M
22/01/2020 23:19

Viết tiếp bài "Công ty Cổ phần Cơ điện công trình: Người lao động kêu cứu vì bị nợ lương, thưởng"

Chủ tịch HĐQT Công ty phớt lờ các văn bản chỉ đạo của Sở Nội vụ Hà Nội

(LĐTĐ) Báo Lao động Thủ đô điện tử ngày 19/1 có bài viết phản ánh, Công ty Cổ phần Cơ điện công trình nhiều tháng không trả lương người lao động, nợ bảo hiểm xã hội... Mới đây, theo tài liệu chúng tôi thu thập được, vẫn còn nhiều vấn đề tồn tại chưa giải quyết dứt điểm tại công ty.  

chu tich hdqt cong ty phot lo cac van ban chi dao cua so noi vu ha noi Công ty Cổ phần Cơ điện công trình: Người lao động kêu cứu vì bị nợ lương, thưởng

Bổ nhiệm Kế toán trưởng không đúng quy định

Theo báo cáo số 2544/SNV- TCBC ngày 18/10/2019 của Sở Nội vụ gửi Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về một số nội dung kiến nghị hoạt động của công ty: Ngày 24/7/2018, Công ty Cổ phần Cơ điện công trình có công văn về việc “Giới thiệu cán bộ tham gia đại diện phần vốn Nhà nước và ứng cử chức danh quản lý tại công ty”.

Trong đó, đề xuất giới thiệu bà Trần Phương Lan – Phó Trưởng phòng Tài chính kế toán công ty, đại diện quản lý vốn Nhà nước 3.348.000 cổ phần, tương ứng 18% vốn điều lệ; giới thiệu bà Lan tham gia Hội đồng quản trị (HĐQT), giữ chức vụ Kế toán trưởng.

Trên cơ sở quy định của pháp luật, Sở Nội vụ đã tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố có quyết định số 5279/QĐ-UBND ngày 3/10/2018 giới thiệu bà Trần Phương Lan tham gia HĐQT công ty (Sở Nội vụ không đề xuất bà Lan giữ cương vị Kế toán trưởng vì vi phạm Luật Doanh nghiệp và Luật Kế toán).

Tuy nhiên, ngày 18/10/2018, HĐQT công ty đã họp và có 3/5 thành viên HĐQT tán thành bầu bà Lan giữ chức Kế toán trưởng. Cùng ngày, HĐQT công ty ban hành Nghị quyết thông qua công tác nhân sự. Đồng thời, ông Nguyễn Trung Thành - Chủ tịch HĐQT công ty ký quyết định bổ nhiệm bà Lan, Thành viên HĐQT giữ chức vụ Kế toán trưởng.

chu tich hdqt cong ty phot lo cac van ban chi dao cua so noi vu ha noi

Nhiều văn bản của Sở Nội vụ thành phố Hà Nội về những nội dung kiến nghị liên quan đến

Công ty Cổ phần Cơ điện công trình

Sở Nội vụ đã 2 lần tổ chức cuộc họp với HĐQT và Tổ quản lý vốn của công ty về việc này. Đồng thời, đề nghị HĐQT công ty thu hồi quyết định bổ nhiệm Kế toán trưởng với bà Trần Phương Lan nhưng HĐQT công ty chưa thực hiện.

Chủ tịch HĐQT “cãi lệnh” Sở Nội vụ?

Bên cạnh vấn đề về bổ nhiệm Kế toán trưởng không đúng quy định, Sở Nội vụ cũng có báo cáo với Thành phố về những hoạt động chung của Công ty Cổ phần Cơ điện công trình. Trong đó, đề xuất nội dung quan trọng là: Sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động của công ty.

Cụ thể, sửa đổi Điều 6.5: Công ty có 01 Người đại diện theo pháp luật là Tổng giám đốc. Đồng thời rà soát lại năng lực, phẩm chất đạo đức, điều kiện, tiêu chuẩn… của Người đại diện vốn Nhà nước tại công ty. Đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố kiện toàn các Thành viên quản lý vốn Nhà nước theo quy định của pháp luật.

Ngày 31/10/2019, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội có công văn số 4880/UBND-NC về việc kiểm tra, giải quyết những nội dung kiến nghị của Công ty Cổ phần Cơ điện công trình.

Công văn nêu: “Đồng ý về nguyên tắc theo đề xuất của Sở Nội vụ tại công văn số 2554. Giao các Sở: Nội vụ, Tài chính, Lao động Thương binh và Xã hội có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn Người đại diện vốn Nhà nước tại công ty thực hiện các nội dung theo báo cáo và đề xuất của Sở Nội vụ.”

Tiếp đến ngày 13/11/2019, Sở Nội vụ đã họp các Sở ngành liên quan để triển khai thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố. Tại cuộc họp, lãnh đạo Sở Nội vụ đã nêu các kiến nghị, đề xuất của Sở Nội vụ tại văn bản số 2544.

Lãnh đạo Sở Nội vụ kết luận: Yêu cầu Tổ quản lý vốn, HĐQT công ty tổ chức ngay cuộc họp để triển khai thực hiện nội dung theo chỉ đạo của thành phố. Khẩn trương sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động của công ty. Sửa đổi điều 6.5 như sau: Công ty có 01 Người đại diện theo pháp luật là Tổng giám đốc. Lịch họp do Chủ tịch HĐQT công ty bố trí và thực hiện trước ngày 19/11/2019…

Mặc dù đã có chỉ đạo của lãnh đạo Sở Nội vụ nhưng ông Nguyễn Trung Thành - Chủ tịch HĐQT không tổ chức họp. Ngày 23/12, Sở Nội vụ có công văn 3229/SNV-TCBC đôn đốc thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố gửi Chủ tịch HĐQT công ty.

Tại công văn, Sở Nội vụ có nêu: Sở Nội vụ đã nhiều lần đôn đốc đồng chí Chủ tịch HĐQT công ty bằng điện thoại, tin nhắn… nhưng đồng chí Chủ tịch HĐQT công ty vẫn không tổ chức cuộc họp HĐQT để triển khai thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố.

Bằng công văn này, Sở Nội vụ yêu cầu đồng chí Chủ tịch HĐQT công ty phối hợp với Tổng giám đốc khẩn trương triển khai thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố, báo cáo về Sở Nội vụ trước ngày 27/12/2019. Sau thời gian trên, nếu không thực hiện sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

Tuy nhiên, qua tìm hiểu, đến thời điểm này ông Nguyễn Trung Thành - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Cơ điện công trình vẫn không tổ chức họp theo chỉ đạo của Sở Nội vụ.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.

Sáng 22/1/2020, trao đổi với phóng viên, bà Nguyễn Thị Vân Hà – Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần Cơ điện công trình, cho biết: Sau khi báo có bài viết phản ánh, công ty đã tổ chức cuộc họp về nội dung báo nêu. Ngày 21/1 (tức 27 Tết Âm lịch), ông Nguyễn Trung Thành - Chủ tịch HĐQT công ty, chỉ ký ủy nhiệm chi trả lương từ tháng 4 đến tháng 8 cho cán bộ công nhân viên công ty. Đồng thời đóng bảo hiểm xã hội tháng 11 và 12/2019.

H.Duy

Nguồn :