M
13:23 | 18/06/2019

Các cấp công đoàn Thủ đô:

Chấp hành tốt Điều lệ Công đoàn Việt Nam

(LĐTĐ) Qua tiến hành trên 3000 cuộc kiểm tra chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam từ đầu năm đến nay cho thấy, các cấp công đoàn Thủ đô đã chấp hành tốt quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam, các Chỉ thị, Nghị quyết, các quy định của công đoàn cấp trên và cấp mình. 

chap hanh tot dieu le cong doan viet nam Các cấp công đoàn Thủ đô: Nâng cao chất lượng phong trào thi đua
chap hanh tot dieu le cong doan viet nam Tổ chức Hội thi cắm hoa nghệ thuật chào mừng 90 năm Công đoàn Việt Nam

Ủy ban Kiểm tra (UBKT) LĐLĐ Thành phố cho biết, thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình, ngay từ đầu năm 2019, UBKT Công đoàn các cấp đã giúp cho BCH, BTV Công đoàn cùng cấp xây dựng và triển khai Kế hoạch kiểm tra, giám sát việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam đối với Công đoàn cùng cấp và cấp dưới. Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2019, UBKT Công đoàn các cấp đã tiến hành kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam được 3.089 cuộc.

chap hanh tot dieu le cong doan viet nam
Một cuộc kiểm tra chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam tại CĐCS do Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội tiến hành.

Trong đó: UBKT Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở kiểm tra được 430 cuộc; UBKT Công đoàn cơ sở kiểm tra được 2.659 cuộc. Cùng đó, UBKT Công đoàn các cấp cũng tổ chức giám sát hoạt động của công đoàn các cấp 1.232 cuộc, trong đó: UBKT Công đoàn cấp trên cơ sở tổ chức giám sát được 114 cuộc; UBKT Công đoàn cơ sở tổ chức giám sát được 1.118 cuộc.

Qua kiểm tra, giám sát cho thấy, nhìn chung Công đoàn các cấp đã chấp hành tốt quy định của Điều lệ Côn đoàn Việt Nam, các Chỉ thị, Nghị quyết, các quy định của Công đoàn; tập trung tổng kết các Chương trình thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp, tổ chức thành công Đại hội, hội nghị Công đoàn các cấp từ cơ sở đến thành phố.

Sau Đại hội, Công đoàn các cấp đã tập trung xây dựng quy chế hoạt động của Ban Chấp hành, Ủy ban kiểm tra; phân công nhiệm vụ cho các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành, ủy viên Ủy ban kiểm tra; xây dựng chương trình hoạt động toàn khóa để triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp công đoàn Thủ đô được liên tục đổi mới, khuyến khích những mô hình mới và cách làm hay, hướng về cơ sở.

Đặc biệt, các cấp công đoàn Thủ đô đã tập trung triển khai thực hiện hiệu quả các hoạt động trong “Tháng Công nhân”; tổ chức và phát động các phong trào thi đua yêu nước, biểu dương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong CNVCLĐ; đẩy mạnh công tác tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ Công đoàn; công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đã được triển khai đồng bộ ở các cấp Công đoàn.

Cùng đó, công tác phát triển đoàn viên và thành lập CĐCS được các cấp Công đoàn chú trọng, hầu hết công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đã làm tốt công tác phát triển đoàn viên và thành lập CĐCS theo quy định mới của Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở được các cấp công đoàn quan tâm, chỉ đạo CĐCS chủ động tham gia với chính quyền đồng cấp thực hiện Nghị định 149 của Chính phủ.

Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở cũng đã ký kết thỏa thuận hợp tác với các đơn vị đối tác, doanh nghiệp để thực hiện chương trình phúc lợi cho đoàn viên Công đoàn. Việc triển khai thu kinh phí công đoàn 2% vào tài khoản Công đoàn Việt Nam qua ngân hàng Vietinbank được các cấp Công đoàn tích cực triển khai.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, ở một số đơn vị công đoàn vẫn còn bộc lộ những tồn tại như: Xây dựng quy chế hoạt động của Ban Chấp hành, Ủy ban kiểm tra còn chưa bổ sung kịp thời các nhiệm vụ, quyền hạn mới được Tổng Liên đoàn quy định hướng dẫn tại Hướng dẫn số 251/HD-TLĐ ngày 02/3/2017; Việc duy trì chế độ sinh hoạt, họp Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, UBKT chưa đầy đủ; biên bản của cuộc họp ghi chưa đúng thể thức văn bản, lưu trữ hồ sơ chưa khoa học; sau hội nghị BCH thường kỳ chưa ra Nghị quyết để tổ chức thực hiện...

Đáng chú ý, tỷ lệ các đơn vị nộp thỏa ước lao động tập thể và quy chế đối thoại trong doanh nghiệp còn thấp; chất lượng Thỏa ước lao động tập thể chưa cao, nhiều Thỏa ước đã hết hiệu lực nhưng chưa được ký kết lại.

Việc tổ chức hội nghị người lao động, tổ chức đối thoại định kỳ tại nơi làm việc theo Nghị định 149 của Chính phủ ở nhiều đơn vị còn hình thức, chưa đúng theo quy định. Ngoài ra, việc thực hiện chế độ thông tin báo cáo chưa kịp thời, hoạt động ở một số CĐCS còn nhiều khó khăn, lúng túng, vai trò Công đoàn còn hạn chế.

“Mặc dù ở một số đơn vị công đoàn vẫn còn bộc lộ những tồn tại. Tuy nhiên, sau kiểm tra, giám sát UBKT Công đoàn các cấp đều có kết luận bằng văn bản, đánh giá những ưu, khuyết điểm của từng nội dung kiểm tra; đồng thời, kiến nghị đối với đơn vị có biện pháp khắc phục những tồn tại, thiếu sót để thực hiện tốt hơn Điều lệ Công đoàn Việt Nam”- Ông Lương Quang Thành- Ủy viên Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT LĐLĐ Thành phố cho biết.

Ông Lương Quang Thành cũng cho biết thêm, từ nay đến cuối năm, UBKT LĐLĐ Thành phố chỉ đạo, đôn đốc UBKT các cấp Công đoàn tiếp tục thực hiện chương trình kế hoạch kiểm tra đồng cấp và cấp dưới việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam năm 2019, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch trước ngày 15/11/2019 đồng thời đôn đốc các đơn vị xây dựng, tổng hợp số liệu báo cáo công tác kiểm tra năm 2019.

Phạm Diệp

Nguồn :