M
09/11/2017 09:47

Bộ luật Hình sự: Nhiều tác động trực tiếp tới thanh niên

Theo Thứ trưởng Bộ Tư pháp Lê Tiến Châu, trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và chủ trương xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo, hành động, phục vụ người dân và doanh nghiệp thì việc phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) cho thanh niên để nâng cao ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật của thanh niên, tạo điều kiện tham gia sâu hơn vào việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển đất nước càng cấp bách và cần thiết. 

nhieu tac dong truc tiep toi thanh nien Bộ Tư pháp quán triệt việc thi hành 2 bộ luật
nhieu tac dong truc tiep toi thanh nien 5 tội danh không còn án tử hình từ ngày 1/1/2018
nhieu tac dong truc tiep toi thanh nien Triển khai thi hành Bộ luật Hình sự
nhieu tac dong truc tiep toi thanh nien Lái xe hất CSGT xuống đường đối mặt với hai tội danh?

Những năm vừa qua, để chủ động triển khai BLHS năm 2015 cũng như các đạo luật quan trọng khác một cách sâu rộng, hiệu quả tới đoàn viên thanh niên, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh cần quan tâm nghiên cứu xây dựng, ban hành Kế hoạch chi tiết triển khai thi hành BLHS năm 2015.

nhieu tac dong truc tiep toi thanh nien
Diễn đàn “Thanh niên với Bộ luật Hình sự và phát động cuộc thi sáng tác bộ công cụ tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.

Trong đó, tập trung chỉ đạo, hướng dẫn các cấp bộ Đoàn thanh niên tổ chức phổ biến BLHS bằng nhiều hình thức phù hợp với từng đối tượng, địa bàn, chú trọng các hình thức; phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư pháp xây dựng dự thảo Nghị định quy định chi tiết về các biện pháp giám sát, giáo dục áp dụng trong trường hợp được miễn trách nhiệm hình sự… Đối với công tác PBGDPL, Trung ương Đoàn thực hiện tốt các quy định, chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước trong công tác PBGDPL theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Đồng thời tăng cường phối hợp với Bộ Tư pháp, mà trực tiếp là Vụ PBGDPL trong công tác PBGDPL nói chung và việc tổ chức Ngày Pháp luật Việt Nam hàng năm nói riêng.

Giới thiệu các vấn đề liên quan và tác động trực tiếp tới đối tượng thanh niên, đại diện Vụ Pháp luật hình sự hành chính đề cập chi tiết đến những điều chỉnh mạnh mẽ trong chính sách hình phạt đối với người chưa thành niên phạm tội, đặc biệt là đối với tội phạm độ tuổi từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi theo hướng đảm bảo lợi ích tốt nhất cho các em trên tinh thần bảo đảm yêu cầu đấu tranh, phòng chống tội phạm trong lứa tuổi thanh thiếu niên.

Cụ thể, người từ đủ 14 đến dưới 16 tuổi chỉ phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng thuộc 28 tội danh trong số 314 tội danh được quy định trong BLHS. Ngoài ra, các em chỉ phải chịu trách nhiệm hình sự đối với hành vi chuẩn bị phạm 2 tội danh trong số 314 tội danh được quy định trong BLHS, là tội giết người và tội cướp tài sản.

Có thể nói, nhờ kịp thời tuyên truyền về GDPL tới các bậc thanh, thiếu niên đã góp phần đáng kể vào việc kéo giảm các loại tội phạm ở những lứa tuổi này.

H.Duy

Nguồn :