Multimedia
05/11/2023 20:36
Chăm lo toàn diện cho đoàn viên, người lao động

05/11/2023 20:36

Cùng với việc đẩy mạnh xây dựng các thiết chế văn hóa, công trình phúc lợi, nhà ở,… hỗ trợ người lao động. Thời gian qua, các cấp Công đoàn Thủ đô đã đã triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền giáo dục, chăm lo vật chất và tinh thần cho đoàn viên, người lao động, giúp đoàn viên người lao động yên tâm công tác. Qua đó, khẳng định sự chăm lo toàn diện của tổ chức Công đoàn với đoàn viên, người lao động.
Hiệu quả trong công tác chăm lo đời sống tinh thần cho người lao động

Cùng với việc đẩy mạnh xây dựng các thiết chế văn hóa, công trình phúc lợi, nhà ở,… hỗ trợ người lao động. Thời gian qua, các cấp Công đoàn Thủ đô đã đã triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền giáo dục, chăm lo vật chất và tinh thần cho đoàn viên, người lao động, giúp đoàn viên người lao động yên tâm công tác. Qua đó, khẳng định sự chăm lo toàn diện của tổ chức Công đoàn với đoàn viên, người lao động.

Hiệu quả trong công tác chăm lo đời sống tinh thần cho người lao động
Hiệu quả trong công tác chăm lo đời sống tinh thần cho người lao động

Nhằm thực hiện có hiệu quả Chương trình 06/Ctr-LĐLĐ của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố về “Phối hợp nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho đoàn viên và người lao động (NLĐ), góp phần phát triển văn hóa xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô giai đoạn 2018 - 2023”, nhiệm kỳ qua, LĐLĐ thành phố Hà Nội đã ban hành các văn bản chỉ đạo công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ Thủ đô.

Trọng tâm công tác tập trung tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; tuyên truyền kết quả các kỳ họp Quốc hội khóa XV; tuyên truyền Kết luận, quy định của Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; tổ chức sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Đồng thời tiếp tục đẩy mạnh quán triệt, triển khai tổ chức thực hiện các nội dung chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 35-KH/TU ngày 28/7/2021 của Thành ủy Hà Nội về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”…

Hiệu quả trong công tác chăm lo đời sống tinh thần cho người lao động

Triển khai các hoạt động Tháng Công nhân gắn với hoạt động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động hằng năm; chào mừng Kỷ niệm ngày Quốc tế Lao động 1/5, ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; tuyên truyền Đại hội Công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVII và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028; chỉ đạo các cấp Công đoàn thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền cuộc vận động “Xây dựng nếp sống văn hóa công nghiệp trong CNVCLĐ Thủ đô”, “Xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”. Đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị khảo sát thành lập cụm Văn hóa thể thao, điểm sinh hoạt văn hóa công nhân; tổ chức Hội thi Nét đẹp văn hóa công sở; cuộc thi ảnh “Dấu ấn Công đoàn và người lao động Thủ đô”; Hội khỏe CNVCLĐ Thủ đô…

Hiệu quả trong công tác chăm lo đời sống tinh thần cho người lao động

Kết quả, nhiệm kỳ qua, có 45/45 (đạt 100%) LĐLĐ các quận, huyện, thị xã, Công đoàn ngành cấp trên trực tiếp cơ sở thường xuyên tổ chức tuyên truyền về những quan điểm, chủ trương, định hướng lớn, kết quả quá trình đổi mới, nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức Công đoàn Việt Nam, về các Hiệp định tự do thương mại thế hệ mới, đặc biệt là Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP). Nâng cao ý thức, nhận thức về trách nhiệm của mỗi đoàn viên, CNVCLĐ góp phần xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới với nhiều thức phong phú, đa dạng, linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tế cơ sở như qua hệ thống văn bản chỉ đạo, các ứng dụng công nghệ thông tin, mạng Internet và các trang mạng xã hội của tổ chức Công đoàn.

