lao động. Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật lao động, Luật Công đoàn tại các doanh nghiệp nhằm phát hiện các vi phạm, kịp thời kiến nghị các cơ quan chức năng xử lý, góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp đã được các cấp công đoàn huyện quan tâm thực hiện hiệu quả.

Việc hướng dẫn xây dựng, thương lượng và ký kết thỏa ước lao động tập thể tại công đoàn cơ sở khối doanh nghiệp có nhiều chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động của lãnh đạo doanh nghiệp và công đoàn cơ sở. Cụ thể, trong thời gian qua, Liên đoàn Lao động huyện đã có văn bản chỉ đạo các công đoàn cơ sở khối sản xuất kinh doanh tăng cường phối hợp với chủ sử dụng lao động rà soát, thương lượng, xây dựng, ký kết thỏa ước lao động tập thể theo hướng có lợi cho đoàn viên và người lao động.

Đến nay, việc xây dựng và ký kết thỏa ước lao động tập thể đã thực hiện được 18/40 doanh nghiệp (đạt 45%); Xây dựng và ban hành quy chế đối thoại tại doanh nghiệp đạt 18/40 doanh nghiệp (đạt 45%).

Đồng thời, nhằm thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, từ đầu năm đến nay Liên đoàn Lao động huyện Chương Mỹ đã phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện triển khai chỉ đạo tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức và Hội nghị người lao động năm 2020.

Bên cạnh đó, trong năm học 2020-2021, Liên đoàn Lao động huyện đã phối hợp với phòng Giáo dục – Đào tạo hướng dẫn Công đoàn khối Giáo dục tổ chức hội nghị viên chức, người lao động. Dự kiến, hội nghị sẽ hoàn thành trước 15/10/2020.

Minh Khuê

Nguồn :