Tinh gọn bộ máy để nâng cao hiệu quả hoạt động ở cơ sở

Bài cuối: Đổi mới gắn với những yêu cầu thực tiễn

(LĐTĐ) Hiệu quả to lớn từ đổi mới, kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị gắn với nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ ở cơ sở đã được khẳng định. Dù thực tế còn nhiều khó khăn, tuy nhiên khi cấp ủy các địa phương quyết tâm thực hiện, cùng với sự chỉ đạo sát sao của Ban Thường vụ Thành ủy, có thể tin tưởng rằng, hệ thống chính trị ở địa bàn dân cư ngày càng hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động.
bai cuoi doi moi gan voi nhung yeu cau thuc tien Tinh gọn bộ máy để nâng cao hiệu quả hoạt động ở cơ sở
bai cuoi doi moi gan voi nhung yeu cau thuc tien Tiếp tục sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy
bai cuoi doi moi gan voi nhung yeu cau thuc tien Xây dựng bộ máy hành chính tinh gọn
bai cuoi doi moi gan voi nhung yeu cau thuc tien Sắp xếp hệ thống chính trị ở cơ sở tinh gọn, hiệu quả

Những giải pháp căn cơ, toàn diện

Tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức hệ thống chính trị trên địa bàn dân cư theo Đề án số 06-ĐA/TU, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã đề ra 5 nhóm giải pháp.

Đáng chú ý, đối với các chi bộ thôn, tổ dân phố có đông đảng viên (trên 100 đảng viên), Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu, cấp ủy cấp trên, trực tiếp là đảng ủy xã, phường, thị trấn cần tăng cường quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế hoạt động của chi bộ, kịp thời uốn nắn các biểu hiện lệch lạc, thiếu sót trong việc duy trì, chấp hành kỷ luật, nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng trong sinh hoạt chi bộ.

bai cuoi doi moi gan voi nhung yeu cau thuc tien

Kỳ họp thứ chín Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XV đã thông qua Nghị quyết 08/2019/NQ-HĐND. (Ảnh: Nguyễn Công)

Đối với nơi Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố không là đảng viên, Ban thường vụ các quận, huyện, thị ủy lãnh đạo đánh giá vai trò của các nhân sự này, quan tâm kết nạp Đảng khi đủ điều kiện; đồng thời có giải pháp phù hợp trong việc bố trí, giới thiệu đảng viên ứng cử Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố. Ở những nơi có đủ điều kiện, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đề nghị nghiên cứu thực hiện ngay mô hình Bí thư chi bộ đồng thời là Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố.

Xuất phát từ kết quả thí điểm tại 5 quận, huyện cũng như thực hiện Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ, sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố, ngày 10/7/2019, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành Nghị quyết 08/2019/NQ-HĐND.

Nghị quyết quy định về số lượng, chức danh đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã; mức phụ cấp, mức phụ cấp kiêm nhiệm đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; mức bồi dưỡng đối với người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố; chế độ hỗ trợ người hoạt động không chuyên trách cấp xã không tiếp tục bố trí công tác trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Theo đó, Hà Nội sẽ giảm số lượng người hoạt động không chuyên trách cấp xã như sau: Xã, phường, thị trấn loại 1 tối đa 14 người; Xã, phường, thị trấn loại 2 tối đa 12 người; Xã, phường, thị trấn loại 3 tối đa 10 người.

Các chức danh hoạt động không chuyên trách cấp xã gồm: Văn phòng Đảng ủy cấp xã; Phụ trách công tác truyền thanh cấp xã; Phó Chỉ huy trưởng Quân sự; Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh; Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ; Phó Chủ tịch Hội Nông dân (đối với xã và các phường, thị trấn còn sản xuất nông nghiệp); Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Chủ tịch Hội người cao tuổi; Chủ tịch Hội chữ thập đỏ ở xã, phường, thị trấn.

Ở cấp thôn, tổ dân phố, có 3 chức danh cán bộ không chuyên trách (Bí thư chi bộ; Trưởng thôn/Tổ trưởng dân phố; Trưởng ban công tác mặt trận) và 4 chức danh khác (công an viên ở thôn; thôn/tổ đội trưởng; bảo vệ dân phố; nhân viên y tế thôn, bản).

