M
25/10/2020 21:58

Công đoàn Công ty cổ phần Nhựa cao cấp Hàng Không:

Chú trọng bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động

(LĐTĐ) Nắm chắc được quy định của pháp luật, ý thức sâu sắc được trách nhiệm của mình, nhiều năm qua, căn cứ đặc điểm, tình hình sản xuất kinh doanh của công ty, Công đoàn Công ty cổ phần Nhựa cao cấp Hàng Không đã chủ động, phối hợp với chủ sử dụng lao động thực hiện công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động.

Tăng cường đối thoại để giải quyết vướng mắc từ cơ sở Quận Long Biên: Đối thoại về chính sách pháp luật lao động, công đoàn, bảo hiểm xã hội Nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở: Bắt đầu từ lợi ích đoàn viên

Theo Chủ tịch Công đoàn Công ty Trần Quốc Tuấn: Năm 2020 là năm rất khó khăn đối với các doanh nghiệp nói chung, trong đó có Công ty cổ phần Nhựa cao cấp Hàng Không, do bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19. Xác định việc đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công nhân viên chức lao động là chức năng, đồng thời là nhiệm vụ quan trọng nhất của tổ chức Công đoàn, vì vậy, Công đoàn Công ty rất chú trọng chăm lo cả về vật chất và tinh thần cho đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động, đặc biệt đối với đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Chú trọng bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động
Công ty cổ phần Nhựa cao cấp Hàng Không tổ chức khám sức khỏe cho cán bộ, công nhân viên. Ảnh: H.K

Cụ thể, Ban Chấp hành Công đoàn phối hợp với Ban Giám đốc Công ty thực hiện tốt công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật liên quan đến quyền và lợi ích của người lao động và người sử dụng lao động như: Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế, Luật An toàn vệ sinh lao động để người sử dụng lao động và người lao động hiểu biết sâu sắc về pháp luật và cùng thực hiện theo pháp luật, đây là việc làm cần thiết và căn bản cần phải triển khai.

Tổ chức Công đoàn Công ty cũng đóng vai trò nòng cốt trong việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp, xây dựng doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa. Thông qua các giá trị văn hóa của doanh nghiệp sẽ làm cho người sử dụng lao động và người lao động gần gũi và hòa đồng với nhau hơn, từ đó sẽ gắn kết với nhau bằng sợi dây văn hóa để cùng xây dựng doanh nghiệp ngày càng phát triển.

Bên cạnh đó, Công đoàn Công ty cũng chú trọng tổ chức các cuộc giao lưu văn hóa, thể thao, nấu ăn… thông qua đó giúp xóa bỏ khoảng cách giữa người sử dụng lao động và người lao động. Mọi người cùng vui với chiến thắng hoặc cùng nhau chia sẻ nuối tiếc khi chưa giành được thắng lợi trong cuộc giao lưu.

Chủ tịch Công đoàn Công ty Trần Quốc Tuấn đặc biệt nhấn mạnh đến vai trò của Công đoàn trong việc xây dựng và củng cố mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp; giúp các doanh nghiệp ổn định, phát triển bền vững, người lao động có đủ việc làm, thu nhập.

“Mục tiêu của cả người sử dụng lao động và người lao động là phải cùng nhau đưa doanh nghiệp ngày càng phát triển. Nếu doanh nghiệp phát triển thì lợi ích của các bên sẽ được đảm bảo, cụ thể: Doanh nghiệp có lợi nhuận; quyền và lợi ích của người lao động được đảm bảo và nâng cao đồng thời doanh nghiệp sẽ có điều kiện về kinh tế để đóng góp nhiều ngân sách cho Nhà nước, góp phần xây dựng đất nước Việt Nam giàu mạnh”, ông Trần Quốc Tuấn khẳng định.

Chú trọng bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động
Chủ tịch Công đoàn Công ty cổ phần Nhựa cao cấp Hàng Không Trần Quốc Tuấn chia sẻ kinh nghiệm hoạt động công đoàn tại cơ sở. Ảnh: B.D

Cũng theo Chủ tịch Công đoàn Công ty cổ phần Nhựa cao cấp Hàng Không: Công đoàn phải phối hợp với ban lãnh đạo doanh nghiệp tổ chức phát động các phong trào thi đua, đồng thời tham gia ban hành các chính sách đòn bẩy kinh tế để khuyến khích người lao động tích cực làm việc và làm việc sáng tạo đạt hiệu quả cao. Thu nhập của người lao động được hình thành từ hai nguồn chính: Tiền lương dùng để đảm bảo thu nhập ổn định cho người lao động căn cứ vào hệ số lương theo quy định của Nhà nước; tiền thưởng là nguồn thu chính để người lao động có thể làm giàu cho bản thân nếu họ tích cực làm việc và có nhiều sáng tạo trong công việc.

Đặc biệt, tại Công ty cổ phần Nhựa cao cấp Hàng Không, lãnh đạo công ty luôn thực hiện nghiêm túc Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc theo Nghị định 149/2018/NĐ- CP ngày 07/11/2018 của Chính phủ; trong đó Ban chấp hành Công đoàn cơ sở luôn chú trọng tổ chức tốt đối thoại định kỳ, Hội nghị người lao động, tổ chức thương lượng và ký kết Thỏa ước lao động tập thể với nhiều điều quy định có lợi hơn luật.

“Từ các nội dung đã thỏa thuận cụ thể trong Thỏa ước lao động tập thể, Ban Chấp hành Công đoàn đơn vị đã tiếp tục cụ thể hóa bằng các chương trình chăm lo cụ thể đến người lao động, góp phần quan trọng tăng cường sự gắn bó, phát triển nghề nghiệp, tăng năng suất lao động, thi đua sáng kiến cải tiến trong đoàn viên người lao động, giúp Công ty hoàn thành tốt các chỉ tiêu kinh doanh chính được giao trong 9 tháng đầu năm 2020”, ông Trần Quốc Tuấn chia sẻ.

Bảo Duy

Nguồn :