M
12/04/2021 09:32

Bổ sung thông tin ngày, tháng sinh để làm Căn cước công dân

(LĐTĐ) Thủ tục cấp Căn cước công dân gắn chíp hiện đang được người dân cả nước quan tâm. Nhiều bạn đọc hỏi, nếu trong Chứng minh nhân dân và hộ khẩu chỉ có năm sinh thì khi bổ sung thông tin, ngày tháng sinh để làm Căn cước công dân phải làm thủ tục gì?

Mức xử phạt hành vi sử dụng Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân không đúng cách Căn cước công dân gắn chíp có thay thế được các giấy tờ khác? Chứng minh nhân dân 9 số có còn hiệu lực?

Theo Bộ Công an:

Quy định tại Điều 18 Luật Căn cước công dân thì mặt trước Căn cước công dân thông tin ngày, tháng, năm sinh của công dân. Vì vậy với trường hợp công dân chỉ có thông tin năm sinh phải bổ sung ngày, tháng sinh để làm thủ tục cấp Căn cước công dân.

- Thủ tục bổ sung thông tin ngày, tháng sinh:

+ Nếu công dân có giấy tờ hợp lệ thể hiện thông tin ngày, tháng, năm sinh: Công dân làm thủ tục cấp Căn cước công dân tại cơ quan quản lý Căn cước công dân cấp huyện cần điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu mà việc điều chỉnh này thuộc thẩm quyền của Công an cấp huyện và công dân xuất trình đầy đủ giấy tờ hợp lệ theo quy định của pháp luật về cư trú thì tiếp nhận hồ sơ điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu của công dân đồng thời với việc tiếp nhận hồ sơ cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân.

+ Nếu công dân chưa có giấy tờ hợp lệ thể hiện thông tin ngày, tháng, năm sinh: Đề nghị công dân đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi làm thủ tục đăng ký khai sinh lần đầu hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đăng ký thường trú để làm thủ tục bổ sung ngày, tháng sinh vào giấy khai sinh sau đó làm thủ tục cấp Căn cước công dân theo quy định.

T.Tr

Nguồn :