Cùng với việc quy định giảm số lượng người hoạt động không chuyên trách, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố cũng khuyến khích các xã, phường, thị trấn bố trí kiêm nhiệm chức danh. Đáng chú ý là phụ cấp đối với chức danh kiêm nhiệm đã được quan tâm. Cụ thể, người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở thôn, tổ dân phố nếu kiêm nhiệm chức danh không chuyên trách khác được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm bằng 50% mức phụ cấp của chức danh không chuyên trách kiêm nhiệm.

Như vậy, nếu ở các thôn, tổ dân phố có trên 350 hộ dân; thôn, tổ dân phố thuộc xã, phường trọng điểm về an ninh trật tự (theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền) thì bí thư chi bộ, tổ trưởng hoặc trưởng thôn sẽ nhận mức phụ cấp 1,8 lần hệ số lương cơ bản/tháng, đối với trưởng ban công tác mặt trận mức phụ cấp là 1,4. Nếu bí thư chi bộ kiêm tổ trưởng dân phố ở các xã trên, mức phụ cấp tương ứng là 2,7 lần hệ số lương cơ bản/tháng; còn bí thư chi bộ kiêm trưởng ban công tác mặt trận thì con số này là 2,5.

Theo tính toán của thành phố Hà Nội, nếu thực hiện sắp xếp đội ngũ cán bộ không chuyên trách ở cơ sở theo quy định mới sẽ giảm được 2.178 người ở cấp xã, tiết kiệm hơn 42 tỷ đồng mỗi năm. Còn ở cấp thôn, tổ dân phố sẽ giảm được 20.663 người, tiết kiệm trên 66 tỷ mỗi năm. Quan trọng hơn, mức thu nhập đối với cán bộ sẽ được tăng lên, qua đó sẽ giúp nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở.

Cần hướng tới xây dựng “cộng đồng tự quản”

Có thể nói, Nghị quyết 08/2019/NQ-HĐND đã cơ bản khắc phục được những bất cập, hạn chế đặt ra đối với hoạt động của đội ngũ cán bộ không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và thôn, tổ dân phố.

Tuy nhiên, về tổng thể, vẫn cần những giải pháp căn cơ hơn để nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ này nói riêng, cũng như hệ thống chính trị ở cơ sở nói chung, nhất là trong bối cảnh Thành phố đang xây dựng Đề án thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị.

bai cuoi doi moi gan voi nhung yeu cau thuc tien
Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải trò chuyện với đội ngũ cán bộ xã Đại Đồng, huyện Thạch Thất. (Ảnh: Lương Toàn)

Bởi theo như dự thảo Đề án thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị mà Hà Nội đang xây dựng và trình Trung ương thông qua dù theo phương án nào thì vấn đề đặt ra là phải tiếp tục hoàn thiện về chức năng, nhiệm vụ của chính quyền cấp cơ sở gắn với quy định rõ mối quan hệ giữa chính quyền cấp cơ sở với tổ chức cộng đồng dân cư theo hướng: Chính quyền chỉ giải quyết nhu cầu phục vụ người dân theo đúng chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền đã được pháp luật quy định không chuyển việc thuộc trách nhiệm của chính quyền cho thôn, tổ dân phố thực hiện…

Theo luật sư Nguyễn Văn Thanh, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội, hiện nay ở nhiều quốc gia trên thế giới không có tổ dân phố, nhưng trật tự an ninh, môi trường vẫn tốt. Việc duy trì số lượng lớn tổ dân phố, kéo theo đội ngũ người làm việc ở tổ dân phố như hiện nay sẽ rất tốn kém ngân sách, nhưng hiệu quả về mặt hành chính không cao.

Mặt khác, chính quyền hành chính hiện đã hướng đến quản trị minh bạch, ứng dụng công nghệ thông tin, số hóa các dữ liệu, các phương tiện truyền thông cũng đa dạng hơn nên vai trò tuyên truyền của tổ dân phố không còn nhiều như trước đây. Do vậy, về lâu dài nên tính toán xem chức năng, nhiệm vụ của các thôn, tổ dân phố để vừa tiết kiệm chi phí, vừa giảm được một cấp hành chính.

