M
09/05/2021 09:29

Các cấp Công đoàn huyện Mỹ Đức: Đẩy mạnh tuyên truyền về bầu cử

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức, Hà Nội, đã có công văn gửi các cấp Công đoàn huyện về việc tuyên truyền cao điểm cuộc bầu cử, phát động tham gia cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

Các cấp Công đoàn huyện Mỹ Đức: Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Các cấp Công đoàn huyện Hoài Đức thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng bầu cử

Thực hiện Công văn số 244/LĐLĐ ngày 4/5 của Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội về việc tuyên truyền cao điểm về cuộc bầu cử, tham gia cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động trong hệ thống Công đoàn; đoàn kết, tập hợp và phát huy vai trò, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động với cuộc bầu cử, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức đề nghị các cấp Công đoàn huyện đẩy mạnh đợt tuyên truyền cao điểm “Công nhân, viên chức, lao động với ngày hội của toàn dân”.

Cụ thể, Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức đề nghị các cấp Công đoàn tuyên truyền, vận động 100% cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động tham gia cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức. Thời gian từ ngày 3/5 đến ngày 16/5.

Bên cạnh đó, phát động chia sẻ thông tin, hình ảnh của đoàn viên, công nhân viên chức lao động tích cực chuẩn bị thực hiện nghĩa vụ và trách nhiệm công dân trong bầu cử. Qua đó, góp phần đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, xuyên tạc, phá hoại cuộc bầu cử, lợi dụng bầu cử để kích động, gây rối, chia sẻ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chống phá Đảng, Nhà nước và tổ chức Công đoàn. Thời gian thực hiện từ ngày 17/5 đến 23/5.

Đề xuất với người sử dụng lao động bố trí thời gian sản xuất phù hợp và đảm bảo quyền lợi của công nhân lao động trong thời gian đi bầu cử. Các cấp Công đoàn huyện nhất là Công đoàn cơ sở tăng cường vai trò kiểm tra, giám sát và hướng dẫn công nhân lao động khi tham gia các hoạt động của bầu cử. Vận động đoàn viên, công nhân viên chức lao động đăng tải, chia sẻ hình ảnh đẹp kèm một bài viết (văn, thơ, sáng tác bài hát...) có ý nghĩa trong ngày đi bầu cử. Thời gian thực hiện trong ngày bầu cử 23/5.

Công tác tuyên truyền cuộc bầu cử gắn với việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020- 2025, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; sơ kết nửa nhiệm kỳ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Công đoàn Việt Nam, Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVI; Đại hội Công đoàn huyện lần thứ IX với tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân - Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2021…

Liên đoàn Lao động huyện cũng đề nghị các cấp Công đoàn lựa chọn hình thức tuyên truyền phù hợp với công tác phòng chống dịch Covid-19 tại các điểm tiếp xúc cử tri của cán bộ công đoàn tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp để hướng dẫn và tổ chức cho đoàn viên công đoàn tham gia các hoạt động của cuộc bầu cử.

T.Tr

Nguồn :