Cán bộ Công đoàn đóng góp ý kiến vào Dự thảo văn kiện Đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII

(LĐTĐ) Sáng nay (16/11), Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức hội thảo “Đóng góp ý kiến vào Dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII và Điều lệ Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam sửa đổi, bổ sung”. Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam Trần Thanh Hải chủ trì hội thảo.
Tổng LĐLĐ Việt Nam - Tập đoàn BRG - SeABank hợp tác nâng cao lợi ích đoàn viên, người lao động Tọa đàm trực tuyến về phong trào thi đua trong CNVCLĐ, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19 Cả hệ thống tích cực tập trung chăm lo việc làm, đời sống cho người lao động

Hội thảo được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại Tổng LĐLĐ Việt Nam, được truyền trực tuyến tới LĐLĐ các tỉnh, thành phố và Công đoàn ngành.

Cán bộ Công đoàn đóng góp ý kiến vào Dự thảo văn kiện Đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII
Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam Trần Thanh Hải chủ trì hội thảo.

Phát biểu đề dẫn hội thảo, bà Nguyễn Thị Nhung - Phó Trưởng ban Nữ công Tổng LĐLĐ Việt Nam cho biết: Với trách nhiệm của tổ chức Công đoàn trong việc phối hợp với Hội phụ nữ trong công tác vận động nữ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ), Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức Hội thảo nhằm thảo luận và tổng hợp các ý kiến tham gia của các đồng chí đại biểu là lãnh đạo phụ trách công tác nữ công và các đồng chí Trưởng, Phó Ban nữ công các LĐLĐ tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành - là những đồng chí có nhiều kinh nghiệm và trực tiếp tham mưu cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Công đoàn trong việc chỉ đạo công tác nữ công của tỉnh, ngành, để tham gia đóng góp ý kiến vào Dự thảo Báo cáo chính trị tại Đại hội và Dự thảo sửa đổi Điều lệ Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) Việt Nam.

Theo đó, tại hội thảo, các đại biểu tham dự đã tập trung thảo luận vào một số nội dung: Dự thảo báo cáo chính trị tại Đại hội, dự thảo Điều lệ Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (việc bổ sung nội dung về hội viên danh dự, hội viên là nữ cán bộ, công chức, viên chức, công nhân lao động và nữ thanh niên, tổ chức thành viên, tổ chức Hội cơ sở…); tham gia, góp ý những nội dung liên quan đến nữ CNVCLĐ và lồng ghép hoạt động của hội phụ nữ vào hoạt động nữ công Công đoàn; tài chính của Hội (Điều 24); hội viên danh dự (Điều 3)...

Cán bộ Công đoàn đóng góp ý kiến vào Dự thảo văn kiện Đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII
Bà Nguyễn Thị Thanh Giang - Trưởng Ban Nữ công LĐLĐ thành phố Hà Nội góp ý vào Dự Dự thảo Điều lệ Hội LHPN Việt Nam.

Tham gia ý kiến vào Dự thảo Điều lệ Hội LHPN Việt Nam về Hội LHPN các cấp có thể thành lập các tổ chức Hội cơ sở đặc thù theo ngành nghề, lứa tuổi, sở thích… thuộc sự quản lý, điều hành của Đoàn Chủ tịch, Ban Thường vụ Hội LHPN cùng cấp, bà Nguyễn Thị Thanh Giang - Trưởng Ban Nữ công LĐLĐ thành phố Hà Nội cho rằng: Khoản 4, Điều 19 Dự thảo Điều lệ bổ sung việc mở ra cơ chế để tập hợp phụ nữ ở các nhóm đối tượng, thành phần khác nhau, không phân biệt nơi cư trú, nơi làm việc (phụ nữ trong các khu chung cư, trong trường học, bệnh viện, tòa án, đoàn luật sư, Hội Luật gia, cơ sở tôn giáo, các tổ chức xã hội nghề nghiệp...) là một hình thức của phát triển, thành lập tổ chức hội tại nơi làm việc dẫn đến sự chồng chéo trong hoạt động và chỉ đạo.

Theo bà Giang, hiện nay, trong các trường học, bệnh viện, tòa án... hầu hết đã có tổ chức Công đoàn, có Ban nữ công quần chúng và hoạt động công tác nữ công đã thực hiện thường xuyên lồng ghép nội dung hoạt động của Hội Phụ nữ với hoạt động nữ công của Công đoàn trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp cũng như trong doanh nghiệp.

