M
11:52 | 07/06/2019

Các cấp công đoàn Thủ đô: Nâng cao chất lượng phong trào thi đua

(LĐTĐ) Tiếp tục thực hiện và nâng cao chất lượng phong trào thi đua “Xanh - sạch - đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động” cụ thể hóa bằng các hình thức thi đua thiết thực, đa dạng... là mục tiêu của các cấp công đoàn Thủ đô trong thời gian tới.

cac cap cong doan thu do nang cao chat luong phong trao thi dua Góp phần làm giảm nỗi đau tai nạn lao động
cac cap cong doan thu do nang cao chat luong phong trao thi dua Quan tâm chăm lo công nhân bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
cac cap cong doan thu do nang cao chat luong phong trao thi dua Công tác Nữ công của các cấp Công đoàn Thủ đô: Không ngừng nâng cao chất lượng

LĐLĐ Thành phố cho biết, năm qua phong trào thi đua “Xanh – Sạch – Đẹp, bảo đảm An toàn vệ sinh lao động” đã được các cấp công đoàn thủ đô duy trì, triển khai có hiệu quả tạo khí thế thi đua tại các cơ quan, đơn vị, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị Xanh - Sạch - Đẹp. Cùng đó, mạng lưới An toàn vệ sinh viên trên toàn thành phố cũng được các cấp công đoàn quan tâm củng cố.

cac cap cong doan thu do nang cao chat luong phong trao thi dua
Một buổi huấn luyện về an toàn vệ sinh lao động do LĐLĐ quận Hà Đông tổ chức.

Hiện, mạng lưới an toàn vệ sinh viên được thành lập ở 2.126 doanh nghiệp với trên 33.000 an toàn vệ sinh viên. Mạng lưới An toàn vệ sinh viên đã được các Công đoàn cơ sở tổ chức chỉ đạo hoạt động tốt, góp phần duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động trong công tác An toàn vệ sinh lao động.

LĐLĐ Thành phố cho biết, năm qua phong trào thi đua “Xanh – Sạch – Đẹp, bảo đảm An toàn vệ sinh lao động” đã được các cấp công đoàn thủ đô duy trì, triển khai có hiệu quả tạo khí thế thi đua tại các cơ quan, đơn vị, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị Xanh - Sạch - Đẹp.

Cùng đó, mạng lưới An toàn vệ sinh viên trên toàn thành phố cũng được các cấp công đoàn quan tâm củng cố. Hiện, mạng lưới an toàn vệ sinh viên được thành lập ở 2.126 doanh nghiệp với trên 33.000 an toàn vệ sinh viên.

Mạng lưới An toàn vệ sinh viên đã được các Công đoàn cơ sở tổ chức chỉ đạo hoạt động tốt, góp phần duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động trong công tác An toàn vệ sinh lao động. Đây thực sự là lực lượng nòng cốt làm công tác An toàn vệ sinh lao động ở cơ sở, thường xuyên có các kiến nghị đề xuất các biện pháp cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động, đảm bảo các chế độ chính sách đối với người lao động …

Đây thực sự là lực lượng nòng cốt làm công tác An toàn vệ sinh lao động ở cơ sở, thường xuyên có các kiến nghị đề xuất các biện pháp cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động, đảm bảo các chế độ chính sách đối với người lao động như: chế độ về tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp, khám sức khỏe định kỳ, bồi dưỡng độc hại, cấp phát phương tiện bảo vệ cá nhân, huấn luyện An toàn vệ sinh lao động…

Mặc dù có vai trò quan trọng nhưng theo LĐLĐ Thành phố, vẫn còn những đơn vị chưa quan tâm thành lập mạng lưới an toàn vệ sinh viên hoặc đã thành lập song chỉ là hình thức, hoạt động không hiệu quả. Nhiều doanh nghiệp chưa xây dựng được quy chế hoạt động và chưa có chế độ hụ cấp theo quy định nên không động viên, khuyến khích được các An toàn vệ sinh viên hoạt động tích cực.

Để nâng cao hiệu quả hoạt động của mạng lưới an toàn vệ sinh viên, nâng chất lượng phong trào thi đua “Xanh – sạch – đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”, trong thời gian tới, LĐLĐ Thành phố chỉ đạo các cấp công đoàn tăng cường đổi mới về nội dung và hình thức tuyên truyền An toàn vệ sinh lao động cho đội ngũ cán bộ công đoàn, mạng lưới an toàn vệ sinh viên và đoàn viên công đoàn, trong đó, nội dung chủ yếu, trọng tâm là Luật An toàn vệ sinh lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Các cấp công đoàn Thành phố cũng sẽ tiếp tục thực hiện và nâng cao chất lượng phong trào thi đua “Xanh – sạch – đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”, cụ thể hóa bằng các hình thức thi đua thiết thực, đa dạng, có hình thức động viên khuyến khích người lao động phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, cải thiện điều kiện làm việc đồng thời tổ chức sơ, tổng kết, động viên khen thưởng những tập thể và cá nhân có thành tích cao trong phong trào thi đua.

“LĐLĐ Thành phố quyết tâm phấn đấu, hoàn thành các nhiệm vụ đã đề ra, thúc đẩy thực hiện tốt công tác ATVSLĐ, đẩy lùi tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, góp phần tạo lên một Thủ đô Xanh – Sạch – Đẹp và an toàn”- Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Lê Đình Hùng nhấn mạnh.

Diệp Phạm

Nguồn :