M
11:58 | 07/09/2018

Hà Nội:

Ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin báo chí

(LĐTĐ) Mới đây, UBND TP Hà Nội ban hành quyết định về việc cụ thể hóa Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước TP Hà Nội.

ban hanh quy che phat ngon va cung cap thong tin bao chi Bộ Ngoại giao bổ nhiệm Người phát ngôn mới
ban hanh quy che phat ngon va cung cap thong tin bao chi Hà Nội phổ biến việc phát ngôn và cung cấp thông tin báo chí
ban hanh quy che phat ngon va cung cap thong tin bao chi Quy định mới về cung cấp thông tin cho báo chí

Theo đó, quy chế bao gồm 3 chương và 12 điều, áp dụng đối với các cơ quan hành chính nhà nước TP Hà Nội, gồm: UBND Thành phố; các cơ quan chuyên môn thuộc UBND Thành phố và các tổ chức cấp tỉnh thuộc cơ quan trung ương được tổ chức theo ngành dọc đặt tại Hà Nội; UBND quận, huyện, thị xã và UBND xã, phường, thị trấn; cơ quan báo chí, nhà báo và tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động báo chí trên địa bàn TP Hà Nội.

ban hanh quy che phat ngon va cung cap thong tin bao chi
Thành phố Hà Nội thường xuyên tổ chức các buổi giao ban báo chí hàng tuần.

Điểm đáng chú ý, về hình thức phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí: Tổ chức họp báo theo quy định tại Điều 41 Luật Báo chí. Đăng tải nội dung phát ngôn và cung cấp thông tin trên cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử hoặc trang mạng xã hội chính thức của cơ quan hành chính nhà nước. Phát ngôn trực tiếp hoặc trả lời phỏng vấn của nhà báo, phóng viên.

Việc trả lời phỏng vấn trên báo chí được thực hiện theo quy định tại Điều 40 Luật Báo chí. Gửi thông cáo báo chí, nội dung trả lời cho cơ quan báo chí, nhà báo, phóng viên bằng văn bản hoặc qua thư điện tử. Cung cấp thông tin qua trao đổi trực tiếp hoặc tại các cuộc giao ban bao chí do trung ương, địa phương tổ chức khi được yêu cầu. Ban hành văn bản đề nghị cơ quan báo chí đăng, phát phản hồi, đính chính, xin lỗi nội dung thông tin trên báo chí.

Cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện tốt Quy chế được xét khen thưởng theo quy định của Nhà nước. Cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan không thực hiện, thực hiện không đúng hoặc thực hiện không đầy đủ các quy định trong Quy chế này thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật.

Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 15/9/2018, thay thế Quyết định số 05/2014/QĐ-UBND ngày 6/2/2014 của UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của TP Hà Nội.

Tuấn Trần

Nguồn :