Còn theo TS. Trần Thị Hương, Phó Trưởng khoa Xây dựng Đảng (Học viện Báo chí và Tuyên truyền), truyền thống Việt Nam thời xưa ở thôn - xã tự tổ chức hoạt động, không lấy tiền của chính quyền. Họ có những đất ruộng công rồi tự khai thác hoặc cho thuê tạo nguồn quỹ riêng cho làng xã, không lấy tiền từ trên chi xuống. Một cộng đồng được hình thành trong một không gian sống, điều kiện văn hóa, xã hội chung sẽ có nhiều gắn kết. Còn nếu nhập lại một cách cơ học sẽ không hình thành cộng đồng.

Trên cơ sở đó, TS. Trần Thị Hương đề xuất, ở cấp cơ sở như khu phố, tổ dân phố nên tổ chức theo hình thức cộng đồng tự quản, không nên hành chính hóa những cấp này. Trong “tổ dân phố tự quản” này, người dân tự họp nhau lại và tổ chức đời sống tự quản trong khu vực sinh sống. Trong đó cũng có thể có chức danh tổ trưởng, tổ phó nhưng do người dân tự bầu. Người dân muốn tổ chức đời sống và sử dụng các dịch vụ về an ninh, môi trường thì phải tự bỏ tiền ra đóng góp để hoạt động, không lấy từ ngân sách Nhà nước.

Còn nếu hiện nay vẫn muốn giữ mô hình tổ dân phố để giúp việc cho cấp trên thì cần phải cải cách, tinh gọn lại. Có thể nhập nhiều tổ dân phố lại để giảm chi phí cho bộ máy. Đồng thời chọn người thạo việc, áp dụng công nghệ thông tin để nâng cao hiệu quả công việc của cấp này.

Phát biểu tại Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Đề án số 06-ĐA/TU, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải nhấn mạnh, việc sắp xếp đội ngũ cán bộ không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn cũng như thôn, tổ dân phố là việc làm cần thiết. Tuy nhiên, quá trình làm phải bám sát bối cảnh Thành phố đang xây dựng Đề án thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị, đặc biệt là xây dựng chính quyền điện tử, Thành phố thông minh. Do vậy, các thôn, tổ dân phố và xã, phường, thị trấn tới đây cũng phải thay đổi để phát huy quyền dân chủ trực tiếp của người dân.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải cho rằng, bên cạnh việc tăng cường kiêm nhiệm và khoán kinh phí hoạt động đối với đội ngũ cán bộ không chuyên trách, một trong những yêu cầu quan trọng là phải tăng cường đổi mới, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý từ cấp cơ sở để đáp ứng yêu cầu phát triển, nhất là bối cảnh đô thị hóa và dân số cơ học tăng nhanh.

Hoàng Phúc – Lương Toàn

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Tin bão mới nhất: Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12

Tin bão mới nhất: Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12

(LĐTĐ) Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia dự báo trong 12 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km ...
Kỳ họp thứ 5 HĐND quận Hoàn Kiếm khóa XX: Chất vấn nhiều nội dung quan trọng

Kỳ họp thứ 5 HĐND quận Hoàn Kiếm khóa XX: Chất vấn nhiều nội dung quan trọng

(LĐTĐ) Ngày 1/7, Hội đồng nhân dân (HĐND) quận Hoàn Kiếm bước sang ngày làm việc thứ 2, Kỳ họp thứ 5 khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 với nội ...
Giải cứu thành công một người đàn ông có ý định tự tử

Giải cứu thành công một người đàn ông có ý định tự tử

(LĐTĐ) Mới đây, Công an quận Bắc Từ Liêm kịp thời phát hiện và giải cứu thành công một người đàn ông đang có ý định tự tử tại tầng mái ...
Lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội lý giải nguyên nhân gần 900 nhân viên y tế xin nghỉ việc

Lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội lý giải nguyên nhân gần 900 nhân viên y tế xin nghỉ việc

