M
22:41 | 16/03/2019

Cách tạo Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội

(LĐTĐ) Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam vừa bổ sung chức năng cho phép các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tạo lập giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH trên Cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế tại địa chỉ: https://gdbhyt.baohiemxahoi.gov.vn.

cach tao giay chung nhan nghi viec huong bao hiem xa hoi Tổng LĐLĐ Việt Nam: Ra mắt Hội đồng tư vấn chính sách - pháp luật
cach tao giay chung nhan nghi viec huong bao hiem xa hoi BHXH Việt Nam: Kiến nghị thu hồi hàng trăm tỷ đồng chi sai
cach tao giay chung nhan nghi viec huong bao hiem xa hoi Công tác tại 2 đơn vị, có được gộp sổ BHXH?

Theo BHXH Việt Nam, việc tạo lập giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH trên Cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin giám định BHYT sẽ tạo sự công khai, minh bạch và ngăn ngừa hành động trục lợi quỹ ốm đau.

cach tao giay chung nhan nghi viec huong bao hiem xa hoi
Để tạo lập giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH, cơ sở khám chữa bệnh phải đăng ký quyền cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH với cơ quan BHXH

Cụ thể, theo Công văn số 707/BHXH-CNTT về việc tạo lập giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH do BHXH Việt Nam vừa ban hành, BHXH Việt Nam đã bổ sung chức năng cho phép các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tạo lập giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH trên Cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin giám định BHYT.

Để thực hiện việc tạo lập giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH trên Cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin giám định BHYT, BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Phòng Công nghệ thông tin chủ trì, phối hợp với Phòng Chế độ BHXH và Phòng Giám định hướng dẫn các cơ sở khám chữa bệnh thực hiện đăng ký mẫu dấu, mẫu chữ kỹ sử dụng trên giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH (theo Phụ lục 8, Thông tư số 56/2017/TT-BYT) trên Cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin giám định BHYT theo hướng dẫn tại Công văn số 5451/BHXH-CNTT ngày 27/12/2018.

Bên cạnh đó, hướng dẫn các cơ sở khám chữa bệnh tạo lập giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH (Phụ lục 7, Thông tư 56/2017/TT-BYT) trên Cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin giám định BHYT.

Theo BHXH Việt Nam, các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bắt buộc phải đăng ký quyền cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH với cơ quan BHXH theo hướng dẫn tại công văn số 5451/BHXH-CNTT ngày 27/12/2018 của BHXH Việt Nam và được cơ quan BHXH quản lý phê duyệt mới được phép sử dụng chức năng cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH.

Việc tạo lập Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH được thực hiện như sau:

cach tao giay chung nhan nghi viec huong bao hiem xa hoi

B.D

Nguồn :