M
07/04/2020 14:56

Chủ động rà soát và đề xuất “đầu ra” cho cán bộ đoàn quá tuổi

(LĐTĐ) Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ giao Thành đoàn Hà Nội chủ động rà soát tiêu chuẩn đội ngũ cán bộ đoàn đã quá tuổi theo quy định; đồng thời chủ động liên hệ, phối hợp, đề xuất với Ban Tổ chức Thành ủy, Sở Nội vụ xem xét, bố trí, sắp xếp vị trí việc làm, luân chuyển công tác theo đúng trình tự, quy định của Trung ương và thành phố.

chu dong ra soat va de xuat dau ra cho can bo doan qua tuoi Chống dịch Covid-19, Hà Nội giám sát sức khỏe 19.560 người tại cộng đồng
chu dong ra soat va de xuat dau ra cho can bo doan qua tuoi Thành ủy Hà Nội ra Chỉ thị thực hiện lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về phòng chống Covid-19
chu dong ra soat va de xuat dau ra cho can bo doan qua tuoi Hà Nội điều chỉnh mục tiêu tăng trưởng do ảnh hưởng của dịch COVID-19

Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Thông báo số 2552-TB/TU về kết luận của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ tại buổi làm việc với Thành đoàn Hà Nội, diễn ra ngày 26/3/2020. Trong đó, Bí thư Thành ủy chỉ đạo giải quyết 5 kiến nghị, đề xuất Thành đoàn Hà Nội đưa ra tại buổi làm việc.

Đáng chú ý, đối với kiến nghị, đề xuất liên quan đến các thiết chế văn hóa phục vụ nhu cầu của thanh, thiếu niên Thủ đô, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã chỉ đạo cụ thể liên quan đến 4 công trình gồm: Cung Thanh niên Hà Nội, Cung Thiếu nhi Hà Nội, Trường Cán bộ Đội Lê Duẩn và Trung tâm Dịch vụ việc làm và hỗ trợ thanh niên Hà Nội.

Trong đó, đối với đề xuất đầu tư cải tạo Cung Thanh niên Hà Nội tại số 1-3 phố Tăng Bạt Hổ và số 37 phố Trần Bình Trọng, đồng chí Vương Đình Huệ giao Thành đoàn Hà Nội chủ động phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư để nghiên cứu, đề xuất hình thức, phương án đầu tư cụ thể, bảo đảm phù hợp quy định pháp luật hiện hành, trình Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố xem xét, giải quyết. Bí thư Thành ủy lưu ý, việc xã hội hóa đầu tư phải bảo đảm không có các điều kiện ràng buộc về lợi ích của doanh nghiệp đối với đất đai, sở hữu tài sản trên đất và phải tuân thủ quy định pháp luật.

Về kiến nghị liên quan đến Trung tâm Dịch vụ việc làm và hỗ trợ thanh niên Hà Nội, Bí thư Thành ủy cho biết, ngày 12/2/2020, UBND thành phố đã ban hành Kế hoạch số 31/KH-UBND về đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. UBND thành phố đã giao việc triển khai tổ chức đào tạo nghề cho lao động nông thôn cho UBND các quận, huyện, thị xã trực tiếp chỉ đạo và tổ chức thực hiện theo quy định.

Trong thời gian tới, để tiếp tục nâng cao chất lượng công tác đào tạo nghề cho thanh niên, nhất là với lao động nông thôn, Thành đoàn Hà Nội tiếp tục chỉ đạo tổ chức Đoàn các cấp vào cuộc, có những đóng góp trong việc triển khai, thực hiện hiệu quả công tác đào tạo nghề cho người lao động nông thôn, đặc biệt là lao động trong độ tuổi thanh niên.

Đối với kiến nghị Thường trực Thành ủy quan tâm, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các địa phương tạo điều kiện “đầu ra” cho cán bộ Đoàn trước thềm đại hội đảng bộ các cấp, đồng chí Bí thư Thành ủy giao Thành đoàn Hà Nội chủ động rà soát tiêu chuẩn đội ngũ cán bộ Đoàn đã quá tuổi theo quy định; đồng thời chủ động liên hệ, phối hợp, đề xuất với Ban Tổ chức Thành ủy, Sở Nội vụ xem xét, bố trí, sắp xếp vị trí việc làm, luân chuyển công tác theo đúng trình tự, quy định của Trung ương và thành phố.

Về đề xuất liên quan đến khởi nghiệp và xây dựng thành phố thông minh, đồng chí Vương Đình Huệ cho biết, ngày 9/9/2019, UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 4889/QĐ-UBND về việc phê duyệt “Đề án hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo giai đoạn 2019-2025”. Trong đó, thành phố đã giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Quy hoạch và Kiến trúc cùng các sở, ngành liên quan rà soát một số địa điểm thuận lợi tại trung tâm thành phố để hình thành từ 2 đến 3 không gian khởi nghiệp sáng tạo phục vụ cộng đồng khởi nghiệp sáng tạo Thủ đô. Vì vậy, đề xuất của Thành đoàn về hình thành trung tâm hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp sáng tạo là hoàn toàn phù hợp.

Bí thư Thành ủy giao Thành đoàn Hà Nội chủ động phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các sở, ngành có liên quan khác nghiên cứu, đề xuất xây dựng trung tâm khởi nghiệp sáng tạo của thanh niên. Tuy nhiên, việc hình thành trung tâm phải bảo đảm các yếu tố, như: Không làm phát sinh tổ chức bộ máy, biên chế theo chủ trương tinh giản bộ máy, biên chế của Trung ương và thành phố; tránh trùng lặp về tên gọi với Trung tâm khởi nghiệp sáng tạo thành phố Hà Nội đang được Sở Kế hoạch và Đầu tư đề xuất hình thành theo quyết định nêu trên.

Hoàng Phúc

Nguồn :