M
20/05/2020 21:29

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội trực tiếp đi kiểm tra công tác tổ chức đại hội

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội vừa quyết định thành lập 16 đoàn kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Dẫn đầu các đoàn kiểm tra là 5 đồng chí trong Thường trực Thành ủy và 11 Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy.

ban thuong vu thanh uy ha noi truc tiep di kiem tra cong tac to chuc dai hoi Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ: Cụ thể hóa mục tiêu "Hà Nội vì cả nước, cả nước vì Hà Nội"
ban thuong vu thanh uy ha noi truc tiep di kiem tra cong tac to chuc dai hoi Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ biểu dương huyện Quốc Oai đã xử lý nghiêm vụ việc ở xã Đồng Quang
ban thuong vu thanh uy ha noi truc tiep di kiem tra cong tac to chuc dai hoi Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ trao Huy hiệu Đảng cho đồng chí Nguyễn Văn Thân

Theo Quyết định số 8791-QĐ/TU ngày 18/5/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về “Thành lập đoàn kiểm tra của Ban Thường vụ Thành ủy”, mỗi đoàn kiểm tra từ 1 đến 4 đơn vị; 16 đoàn kiểm tra 50/50 cấp ủy trực thuộc Thành ủy Hà Nội trong khoảng thời gian từ ngày 20/5 đến 19/6.

Nhiệm vụ của các Đoàn kiểm tra là kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TƯ ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về “Tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng” và Kế hoạch số 155-KH/TU ngày 8/7/2019 của Thành ủy về “Tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội”. Dẫn đầu các đoàn kiểm tra là 5 đồng chí trong Thường trực Thành ủy và 11 Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy.

Nội dung kiểm tra tập trung vào việc xem xét công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức đại hội đảng bộ các cấp; làm rõ tình hình, kết quả, những hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong tổ chức đại hội và kết quả, phương hướng tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 4/7/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về “Xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố cơ sở Đảng yếu kém; giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Hà Nội” và Chỉ thị số 15-CT/TU ngày 16/12/2016 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn thành phố Hà Nội”.

Sau khi kiểm tra, các đoàn sẽ báo cáo để Ban Thường vụ Thành ủy ra kết luận kiểm tra đối với từng đơn vị, làm căn cứ chỉ đạo tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-2025.

Hoàng Phúc

Nguồn :