M
19/01/2017 16:44

Ban hành danh mục giáo dục, đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Danh mục giáo dục, đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân theo 3 cấp. Trong đó, Cấp I là trình độ giáo dục, đào tạo; cấp II là lĩnh vực giáo dục, đào tạo và cấp III là nhóm chương trình, nhóm ngành, nhóm nghề giáo dục, đào tạo.

ban hanh danh muc giao duc dao tao cua he thong giao duc quoc dan Góp phần giảm gánh nặng tài chính
ban hanh danh muc giao duc dao tao cua he thong giao duc quoc dan Bộ GD-ĐT đề xuất tăng mức trần học phí

Cụ thể, Danh mục cấp I gồm các trình độ giáo dục, đào tạo sau: mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, sơ cấp, trung cấp, cao đẳng, đại học, thạc sĩ, tiến sĩ.

ban hanh danh muc giao duc dao tao cua he thong giao duc quoc dan
(ảnh minh họa)

Danh mục cấp II, III gồm các lĩnh vực giáo dục, đào tạo và các nhóm chương trình, nhóm ngành, nhóm nghề giáo dục, đào tạo sau: Chương trình cơ bản (gồm chương trình giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông); chương trình xoá mù chữ; chương trình giáo dục chuyên biệt; khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên; nghệ thuật (gồm mỹ thuật, nghệ thuật trình diễn, nghệ thuật nghe nhìn, mỹ thuật ứng dụng); nhân văn (gồm ngôn ngữ, văn học và văn hóa Việt Nam, nước ngoài); khoa học xã hội và hành vi (gồm kinh tế học, khoa học chính trị, xã hội học và nhân học, tâm lý học, địa lý học, khu vực học)...

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội theo dõi, cập nhật và hướng dẫn Danh mục giáo dục, đào tạo các cấp cho phù hợp với yêu cầu quản lý giáo dục, đào tạo.

Kim Thoa

Nguồn :