Do vậy, bà Giang đề xuất quy định rõ mở rộng đối tượng thành lập hội phụ nữ ở khu dân cư, khu nhà trọ, chứ không ghi chung chung (Hội cơ sở đặc thù) như dự thảo, biên tập lại như sau: “Hội LHPN các cấp có thể thành lập Hội cơ sở ở khu dân cư, khu nhà trọ thuộc sự quản lý, điều hành của Đoàn Chủ tịch, Ban Thường vụ Hội LHPN cùng cấp” theo đúng tinh thần chỉ đạo tại Thông báo Kết luận số 22-TB/TW ngày 11/4/2017 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Kết luận số 80-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa X.

Góp ý tại hội thảo, nêu bật những đóng góp của nữ CNVCLĐ vào phong trào phụ nữ và công tác Hội nhiệm kỳ qua, bà Lê Thị Kim Thúy - Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hồ Chí Minh cho biết: Hoạt động phối hợp giữa LĐLĐ và Hội LHPN Thành phố thời gian qua đã được cụ thể hóa vào nhiệm vụ công tác Hội phụ nữ và chương trình công tác Công đoàn, công tác nữ công, theo phạm vi chức năng, nhiệm vụ được phân công đã mang lại những chuyển biến tích cực. Các mục tiêu, chương trình mà Đại hội nhiệm kỳ qua đã để ra đều được triển khai rộng khắp ở các địa phương, các ngành, cơ sở, các doanh nghiệp và đạt được kết quả rất trân trọng. Những kết quả đó đã góp phần nâng cao vai trò, vị trí của tổ chức Công đoàn, nâng cao vị thế người phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước.

Cán bộ Công đoàn đóng góp ý kiến vào Dự thảo văn kiện Đại hội phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII
Bà Trần Hồng Vân - Quyền Trưởng Ban Nữ công Tổng LĐLĐ Việt Nam phát biểu tại hội thảo.

Nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác nữ công trong các đơn vị, doanh nghiệp, bà Thúy đề xuất: các cấp Hội Phụ nữ và Công đoàn cần quan tâm một số nội dung như: Tiếp tục phối hợp tổ chức nghiên cứu, bổ sung, tham gia góp ý về những vấn đề trực tiếp, liên quan đến lao động nữ như tuổi nghỉ hưu, chăm sóc sức khoẻ sinh sản, nhà trẻ, mẫu giáo, phòng vắt trữ sữa ở các khu công nghiệp, khu chế xuất, doanh nghiệp, trên địa bàn dân cư có đông lao động nữ cư trú. Làm tốt vai trò đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho giới nữ, quan tâm đến con của CNVCLĐ, trong đó có các cháu có cha mẹ qua đời do dịch bệnh Covid-19. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Hội LHPN triển khai có hiệu quả các Nghị quyết, các phong trào thi đua nhằm bảo vệ và chăm lo tốt hơn đời sống của nữ CNVCLĐ...

Phát biểu kết luận hội thảo, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam Trần Thanh Hải nhấn manh: Trách nhiệm của các cấp Công đoàn, đặc biệt là Ban Nữ công Công đoàn các cấp cần phối hợp chặt chẽ với Hội LHPN cùng hướng tới sự phát triển chung, để lực lượng phụ nữ luôn cảm thấy ấm áp vì có sự quan tâm của các tổ chức đại diện cho quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của họ.

Nhấn mạnh Dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII được chuẩn bị công phu, thể hiện nhiều khát khao, hoài bão thông qua chủ đề của Đại hội, đó là: Hạnh phúc của phụ nữ; đồng thời đánh giá cao việc Hội LHPN đã đề ra mục tiêu tham gia, đề xuất cơ chế, chính sách cho phụ nữ... Tuy nhiên, ông Trần Thanh Hải cho rằng, Văn kiện cần xây dựng mục tiêu cụ thể trong 5 năm tới, tiêu chí như thế nào là "Hạnh phúc"...