Hoạt động “Tháng Công nhân - Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động”, trong nhiệm kỳ vừa qua, Ban Thường vụ LĐLĐ thành phố Hà Nội đã kịp thời ban hành nhiều văn bản với những nội dung trọng tâm và giải pháp thực hiện hiệu quả, để chỉ đạo các cấp Công đoàn Thủ đô tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân theo chủ đề hàng năm. Kết quả cho thấy, có 45/45 (100%) đơn vị đã tổ chức lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh, lao động hằng năm và đã triển khai tốt công tác tuyên truyền, đồng thời triển khai các hoạt động chăm lo thiết thực cho đoàn viên, NLĐ. Cùng với đó, đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức về kiến thức pháp luật, xã hội cho NLĐ thông qua việc tổ chức các Hội nghị Tọa đàm trực tuyến với chủ đề “Các chế độ, chính sách liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của NLĐ và người sử dụng lao động”.

Cũng trong Tháng Công nhân hằngng năm, phong trào thi đua "Lao động giỏi" được các cấp Công đoàn Thủ đô tích cực triển khai, hưởng ứng. Bằng nhiều đột phá, phong trào đã thực sự đi vào đời sống và mang lại những hiệu quả thiết thực, sâu rộng, cổ vũ đội ngũ CNVCLĐ tích cực lao động sản xuất, phát huy sức sáng tạo, góp sức vào sự nghiệp phát triển chung của Thủ đô và đất nước. Tiếp tục tổ chức các hoạt động “Cảm ơn NLĐ”, tạo sự đồng thuận của nhiều người sử dụng lao động, được đông đảo NLĐ cảm nhận hạnh phúc hơn.

Hằng năm, LĐLĐ Thành phố đã tổ chức tuyên dương 100 công nhân giỏi Thủ đô trong CNVCLĐ và báo công dâng Bác tại tỉnh Nghệ An và Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đồng thời, triển khai tuyên truyền treo trên 11.000 khẩu hiệu tại các trụ sở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, đặc biệt là các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có trụ sở trên mặt đường các tuyến phố chính, các tuyến phố có đông người qua lại, trong các khu công nghiệp và chế xuất và các khu vực có đông công nhân lao động sinh sống và làm việc. Các khẩu hiệu tuyên truyền có nội dung chủ yếu về thi đua lao động sản xuất thực hiện thắng lợi mục tiêu “Năng suất cao - An toàn lao động - Thu nhập tốt”, Công đoàn đồng hành cùng doanh nghiệp chăm lo đời sống NLĐ vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, đẩy mạnh cải thiện điều kiện lao động và kiểm soát các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc.

Ngoài ra, trong dịp Tháng Công nhân hàng năm, LĐLĐ Thành phố đã cấp phát tổng số hơn 15.000 tờ rơi, hơn 5.000 cuốn sách, sổ tay tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật như Bộ Luật Lao động, Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH), Luật Công đoàn, Luật An toàn vệ sinh lao động, Luật Phòng chống tác hại của thuốc lá, rượu bia… đến Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, Công đoàn cơ sở, các Điểm sinh hoạt văn hóa công nhân để NLĐ có thể tiếp cận được các tài liệu chính thống về chính sách pháp luật, từ đó nâng cao hiểu biết và nhận thức pháp luật cho NLĐ.

Hiệu quả trong công tác chăm lo đời sống tinh thần cho người lao động

Đặc biệt, trong giai đoạn dịch Covid-19 bùng phát, Ban Thường vụ LĐLĐ Thành phố đã chỉ đạo hiệu quả hoạt động của các “Tổ An toàn Covid-19” trong các doanh nghiệp nhằm phát huy vai trò trách nhiệm của tổ chức Công đoàn và đoàn viên, NLĐ đồng hành cùng doanh nghiệp để phục hồi, phát triển sản xuất kinh doanh, ổn định quan hệ lao động. Đồng thời, tập trung rà soát, nắm tình hình đời sống, việc làm của đoàn viên, NLĐ, đặc biệt trong các khu công nghiệp và chế xuất để kịp thời thăm hỏi động viên, chăm lo, hỗ trợ đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19 trên các phương tiện thông tin, truyền thông, Báo Lao động Thủ đô, Trang Web LĐLĐ Thành phố và các mạng xã hội như Facebook, Zalo. Các cấp Công đoàn Thủ đô sử dụng hiệu quả nhóm Zalo để hướng dẫn, trao đổi kịp thời những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của tổ chức Công đoàn, đặc biệt tuyên truyền và hướng dẫn hoạt động phòng, chống Covid-19 trong CNVCLĐ…

