M
05/06/2020 11:31

Chủ tịch UBND huyện Thanh Oai giải trình nguyên nhân Cụm công nghiệp Bình Minh-Cao Viên chậm triển khai

(LĐTĐ) Tại phiên giải trình, đại biểu Phạm Đình Đoàn – tổ đại biểu quận Hoàng Mai đặt câu hỏi: Phát triển cụm làng nghề để chuyển nhiều cơ sở sản xuất ở nội thành ra ngoại thành đang được người dân và nhiều doanh nghệp mong đợi, nhưng Cụm công nghiệp Bình Minh-Cao Viên thuộc huyện Thanh Oai đã được tỉnh Hà Tây cũ cấp giấy chứng nhận từ năm 2007 nhưng việc triển khai đến nay rất chậm, đề nghị Chủ tịch UBND huyện Thanh Oai cho biết nguyên nhân chậm trễ và biện pháp thúc đẩy xây dựng, phát triển cụm làng nghề trong thời gian tới.

chu tich ubnd huyen thanh oai giai trinh nguyen nhan cum cong nghiep binh minh cao vien cham trien khai Nhiều nội dung kiến nghị của cử tri được làm rõ
chu tich ubnd huyen thanh oai giai trinh nguyen nhan cum cong nghiep binh minh cao vien cham trien khai Cương quyết đóng cửa nhưng cơ sở vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩm
chu tich ubnd huyen thanh oai giai trinh nguyen nhan cum cong nghiep binh minh cao vien cham trien khai
Chủ tịch huyện Thanh Oai giải trình tại phiên họp

Giải trình về nội dung về việc chậm triển khai cụm công nghiệp Bình Minh, Chủ tịch UBND huyện Thanh Oai cho biết: công ty cổ phần xây dựng Hà Tây, đơn vị được tỉnh Hà Tây trước đây cho phép đầu tư xây dựng cụm công nhiệp Bình Minh - Cao Viên. Năm 2007, UBND huyện Thanh Oai đề xuất và đã được các sở, ngành tỉnh Hà Tây ban hành quyết định thu hồi 38,6 ha ta trên địa bàn các xã Bình Minh, Cao Viên, Bích Hoà chuyển mục đích thành đất chuyên dùng giao cho công ty cổ phần xây dựng Hà Tây thuê, đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật để sau xây dựng cụm công nghiệp Bình Minh - Cao Viên.

Sau khi có quyết định thu hồi đất huyện Thanh Oai đã thành lập hội đồng bồi thường hỗ trợ tái định cư, các tổ công tác kê khai kiểm đếm và Hội đồng bồi thường hỗ trợ tái định cư, Huyện đã giải phóng mặt bằng và giao phần lớn đất cho doanh nghiệp, diện tích đất còn lại nằm trên địa giới hành chính 2 xã Cao Viên và Bình Minh chưa giải phóng mặt bằng, hiện trạng chủ yếu vẫn là đất sản xuất nông nghiệp.

Phần đất được bàn giao, Doanh nghiệp đã san lấp mặt bằng nhưng đến nay chưa được đầu tư xây dựng do doanh nghiệp chưa hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu của các sở, ngành và không phối hợp với địa phương thực hiện giải phóng mặt bằng trong thời gian dài nên cử tri, nhân dân kiến nghị làm rõ doanh nghiệp có giải phóng mặt bằng hay không?

Đến ngày 16/3/2018 doanh nghiệp có văn bản đề nghị tiếp tục giải phóng mặt bằng. Đến nay, theo chủ đầu tư báo cáo, đang liên hệ với Sở Kế hoạch, Đẩu tư, Sở Công thương để điều chỉnh dự án đầu tư và quyết định thành lập cụm theo hướng dẫn các sở, ngành. Như vậy, trách nhiệm thuộc về nhà đầu tư trong việc phối hợp, chứng minh năng lực, cung cấp hồ sở để báo cáo cấp sở ngành thẩm quyền phê duyệt theo yêu cầu.

UBND huyện Thanh Oai kiến nghị UBND Thành phố chỉ đạo các sở ban ngành kiểm tra năng lực, điều kiện khả năng dự án, trách nhiệm công tác phối hợp trong kê khai, kiểm đếm trong giải phóng mặt bằng của nhà đầu tư, đồng thời yêu cầu nhà đầu tư đưa đất đã được giải phóng mặt bằng vào sử dụng theo quy định.

Theo Phó Giám đốc Sở Công thương đến nay cụm công nghiệp Bình Minh-Cao Viên-Bích Hòa huyện Thanh Oai đã được cập nhật vào quy hoạch kế hoạch sử dụng đất tại Quyết định 3681, Quyết định ngày 10/7/201của UBND TP Hà Nội về duyệt điều chỉnh quy hoạch nội dung sử dụng đất đến năm 2020 cho huyện Thanh Oai. Hàng năm Sở Công Thương đều tổ chức hai cuộc tháo gỡ khó khăn cho cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố nhưng lần nào mời chủ đầu tư đều không đến dự cho nên việc phối hợp này rất khó khăn như huyện Thanh Oai báo cáo.

Thời gian tới, Sở tiếp tục phối hợp với huyện Thanh Oai hướng dẫn chủ đầu tư báo cáo thẩm định cụm công nghiệp Bình Minh-Cao Viên huyện Thanh Oai trình UBND Thành phố phê duyệt theo quy định.

T.V

Nguồn :