M
19/03/2021 18:16

Bổ sung kinh phí phát triển nguồn nhân lực doanh nghiệp nhỏ và vừa

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ quyết định bổ sung 9,4 tỷ đồng từ nguồn kinh phí chi sự nghiệp giáo dục – đào tạo và dạy nghề để hỗ trợ các tổ chức hiệp hội thực hiện nhiệm vụ phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2021.

Thúc đẩy hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa xuất khẩu trực tuyến Khởi động Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số SMEdx Hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
Bổ sung kinh phí phát triển nguồn nhân lực doanh nghiệp nhỏ và vừa
(Ảnh minh họa: L.M)

Số tiền này được trích từ ngân sách trung ương năm 2021.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu việc quản lý, sử dụng, thanh quyết toán số kinh phí được bổ sung bảo đảm đúng quy định, hiệu quả, tiết kiệm, công khai, minh bạch.

Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư xử lý cụ thể theo quy định; chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin, số liệu báo cáo.

H.P

Nguồn :