M
17:26 | 29/07/2019

Công đoàn Tổng cục Đường bộ Việt Nam

Biểu dương công nhân lao động xuất sắc

(LĐTĐ) Mới đây, Công đoàn Tổng cục Đường bộ Việt Nam tổ chức hội nghị Biểu dương công nhân lao động xuất sắc, tiêu biểu ngành Đường bộ. 5 tập thể và 42 cá nhân điển hình trong phong trào thi đua yêu nước đã được tôn vinh…  

bieu duong cong nhan lao dong xuat sac 5 nhiệm vụ đặt ra với tổ chức Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới
bieu duong cong nhan lao dong xuat sac Giữ vững vai trò trung tâm đoàn kết công nhân lao động
bieu duong cong nhan lao dong xuat sac Góp phần đẩy lùi các luận điệu sai trái
bieu duong cong nhan lao dong xuat sac Nét đẹp văn hóa công đoàn

Thời gian qua, phát huy truyền thống đi trước mở đường, siết chặt kỷ cương, đề cao trách nhiệm, đoàn kết sáng tạo, nâng cao hiệu quả, cán bộ công nhân viên chức lao động ngành Đường bộ đã và đang tích cực tổ chức các phong trào thi đua yêu nước.

bieu duong cong nhan lao dong xuat sac

Biểu dương tập thể và cá nhân điển hình trong phong trào thi đua yêu nước trong công nhân viên chức lao động ngành Đường bộ. Ảnh: K.Hồng

Cụ thể, Tổng cục và Công đoàn Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã phối hợp triển khai tốt các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân viên chức lao động. Sau 5 năm (giai đoạn 2013-2018) trên lĩnh vực quản lý, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã quyết liệt đổi mới, tách bạch rõ chức năng quản lý nhà nước với dịch vụ công. Mọi hoạt động của Tổng cục được công khai minh bạch. Đặc biệt, các đơn vị trong ngành Đường bộ đã tích cực thi đua hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được được giao.

Chẳng hạn, hoàn thành 100% kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; quy hoạch đề án hàng năm đảm bảo tiến độ, chất lượng yêu cầu, tạo hành lang pháp lý để thực hiện tốt các chức năng quản lý nhà nước về giao thông vận tải đường bộ; việc làm, đời sống, thu nhập của người lao động được bảo đảm; môi trường làm việc được cải thiện và nâng cao...

Tại hội nghị, 5 tập thể và 42 cá nhân điển hình trong phong trào thi đua yêu nước trong công nhân viên chức lao động ngành Đường bộ có thành tích tiêu biểu xuất sắc giai đoạn 2013-2018 được tôn vinh, khen thưởng.

Đinh Luyện

Nguồn :