M
28/04/2021 16:44

Công đoàn Công ty Trách nhiệm hữu hạn Maxcore:

Chú trọng các phong trào thi đua trong công nhân viên chức lao động

(LĐTĐ) Với đội ngũ cán bộ công đoàn có năng lực, sáng tạo, tâm huyết, các phong trào thi đua do Công đoàn Công ty Trách nhiệm hữu hạn Maxcore tổ chức đã thu hút đông đảo công nhân lao động nhiệt tình tham gia.

Sôi nổi Hội thao công nhân viên chức lao động huyện Ứng Hòa năm 2021 Để những hoạt động trong Tháng Công nhân thật sự hiệu quả

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Maxcore với ngành nghề sản xuất chính là gia công hàng may mặc. Công đoàn Công ty (Thuộc Liên đoàn Lao động huyện Ứng Hòa) thành lập từ tháng 5/2012, lúc đó chỉ có 218 đoàn viên, nhưng đến nay có tới gần 500 đoàn viên.

Những năm qua, bên cạnh việc thường xuyên nắm bắt tâm tư nguyện vọng của công nhân lao động và kịp thời giải quyết những yêu cầu, vướng mắc phát sinh, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty đã tích cực, chủ động tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua, thu hút sự hưởng ứng tham gia của đông đảo công nhân lao động.

Từ các phong trào thi đua đã tạo không khí hăng say lao động sản xuất, đặc biệt xuất hiện nhiều gương điển hình, góp phần tăng năng suất, chất lượng lao động. Nhiều sáng kiến của cán bộ công nhân viên và người lao động về công tác quản lý và thao tác sản xuất được áp dụng mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Chú trọng các phong trào thi đua trong công nhân viên chức lao động
Từ các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều gương lao động giỏi trong lao động sản xuất.

Các phong trào thi đua được Công đoàn Công ty duy trì thường xuyên. Trong đó, phong trào “Lao động giỏi”, “Sáng kiến, sáng tạo”, “Người tốt, việc tốt” đã được phát động nhiều năm liên tục và được đông đảo cán bộ công nhân viên và người lao động tích cực hưởng ứng.

Đáng chú ý, Hội thi “Thợ may giỏi” đã được tổ chức hàng năm, nhiều công nhân lao động đã được biểu dương ở cấp Công ty, cấp huyện và được công nhận “Công nhân giỏi Thủ đô”.

Tiêu biểu như, anh Trần Đình Mừng (công nhân kỹ thuật) đã đạt danh hiệu Công nhân giỏi 8 tháng liên tiếp do Công ty bình bầu dựa trên tổng thu nhập của người lao động và được Liên đoàn Lao động huyện Ứng Hòa đề nghị khen thưởng danh hiệu “Công nhân giỏi Thủ đô” năm 2020; chị Nguyễn Thị Chúc (công nhân may) đã đạt danh hiệu công nhân giỏi 9 tháng liên tiếp do tổ sản xuất, nhà máy và Công ty bình bầu dựa trên số lượng, chất lượng sản phẩm và tổng thu nhập của người lao động và được Liên đoàn Lao động huyện Ứng Hòa đề nghị khen thưởng danh hiệu “Công nhân giỏi Thủ đô” năm 2021.

Theo bà Nguyễn Thị Chiển, Chủ tịch Công đoàn Công ty, với sự đoàn kết thống nhất và sáng tạo trong công tác lãnh đạo cùng sự nỗ lực cố gắng và trách nhiệm của các đồng chí trong Ban Chấp hành, Công đoàn Công ty đã tập trung lãnh đạo phong trào công nhân lao động, hoạt động công đoàn có hiệu quả và đạt được nhiều thành tích trên mọi lĩnh vực công tác.

Kết quả xếp loại hàng năm, Công đoàn Công ty đều đạt xếp loại Công đoàn cơ sở vững mạnh và vững mạnh xuất sắc. Từ năm 2013 đến nay nhận được Giấy khen, Bằng khen của Ủy ban nhân dân huyện và Liên đoàn Lao động huyện.

Minh Phương

Nguồn :