Hiệu quả trong công tác chăm lo đời sống tinh thần cho người lao động
Hiệu quả trong công tác chăm lo đời sống tinh thần cho người lao động

Nhằm nâng cao nhận thức, kiến thức pháp luật cho đoàn viên, CNVCLĐ Thủ đô nói chung, đặc biệt công nhân lao động đang làm việc tại các khu công nghiệp và chế xuất trên địa bàn Thành phố. Từ năm 2018 đến nay, LĐLĐ thành phố Hà Nội đã giao cho các Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tổ chức 373 lớp tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật; tuyên truyền công tác phòng cháy, chữa cháy; tuyên truyền nâng cao chất lượng cuộc vận động “Xây dựng nếp sống văn hóa công nghiệp trong CNVCLĐ Thủ đô” gắn với phong trào đơn vị đạt chuẩn văn hóa; tuyên truyền cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tới trên 370.000 đoàn viên, công nhân lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố…

Hiệu quả trong công tác chăm lo đời sống tinh thần cho người lao động

Có thể thấy, nhiệm kỳ qua, các cấp Công đoàn Thủ đô đã tích cực, nghiêm túc triển khai tổ chức các đợt học tập nghiên cứu, với nội dung, hình thức phong phú, cách làm thiết thực phù hợp với đặc điểm từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, góp phần chuyển biến về tư tưởng, nhận thức của cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ, tạo sức lan tỏa trong CNVCLĐ, góp phần xây dựng và hoàn thiện phẩm chất, đạo đức, nâng cao trách nhiệm của mỗi tập thể, cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ.

Chương trình 06/Ctr-LĐLĐ ngày 18/9/2018 của LĐLĐ Thành phố về phối hợp nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho đoàn viên và NLĐ, góp phần phát triển văn hóa xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô giai đoạn 2028 - 2023 được mỗi cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ tự liên hệ, điều chỉnh hoàn thiện bản thân trong mọi trong công việc, cuộc sống, cũng như trong thực hiện nhiệm vụ công tác hàng ngày. Qua đó, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ Thủ đô ngày càng lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa Thủ đô và đất nước.

Để đạt được những kết quả tích cực hơn nữa việc thực hiện Chương trình 06/Ctr-LĐLĐ, nhiệm kỳ mới, Ban Thường vụ LĐLĐ Thành phố đặt ra 4 mục tiêu và 4 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, 4 mục tiêu cụ thể là, tiếp tục phát triển phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” có chiều sâu, chất lượng, hiệu quả, thiết thực; tạo chuyển biến tích cực trong xây dựng, phát triển con người Việt Nam toàn diện và xây dựng nền văn hóa Việt nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, gắn với thực hiện Chương trình số 06-CTr/TU ngày 17/3/2021 của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2021 - 2025"…

Nâng cao chất lượng mô hình “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” làm nòng cốt để xây dựng đời sống văn hóa cơ sở trong CNVCLĐ Thủ đô, góp phần xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh; Nâng cao chất lượng các phong trào thi đua do Công đoàn phát động trong CBCCVC, NLĐ. Tiếp tục xây dựng, duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động các Điểm sinh hoạt văn hóa công nhân, đổi mới các hình thức tuyên truyền và tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao nâng cao đời sống tinh thần cho đoàn viên, NLĐ.

Hiệu quả trong công tác chăm lo đời sống tinh thần cho người lao động

Về nhiệm vụ trọng tâm, nhiệm kỳ mới, Ban Thường vụ LĐLĐ Thành phố tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức và bản lĩnh chính trị, giác ngộ giai cấp, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc, xây dựng đội ngũ công nhân lao động Thủ đô hiện đại, lớn mạnh. Trong đó, các cấp Công đoàn Thủ đô tập trung tuyên truyền, vận động đoàn viên, công nhân lao động thực hiện tốt các chủ trương, đường lối, nhiệm vụ, giải pháp được xác định tại Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị; Chương trình số 02/CTTr-BCH ngày 20/7/2021 của Tổng LĐLĐ Việt Nam; Kế hoạch số 35-KH/TU ngày 28/7/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy thiết thực, hiệu quả phù hợp với từng địa phương, đơn vị...

