M
20:50 | 10/05/2019

Phiên họp thứ 34 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Cần giám sát kịp thời những vấn đề bức xúc

(LĐTĐ) Tiếp tục chương trình phiên họp thứ 34, ngày 9/5  Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 6 của Quốc hội. 

can giam sat kip thoi nhung van de buc xuc Nâng cao chất lượng phản biện và giám sát
can giam sat kip thoi nhung van de buc xuc Xem xét 5 dự án luật và các nghị quyết quan trọng
can giam sat kip thoi nhung van de buc xuc Bàn về một số dự thảo luật quan trọng

Trình bày dự thảo báo cáo xin ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Dân nguyện của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Nguyễn Thanh Hải cho biết, thông qua 1.408 cuộc tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp thứ 6, Ban Dân nguyện đã tập hợp được 2.293 kiến nghị của cử tri.

can giam sat kip thoi nhung van de buc xuc
Toàn cảnh phiên họp. (Ảnh QH)

Các kiến nghị này đã được chuyển đến cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết và trả lời cử tri theo quy định, đến nay đã có 2.290 kiến nghị được xem xét, giải quyết và trả lời theo quy định đạt 99,87% tổng số kiến nghị đã chuyển.

Qua việc theo dõi, đôn đốc của Ban Dân nguyện đối với việc trả lời kiến nghị của các Bộ, ngành kết hợp với nhận xét, đánh giá của 63/63 Đoàn Đại biểu Quốc hội cho thấy, về cơ bản các Bộ, ngành đều rất nghiêm túc, trách nhiệm trong tiếp thu các kiến nghị mà cử tri nêu; các nội dung trả lời đều rõ ràng, giải trình ngắn gọn, dễ hiểu đúng trọng tâm vấn đề mà cử tri nêu.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, Trưởng Ban Dân nguyện Nguyễn Thanh Hải cũng thẳn thắn chỉ rõ một số tồn tại hạn chế trong công tác tổng hợp xử lý kiến nghị cử tri chất lượng trả lời một số kiến nghị cử tri còn bất cập. Một số quyền lợi của người dân đã được quy định trong các văn bản pháp luật nhưng việc tổ chức triển khai thực hiện chưa đồng bộ, chưa được thường xuyên thanh tra, kiểm tra phát hiện, nên người dân chưa được thụ hưởng.

Việc tiếp thu kiến nghị cử tri sửa đổi, bổ sung một số văn bản pháp luật liên quan đến xử phạt vi phạm hành chính không phù hợp thực tiễn, còn chậm dẫn đến một số vi phạm chưa được xử lý thỏa đáng. Một số kiến nghị của cử tri, mặc dù đã được các Bộ, ngành triển khai nhiều biện pháp để thực hiện, tuy nhiên còn chưa hiệu quả, chuyển biến chậm nên cử tri bức xúc tiếp tục có kiến nghị.

Trên cơ sở đó, Trưởng Ban Dân nguyện Nguyễn Thanh Hải kiến nghị các cơ quan của Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội nâng cao chất lượng tổng hợp nghiên cứu kiến nghị của cử tri đảm bảo phản ánh đúng, trúng và rõ các vấn đề mà của tri quan tâm; tăng cường tổ chức các phiên giải trình, khảo sát theo chuyên đề đối với những vấn đề mới, phát sinh giữa hai kỳ họp, được cử tri và xã hội quan tâm.

Đối với Chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang Bộ cần quan tâm đổi mới mạnh mẽ công tác tuyên truyền phổ biến, hỗ trợ người dân tra cứu thông tin trên môi trường mạng đối với các quy định pháp luật về chế độ, chính sách, các quy định mới của pháp luật trong kinh doanh, sản xuất mang tính chất chuyên môn, chuyên ngành,... để giảm dần số kiến nghị, phản ánh của cử tri về yêu cầu cung cấp thông tin; xây dựng kế hoạch cụ thể giải quyết các tồn tại, hạn chế; đồng thời xem xét, giải quyết một số nhóm vấn đề mà cử tri đặc biệt quan tâm, đã kiến nghị qua nhiều kỳ họp nhưng việc giải quyết vẫn chưa hiệu quả.

Thảo luận tại phiên họp, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá cao nội dung báo cáo của Ban Dân nguyện. Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển cho rằng báo cáo nêu đầy đủ các vấn đề, đánh giá được mức độ, chất lượng giải quyết kiến nghị cử tri và nêu được những vấn đề bức xúc hiện nay được dư luận quan tâm.Trước những vấn đề đáng quan tâm hiện nay như mất trật tự an toàn giao thông, trốn đóng bảo hiểm xã hội, nợ đọng thuế...

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển cho rằng Quốc hội nên lựa chọn những vấn đề thực sự bức xúc để có nghị quyết yêu cầu đẩy nhanh giải quyết xử lý, đề ra những giải pháp quyết liệt, xử phạt nghiêm minh. Đặc biệt, các đại biểu cho rằng với tư cách là cơ quan giám sát tối cao, Quốc hội, các Ủy ban của Quốc hội, các đoàn đại biểu Quốc hội cần phải tập trung giám sát ngay các vấn đề dân sinh bức xúc để kịp thời có biện pháp giải quyết, tránh bức xúc cho nhân dân.

H.P

Nguồn :