M
11/06/2019 14:14

Bộ GD&ĐT yêu cầu các địa phương thực hiện tốt quy định về tuyển sinh đầu cấp

(LĐTĐ) Vừa qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã có công văn gửi Giám đốc các Sở GD&ĐT, Giám đốc Sở Giáo dục - Khoa học và Công nghệ tỉnh Bạc Liêu về việc tuyển sinh đầu cấp Tiểu học, THCS, THPT.  

bo gddt yeu cau cac dia phuong thuc hien tot quy dinh ve tuyen sinh dau cap Ấm lòng tình người nơi trường thi
bo gddt yeu cau cac dia phuong thuc hien tot quy dinh ve tuyen sinh dau cap Đề thi vừa sức, sự “khắc khoải” càng tăng
bo gddt yeu cau cac dia phuong thuc hien tot quy dinh ve tuyen sinh dau cap Thí sinh vui mừng vì các môn thi tương đối vừa sức

Theo đó, Bộ GD&ĐT yêu cầu thực hiện việc tuyển sinh vào lớp 1 cấp Tiểu học phải huy động 100% trẻ 6 tuổi trên địa bàn được vào học lớp 1 theo tuyến tuyển sinh do Ban tuyển sinh các cấp quy định; tổ chức phân tuyến khoa học, hợp lý để thực hiện đúng Điều lệ trường Tiểu học.

bo gddt yeu cau cac dia phuong thuc hien tot quy dinh ve tuyen sinh dau cap
Thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT tại Hà Nội.

Các địa phương tổ chức tuyển sinh vào lớp 6 cấp THCS, lớp 10 cấp THPT, tuyển sinh vào trường THPT chuyên phải thực hiện đúng các quy định hiện hành của Bộ về Quy chế tuyển sinh THCS và THPT, Quy chế tổ chức và hoạt động của trường THPT chuyên.

Các Sở GD&ĐT cần tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý, thanh tra, kiểm tra nhằm thực hiện tốt quy trình tuyển sinh theo đúng các quy định của Bộ, đặc biệt là khâu ra đề thi, coi thi, chấm thi và xử lý kết quả tuyển sinh. Tất cả các công việc trong quy trình tuyển sinh phải được thực hiện đảm bảo tính trung thực, công bằng, khách quan.

Bộ GD&ĐT yêu cầu, trước ngày 15/7/2019, Sở GD&ĐT các tỉnh gửi báo cáo tình hình và kết quả tuyển sinh đầu cấp Tiểu học, THCS, THPT về Bộ.

P.V

Nguồn :