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, kiến thức xã hội trong CNVCLĐ. Cụ thể, tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong CNVCLĐ, trọng tâm tuyên truyền Bộ Luật Lao động, Luật Công đoàn, Luật BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, tuyên truyền các chế độ chính sách có liên quan đến CNVCLĐ, tuyên truyền công tác phòng chống HIV/AIDS, phòng chống ma tuý, tệ nạn mại dâm, phòng chống tội phạm, xây dựng phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc trong CNVCLĐ.

Đẩy mạnh tuyên truyền Bộ luật Lao động (sửa đổi) năm 2019 và các chế độ chính sách có liên quan đến NLĐ. Tuyên truyền, phổ biến những chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của thành phố Hà Nội, những quy định pháp luật hiện hành có liên quan đến NLĐ và tổ chức Công đoàn, hướng đến phương châm lấy đoàn viên, NLĐ và các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp là trung tâm…Tiếp tục mở các lớp tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức cho đoàn viên, NLĐ đặc biệt trong các khu công nghiệp và các doanh nghiệp có đông công nhân lao động khu vực ngoài Nhà nước.

Cùng với đó, tập trung đẩy mạnh tuyên truyền cuộc vận động “Xây dựng nếp sống văn hoá công nghiệp” trong CNVCLĐ Thủ đô, xây dựng “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá”, thực hiện tốt Chương trình 06-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển văn hoá, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch - văn minh giai đoạn 2021 - 2025”. Chú trọng tăng cường tuyên truyền phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa nhằm nâng cao nhận thức của đội ngũ CNVCLĐ và người sử dụng lao động; tuyên truyền nâng cao chất lượng cuộc vận động “Xây dựng nếp sống văn hoá công nghiệp” trong CNVCLĐ Thủ đô gắn với phong trào xây dựng “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”. Tiếp tục tuyên truyền và tổ chức thực hiện hiệu quả quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, NLĐ tại nơi làm việc và nơi công cộng...

Hiệu quả trong công tác chăm lo đời sống tinh thần cho người lao động

Nhiệm vụ trọng tâm cuối cùng được đề ra đó là, nâng cao chất lượng công tác nắm bắt tình hình thông tin dư luận xã hội, kịp thời định hướng dư luận xã hội trong CNVCLĐ. Trong đó, các cấp Công đoàn Thủ đô quyết tâm thực hiện tốt công tác định hướng dư luận xã hội trong CNVCLĐ Thủ đô, góp phần đảm bảo an toàn an ninh chính trị, trật tự xã hội trên địa bàn Thủ đô. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng, nắm bắt và giải quyết kịp thời những diễn biến tư tưởng của CNVCLĐ, nhất là công nhân lao động trong các khu công nghiệp và chế xuất. Tăng cường công tác nắm bắt tình hình tư tưởng trong cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ. Duy trì hiệu quả công tác giao ban dư luận xã hội trong hệ thống Công đoàn Thủ đô. Xây dựng và củng cố đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên có năng lực, uy tín để triển khai hiệu quả các hoạt động tuyên truyền là cán bộ Công đoàn chuyên trách từ Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở trở lên.

Việc thực hiện Chương trình 06/Ctr-LĐLĐ ngày 18/9/2018 của LĐLĐ Thành phố về Phối hợp nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho đoàn viên và NLĐ, góp phần phát triển văn hóa xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô giai đoạn 2018 - 2023 là nền tảng cho mọi hoạt động công đoàn và phong trào CNVCLĐ. Qua đó, góp phần phát triển văn hoá, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh; thực sự trở thành giá trị tinh thần to lớn, sức mạnh, nguồn lực nội sinh quan trọng quyết định sự phát triển bền vững của Thủ đô.

Hiệu quả trong công tác chăm lo đời sống tinh thần cho người lao động
Nội dung: Tuấn Minh I Đồ họa: Đức Hà
Hiệu quả trong công tác chăm lo đời sống tinh thần cho người lao động