M
14/10/2020 20:14

Xây dựng, chỉnh đốn Đảng: Dưới có vững thì trên mới bền chắc

Bài cuối: Phát huy vai trò nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên

(LĐTĐ) Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn: “Một trăm bài diễn thuyết hay, không bằng một tấm gương sống” để đề cao việc nêu gương của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Ở cấp cơ sở, việc gương mẫu được thể hiện qua nhiều hình thức và mức độ khác nhau song hơn hết, mỗi cán bộ đảng viên đẩy mạnh nêu cao tinh thần phê bình và tự phê bình, luôn gương mẫu đi đầu…

Bài 1: Thường xuyên rà soát, sàng lọc để trong sạch đội ngũ Kỳ cuối: Xây dựng văn hoá trong Đảng từ những đảng viên văn hoá Kỳ cuối: Đổi mới từ những cách làm sáng tạo, thiết thực

Đi đầu trong mọi hoạt động

Phê bình và tự phê bình là sự văn minh và tiến bộ của xã hội, nó không chỉ là một nhu cầu mà còn là một nguyên tắc, qui luật để xây dựng Đảng ta trong sạch, vững mạnh.

Thực tế, để thực sự nêu gương tự phê bình và phê bình, đòi hỏi mỗi tổ chức cũng như mỗi cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ cấp cao, chủ chốt đứng đầu cần tự giác, trung thực, tự phê bình thật nghiêm túc, khách quan có lý có tình, mang tính xây dựng.

Tập trung kiểm điểm về trách nhiệm đối với công việc và nhiệm vụ của đơn vị; về phẩm chất cá nhân của mình trên tất cả các mặt từ nhận thức, tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật, đến quan hệ với quần chúng...

Thấy rõ ưu điểm để phát huy, nhận ra khuyết điểm để sửa chữa; đồng thời, coi trọng sự giáo dục, sự giúp đỡ chân thành của đồng chí, đồng nghiệp, học tập lẫn nhau; phải thực hiện phương châm “phòng bệnh hơn chữa bệnh”; khi có bệnh thì phải kiên quyết “trị bệnh cứu người”, không được có tư tưởng dễ dãi, bao che, hoặc tranh công, đổ tội.

4150-a

Việc phát huy vai trò nêu gương của đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp cơ sở trong công tác xây dựng Đảng hiện nay là đặc biệt cấp thiết. Ảnh: Giang Nam

Hơn hết, chỉ có nêu gương tự phê bình và phê bình mới có thể củng cố lòng tin, tinh thần đoàn kết trong tổ chức, tập hợp lực lượng thực hiện nhiệm vụ tốt nhất. Quanh vấn đề này, ông Trần Quang Huy - Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác mặt trận thôn An Vọng, xã Hoàng Diệu (huyện Chương Mỹ), cho rằng, việc tự phê bình thẳng thắn, nghiêm túc trước tập thể những ưu, khuyết điểm của bản thân nhằm mục đích phát huy ưu điểm và sửa chữa khuyết điểm là việc làm thường xuyên và nguyên tắc sinh hoạt Đảng. Thực tiễn cho thấy, nói thì dễ, nhưng làm thì khó.

Tại cơ sở, ông Trần Quang Huy cho biết, hàng tháng trong nội dung sinh hoạt Chi bộ bao giờ cũng triển khai 2 việc. Thứ nhất là tự đánh giá, kiểm điểm xem việc phê và tự phê thực hiện tới đâu, việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh thực hiện như thế nào.

Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác mặt trận thôn An Vọng cũng cho rằng, cán bộ lãnh đạo phải gương mẫu, nêu gương trong đạo đức, lối sống. Người có chức vụ càng cao thì yêu cầu về sự gương mẫu càng lớn. Ở bất kỳ nơi nào, thủ trưởng đơn vị, bí thư gương mẫu, tiên phong, trung thực, thẳng thắn thì chắc chắn nơi đó phê bình và tự phê bình trở thành vũ khí hiệu quả nhất để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Phát huy yếu tố nêu gương

Đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp cơ sở có vai trò hết sức quan trọng trong lãnh đạo, quản lý, tổ chức và điều hành mọi công việc ở địa phương, cơ sở; chăm lo đời sống nhân dân; mọi chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước của được hiện thực hóa vào đời sống nhân dân hay không phụ thuộc rất lớn vào vai trò của đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp cơ sở. Do vậy, việc phát huy vai trò nêu gương của đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp cơ sở trong công tác xây dựng Đảng hiện nay là đặc biệt cấp thiết.

Tại khu dân cư số 19, phường Dịch Vọng (Cầu Giấy), theo bà Hoàng Thanh Mai - Phó Bí thư Chi bộ cho biết, cấp ủy đã vận động đảng viên tham gia công tác tập thể, các hoạt động đại đoàn kết toàn dân. Mỗi năm, khu dân cư đều tổ chức liên hoan, tham gia văn hóa, văn nghệ, tổ chức các ngày lễ kỉ niệm. Các hoạt động này đều vận động các đảng viên và đảng viên đang công tác tham gia. Kết quả là mọi người đều tích cực tham gia nhiệt tình.

Theo tìm hiểu, hiện nay, toàn Đảng đang đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” và Quy định số 101-QÐ/TW ngày 7/6/2012 của Ban Bí thư về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”.

Theo đó, tất cả cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy và cơ quan, đơn vị phải nâng cao nhận thức, nêu cao tinh thần trách nhiệm, thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, tự giác, gương mẫu trong việc đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống.

Bác Hồ từng căn dặn “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau” để nhấn mạnh vai trò tiên phong, gương mẫu của đảng viên. Do vậy, thiết nghĩ, công tác quản lý, phát huy vai trò của đội ngũ đảng viên đang công tác để họ phát huy được hết vai trò trong hệ thống chính trị cơ sở đòi hỏi những giải pháp đồng bộ từ phía cấp ủy, chính quyền các cấp.

Quan trọng là bản thân mỗi đảng viên đang công tác cần tự nhận thức rõ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động thực hiện một cách nghiêm túc, góp phần để quy định của Bộ Chính trị thực sự có hiệu lực, hiệu quả trong thực tiễn.

Giang Nam

Nguồn :