M
28/12/2019 20:20

Bảo hiểm xã hội Hà Nội triển khai cuộc thi viết về gương Người tốt, việc tốt

(LĐTĐ) Nhằm kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua yêu nước của Thành phố, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội vừa triển khai cuộc thi viết về gương Người tốt việc tốt, điển hình tiên tiến năm 2020.

bao hiem xa hoi ha noi trien khai cuoc thi viet ve guong nguoi tot viec tot Bảo hiểm xã hội Hà Nội sẽ chủ động gia hạn thẻ bảo hiểm y tế
bao hiem xa hoi ha noi trien khai cuoc thi viet ve guong nguoi tot viec tot Gấp rút hoàn thành nhiệm vụ năm 2019
bao hiem xa hoi ha noi trien khai cuoc thi viet ve guong nguoi tot viec tot Thành lập Bộ phận giám sát - kiểm soát nghiệp vụ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Cuộc thi nhằm thiết thực hướng tới kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2020, như: 90 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020); 90 năm Ngày thành lập Đảng bộ thành phố Hà Nội; 45 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2020); 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1980 - 19/5/2020); 75 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9; 1010 năm Thăng Long - Hà Nội và 66 năm ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2020).

bao hiem xa hoi ha noi trien khai cuoc thi viet ve guong nguoi tot viec tot
Bảo hiểm xã hội Hà Nội vận động công chức, viên chức, người lao động và đơn vị sử dụng lao động tham gia cuộc thi viết về gương Người tốt việc tốt, điển hình tiên tiến

Năm 2020 cũng là năm kỷ niệm 25 năm Ngày thành lập Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội. Theo đó, Bảo hiểm xã hội Hà Nội vận động đông đảo công chức, viên chức, người lao động thuộc đơn vị, cá nhân và đơn vị sử dụng lao động tham gia cuộc thi viết về gương Người tốt việc tốt, điển hình tiên tiến.

Theo Ban Tổ chức, mỗi cá nhân có thể dự thi theo 2 hình thức: Bài viết hoặc tác phẩm của cá nhân, nhóm tác giả viết về gương người tốt việc tốt, điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực và đời sống xã hội Thủ đô; những hành động đẹp, việc làm tốt, ứng xử nhân văn, cải cách thủ tục hành chính, nông thôn mới, các nhiệm vụ trọng tâm của ngành, gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

Bảo hiểm xã hội Hà Nội đề nghị mỗi đơn vị gửi tối thiểu 2 bài viết dự thi về Bảo hiểm xã hội Thành phố trước ngày 15/6/2020 để tổng hợp, thẩm định, lựa chọn gương người tốt việc tốt, điển hình tiên tiến tiêu biểu để biểu dương, khen thưởng cấp cơ sở và xét chọn giới thiệu đề nghị Ban Thi đua khen thưởng Thành phố xem xét, tuyên truyền, khen thưởng vào dịp kỷ niệm 66 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.

B.D

Nguồn :