Bày tỏ trăn trở khi hiện nay còn nhiều lao động nữ phải làm thêm, tăng ca vì thu nhập, cuộc sống gia đình; do cơ sở hạ tầng chưa đủ, do hoàn cảnh phải gửi con về quê để có điều kiện làm việc. Đặc biệt, những tác động và ảnh hưởng từ "cơn bão Covid-19" khiến đời sống, việc làm của người lao động nói chung trong đó có lao động nữ… gặp khó khăn, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam Trần Thanh Hải gợi mở cán bộ Hội Phụ nữ và cán bộ Công đoàn các cấp cần quan tâm thiết thực đến hạnh phúc của lao động nữ; chăm lo cho đời sống của lao động nữ; con nữ CNVCLĐ, đặc biệt quan tâm đến lao động nữ di cư, có con nhỏ dưới 36 tháng tuổi; đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao vị thế của lao động nữ trong xã hội...

Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII dự kiến sẽ được tổ chức trong tháng 3/2022. Đại hội sẽ đánh giá phong trào phụ nữ và kết quả hoạt động Hội nhiệm kỳ 2017-2022, đề ra phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2022-2027, kiểm điểm hoạt động của Ban Chấp hành nhiệm kỳ XII và bầu Ban Chấp hành của nhiệm kỳ XIII. Đồng thời Đại hội cũng sẽ thực hiện nhiệm vụ rất quan trọng, đó là thông qua Dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội LHPN Việt Nam trong đó có một số điều liên quan trực tiếp tới nữ CNVCLĐ và công tác nữ công của Công đoàn các cấp.

B.D

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

LĐLĐ huyện Mê Linh: Đẩy mạnh phong trào thi đua trong khối Giáo dục

LĐLĐ huyện Mê Linh: Đẩy mạnh phong trào thi đua trong khối Giáo dục

(LĐTĐ) Bám sát chỉ đạo của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội, trong năm 2021, LĐLĐ huyện Mê Linh đã thực hiện tốt công tác chăm lo, bảo ...
Nhiều khuyến mại "khủng" tại chuỗi sự kiện kích cầu tiêu dùng thành phố Hà Nội

Nhiều khuyến mại "khủng" tại chuỗi sự kiện kích cầu tiêu dùng thành phố Hà Nội

(LĐTĐ) Tối qua 26/11, Sở Công Thương Hà Nội đã tổ chức Lễ phát động chuỗi sự kiện kích cầu trên địa bàn Thành phố bao gồm các chương trình: Hà ...
Lịch thi đấu bóng đá châu Âu ngày 27, 28/11

Lịch thi đấu bóng đá châu Âu ngày 27, 28/11

(LĐTĐ) Nhằm giúp quý độc giả tiện theo dõi các trận bóng mà mình yêu thích, báo Lao động Thủ đô xin đăng tải lịch thi đấu những trận đấu tại ...
Quyền lợi chủ xe được hưởng khi mua bảo hiểm ôtô/xe máy bắt buộc

Quyền lợi chủ xe được hưởng khi mua bảo hiểm ôtô/xe máy bắt buộc

Bảo hiểm ôtô/xe máy bắt buộc hay còn gọi bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe khi tham gia giao thông. Sản phẩm này có ý ...
Tập đoàn Sun Group ký hợp tác với Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp

Tập đoàn Sun Group ký hợp tác với Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp

(LĐTĐ) Ngày 26/11, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) và Tập đoàn Sun Group đã tổ chức lễ ký kết Chương ...
Học sinh lớp 9 tại Hà Nội căng mình học online, giáo viên đề xuất giảm bớt môn thi vào 10

Học sinh lớp 9 tại Hà Nội căng mình học online, giáo viên đề xuất giảm bớt môn thi vào 10

Sắp kết thúc kỳ 1 của năm học 2021-2022, nhưng học sinh tại nhiều quận, huyện ở Hà Nội vẫn chưa thể trở lại trường học trực tiếp. Trước thực ...
Quận Bắc Từ Liêm tổ chức diễn tập phòng cháy chữa cháy tại Trung tâm thương mại MM Mega Market Thăng Long

Quận Bắc Từ Liêm tổ chức diễn tập phòng cháy chữa cháy tại Trung tâm thương mại MM Mega Market Thăng Long

(LĐTĐ) Ngày 26/11, quận Bắc Từ Liêm đã tổ chức diễn tập phương án phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) tại Trung tâm thương mại MM Mega ...

