M
12/04/2021 14:51

Các cấp Công đoàn huyện Mỹ Đức: Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Mặc dù còn nhiều khó khăn, trong 5 năm qua, các cấp Công đoàn huyện Mỹ Đức đã triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Bốn giải pháp quan trọng nhằm đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW Triển khai cuộc thi ''Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh'' Đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với các phong trào thi đua của tổ chức Công đoàn

Để triển khai thực hiện Chỉ thị 05, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện đã xây dựng kế hoạch và ban hành văn bản triển khai, chỉ đạo, hướng dẫn 100% Công đoàn cơ sở tranh thủ sự lãnh đạo của cấp uỷ đơn vị và phối hợp với chính quyền đồng cấp triển khai thực hiện Chỉ thị. Đồng thời tổ chức tuyên truyền tới những cán bộ chủ chốt trong tổ chức Công đoàn nhằm nâng cao nhận thức mục đích, ý nghĩa, yêu cầu của Chỉ thị.

Hàng năm, Liên đoàn Lao động huyện đều chỉ đạo các cấp Công đoàn trong huyện đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về các chuyên đề như nâng cao ý thức trách nhiệm hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Trong đó, đặc biệt coi trọng việc làm theo đạo đức, phong cách của Bác, thực hiện theo đúng tiến độ đề ra và bám sát nội dung, mục đích, yêu cầu của Chỉ thị.

Trong 5 năm (2016-2021), Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức đã chỉ đạo các Công đoàn cơ sở lồng ghép tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị cùng với các hoạt động của cơ sở như: Nói chuyện chuyên đề, tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, các hội thi... Bằng nhiều hình thức học tập phong phú, sáng tạo, thiết thực phù hợp với điều kiện của từng đơn vị cơ sở, nhiều Công đoàn cơ sở đã kết hợp tổ chức việc học tập lồng ghép với tổ chức cho công nhân viên, chức lao động đi thăm quan các di tích lịch sử như: Thăm Lăng Bác, viện Bảo tàng Hồ Chí Minh, K9, nhà tưởng niệm Bác Hồ tại ATK (Định Hoá - Thái Nguyên) về quê Bác (Nghệ An)...

Các cấp Công đoàn huyện Mỹ Đức: Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Vị thế của nữ công nhân viên chức lao động huyện Mỹ Đức ngày càng được nâng cao (Ảnh minh họa: H.D)

Liên đoàn Lao động huyện cũng chỉ đạo Công đoàn cơ sở thường xuyên phối hợp với chính quyền đồng cấp tổ chức tốt các phong trào thi đua " Lao động giỏi" trong công nhân, viên chức, lao động nhằm tạo điều kiện để người lao động phấn đấu đạt các danh hiệu thi đua. Kết quả hàng năm có 95% trở lên Công đoàn cơ sở tổ chức phát động thi đua đầu năm “Mừng Đảng, mừng xuân, mừng đất nước và Thủ đô đổi mới” thiết thực lập thành tích chào mừng các ngày kỷ niệm lớn, các sự kiện trọng đại của Thủ đô và đất nước.

Kết quả, có hàng nghìn công nhân, viên chức, lao động và trên 80 tập thể được các cấp khen thưởng tổ chức, thực hiện tốt các phong trào thi đua phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, sáng kiến sáng tạo, các hội thi lao động giỏi, và phong trào rèn luyện tay nghề, thi thợ giỏi.

Trong phong trào thi đua của nữ công nhân, viên chức, lao động đã có 1.250 lượt tập thể và 2.575 lượt nữ công nhân, viên chức đạt danh hiệu “Giỏi việc nước đảm việc nhà”, có 3.200 lượt tham gia học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ. Đến nay nữ công nhân viên chức lao động có trình độ cao đẳng, đại học là 60%, số nữ tham gia công tác quản lý các cấp là 195 đồng chí.

Có thể khẳng định nữ công nhân, viên chức, lao động ngày càng được cấp ủy đảng, chính quyền tạo điều kiện thuận lợi để phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thông qua phong trào thi đua đã có nhiều nữ công nhân viên chức lao động được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Hàng năm, có 51 lượt tập thể và gần 3.000 lượt nữ công nhân, viên chức, lao động đạt danh hiệu “Giỏi việc nước đảm việc nhà” các cấp (đạt 86,1%); được Liên đoàn Lao động Thành phố, Ủy ban nhân dân huyện, Liên đoàn Lao động huyện tặng Bằng khen, Giấy khen cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc...

Có thể thấy, qua 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, các cấp Công đoàn huyện tích cực tiến hành triển khai thực hiện một cách bài bản, sáng tạo đã có tác dụng đối với công nhân, viên chức, lao động trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Thông qua đánh giá của các đơn vị, Công đoàn cơ sở, cho thấy cán bộ, đoàn viên công đoàn, công nhân, viên chức, lao động trên địa bàn huyện đã có nhiều chuyển biến tích cực về tư tưởng; thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, có ý thức giữ gìn và rèn luyện đạo đức, lối sống, thường xuyên giữ mối liên hệ với quần chúng, với nhân dân. Qua đó tạo sự lan toả, lôi cuốn và có tác dụng giáo dục về đạo đức, tư tưởng đối với công nhân viên chức lao động.

Ý thức, thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức được nâng cao, ý thức chấp hành của đội ngũ công nhân viên chức lao động trong các doanh nghiệp được thực hiện tốt. Mối quan hệ giữa tổ chức Công đoàn với chính quyền đồng cấp được tăng cường. Nội dung “cần kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư; làm người công bộc, tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị” được nhiều đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động ở các cơ quan, đơn vị thực hiện có hiệu quả. Niềm tin của nhân dân đối với Đảng được củng cố, góp phần quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

H.D

Nguồn :