M
15:11 | 23/10/2019

Công đoàn Thủ đô:

Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân viên chức lao động

(LĐTĐ) Thời gian qua, cùng với công tác tuyên truyền, Công đoàn các cấp đã triển khai nhiều hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân viên chức lao động.  

Phạm Thắng

Nguồn :