Tin khác

LĐLĐ huyện Mê Linh: Đẩy mạnh phong trào thi đua trong khối Giáo dục

LĐLĐ huyện Mê Linh: Đẩy mạnh phong trào thi đua trong khối Giáo dục

(LĐTĐ) Bám sát chỉ đạo của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội, trong năm 2021, LĐLĐ huyện Mê Linh đã thực hiện tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng cho người đoàn viên, người lao động. Cùng với việc triển khai các phong trào thi đua trong công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ), LĐLĐ huyện Mê Linh cũng đẩy mạnh phong trào thi đua trong khối Giáo dục. Qua đó, phát huy tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ở từng vị trí công tác của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên (CBGVNV).
Vừa phòng, chống dịch, vừa chăm lo, hỗ trợ người lao động

Vừa phòng, chống dịch, vừa chăm lo, hỗ trợ người lao động

(LĐTĐ) Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 có mức độ ngày càng gia tăng, trong tuần qua, các cấp Công đoàn Thủ đô tiếp tục bám sát sự chỉ đạo của Trung ương, Thành phố và Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội để chủ động tham gia, phối hợp với các cấp chính quyền trong điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch, đồng thời tiếp tục quan tâm, chăm lo, hỗ trợ đoàn viên, người lao động khó khăn, bị ảnh hưởng dịch bệnh.
Công đoàn UDIC: Kịp thời khen thưởng, biểu dương gương công nhân, viên chức, lao động tiêu biểu

Công đoàn UDIC: Kịp thời khen thưởng, biểu dương gương công nhân, viên chức, lao động tiêu biểu

(LĐTĐ) Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Công đoàn Tổng Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC đã phát động phong trào thi đua đặc biệt “Công nhân, viên chức, lao động nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”. Từ thực tiễn phong trào, đã có 2 công nhân tiêu biểu được Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội khen thưởng Công nhân giỏi Thủ đô năm 2021.
Góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của các nhà trường

Góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của các nhà trường

(LĐTĐ) Hoạt động có hiệu quả của Công đoàn khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội đã góp phần vào sự thành công của phong trào công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ), hoạt động Công đoàn Thủ đô và góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của các nhà trường.
Hiệu quả từ phong trào thi đua đạt danh hiệu “Công nhân giỏi” quận Tây Hồ

Hiệu quả từ phong trào thi đua đạt danh hiệu “Công nhân giỏi” quận Tây Hồ

(LĐTĐ) Thời gian qua, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Tây Hồ đã tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, công nhân, viên chức lao động. Trong đó, phong trào thi đua đạt danh hiệu “Công nhân giỏi” đã có sức lan tỏa mạnh mẽ, tạo không khí thi đua sôi nổi trong lao động sản xuất, phát huy được tinh thần trách nhiệm, sức sáng tạo của công nhân lao động.
Phát huy vai trò của nữ CNVCLĐ qua phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

Phát huy vai trò của nữ CNVCLĐ qua phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

(LĐTĐ) Nhằm phát huy vai trò, tiềm năng, trí tuệ của nữ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, trong 5 năm qua, các cấp Công đoàn huyện Thanh Trì đã thực hiện sôi nổi phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
LĐLĐ huyện Mỹ Đức: Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho lao động nữ

LĐLĐ huyện Mỹ Đức: Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho lao động nữ

(LĐTĐ) Thời gian qua, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mỹ Đức đã làm tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho nữ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ). Qua đó, góp phần giúp lao động nữ yên tâm làm việc, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc.
Sức lan tỏa từ các phong trào thi đua trong nữ CNVCLĐ

Sức lan tỏa từ các phong trào thi đua trong nữ CNVCLĐ

(LĐTĐ) Phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Gia đình công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) tiêu biểu”… trong nữ CNVCLĐ huyện Sóc Sơn ngày càng đi vào chiều sâu và hiệu quả, đã và đang góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội huyện và Thủ đô ngày càng phát triển.
Thi đua phát huy sáng kiến, sáng tạo trong lao động sản xuất

Thi đua phát huy sáng kiến, sáng tạo trong lao động sản xuất

(LĐTĐ) Hưởng ứng phong trào phấn đấu đạt danh hiệu “Công nhân giỏi”, “Sáng kiến, sáng tạo Thủ đô” do Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phát động, đông đảo công nhân lao động đã tích cực phát huy sáng kiến, sáng tạo trong lao động sản xuất, góp phần thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
Xem thêm
Phiên bản di động