M
09:13 | 19/03/2015

Bộ trưởng Bộ Y tế làm việc tại Thanh Hóa

Ngày 17/3/2015, GS,TS Nguyễn Thị Kim Tiến- Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế đã đến làm việc tại tỉnh Thanh Hóa.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Đình Xứng đã báo cáo khái quát tình hình KT-XH của tỉnh, đặc biệt, trong lĩnh vực y tế. Bên cạnh những thành tựu đạt được, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng cũng nêu khó khăn trong lĩnh vực như, toàn tỉnh có 414 trạm y tế đã xuống cấp, không đảm bảo điều kiện khám chữa bệnh ban đầu cho nhân dân, trong khi đó Thanh Hóa là tỉnh có dân số đông điều kiện khám, chữa bệnh đòi hỏi ngày càng cao, vì vậy cần được đầu tư thêm cơ sở, vật chất để đáp ứng công tác khám, chữa bệnh ngày càng tốt hơn.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã đánh giá cao tình hình KT-XH của tỉnh Thanh Hóa. Nhất là công tác y tế, tỉnh đã làm tốt vai trò chăm sóc sức khỏe, đời sống cho nhân dân. Bộ trưởng nhấn mạnh thời gian tới cần lưu ý nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, công tác khám, chữa bệnh, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo hoàn thành công việc. Việc nâng cấp cơ sở hạ tầng, địa phương cần tăng cường công tác xã hội hóa, nêu cao tinh thần tiết kiệm, tận dụng, lồng ghép cơ sở hạ tầng trong việc điều trị, tránh tình trạng quá tải, nằm ghép giường bệnh. Bên cạnh đó, Thanh Hóa cần phấn đấu tiến tới phổ cập  BHYT toàn dân, tạo điều kiện tăng nguồn thu cho công tác chăm sóc sức khỏe…

Nhân dịp này, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã trao 4.000 thẻ BHYT cho phụ nữ thuộc hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh.

Trịnh Tuyên

Nguồn :