(LĐTĐ) Tại buổi họp báo của Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội chiều ngày 1/7, lãnh đạo Sở Y tế và Công an thành phố Hà Nội đã ...
Hà Nội: Đưa vào hoạt động nhà máy điện rác trong tháng 10/2022 để khắc phục ùn ứ rác thải

Hà Nội: Đưa vào hoạt động nhà máy điện rác trong tháng 10/2022 để khắc phục ùn ứ rác thải

(LĐTĐ) Tại Hội nghị họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội quý II/2022 chiều 1/7 của Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội, trả ...
Công bố Quyết định bổ nhiệm 3 Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội

Công bố Quyết định bổ nhiệm 3 Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội

(LĐTĐ) Ngày 1/7, Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Giám đốc Công an thành phố Hà Nội chủ trì Lễ Công bố và trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công ...
Hà Nội: Các hội quần chúng góp phần tạo đồng thuận xã hội

Hà Nội: Các hội quần chúng góp phần tạo đồng thuận xã hội

(LĐTĐ) Thành phố Hà Nội có 3.711 hội có tính chất hội quần chúng được tổ chức từ Thành phố đến cơ sở, hoạt động đa dạng, phong phú, trên nhiều ...

Tin khác

Kỳ họp thứ 5 HĐND quận Hoàn Kiếm khóa XX: Chất vấn nhiều nội dung quan trọng

Kỳ họp thứ 5 HĐND quận Hoàn Kiếm khóa XX: Chất vấn nhiều nội dung quan trọng

(LĐTĐ) Ngày 1/7, Hội đồng nhân dân (HĐND) quận Hoàn Kiếm bước sang ngày làm việc thứ 2, Kỳ họp thứ 5 khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 với nội dung chất vấn và trả lời chất vấn tại hội trường với các nội dung: Tái chất vấn liên quan đến phòng, chống dịch Covid-19; tiến độ triển khai các dự án trong kế hoạch đầu tư công và quản lý sử dụng tài sản công là cơ sở nhà đất do các đơn vị thuộc quận quản lý; ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý nhà nước hướng tới mục tiêu xây dựng chính quyền điện tử quận.
Hà Nội: Đưa vào hoạt động nhà máy điện rác trong tháng 10/2022 để khắc phục ùn ứ rác thải

Hà Nội: Đưa vào hoạt động nhà máy điện rác trong tháng 10/2022 để khắc phục ùn ứ rác thải

(LĐTĐ) Tại Hội nghị họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội quý II/2022 chiều 1/7 của Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội, trả lời câu hỏi về khắc phục tình trạng ùn ứ rác thải trong nội đô, Phó Giám đốc Sở tài nguyên và Môi trường Hà Nội Mai Trọng Thái cho biết đến tháng 10/2022 nhà máy điện rác sẽ đi vào hoạt động ổn định, đốt rác với với công suất 4.000 tấn rác/ngày.
Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội: Làm rõ thông tin quy hoạch tuyến đường Lê Văn Lương - Tố Hữu

Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội: Làm rõ thông tin quy hoạch tuyến đường Lê Văn Lương - Tố Hữu

(LĐTĐ) Theo Phó Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội Phạm Quốc Tuyến, qua các thời kỳ từ năm 2002 đến nay, trục Lê Văn Lương luôn được xác định là xây dựng trục cao tầng. Với các định hướng tại Quy hoạch chung Thủ đô, quy hoạch phân khu, việc Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội phê duyệt Quy hoạch chi tiết năm 2016… việc kết luận nhà cao tầng gây quá tải, thiếu trường học nhà trẻ, giảm tiện ích… tại một số dự án là chưa thỏa đáng.
Kinh tế Thủ đô phục hồi mạnh mẽ trong quý II năm 2022

Kinh tế Thủ đô phục hồi mạnh mẽ trong quý II năm 2022

(LĐTĐ) Chiều 1/7, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội đã tổ chức họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội quý II/2022. Đồng chí Trương Việt Dũng, Chánh Văn phòng UBND thành phố Hà Nội chủ trì họp báo. Cùng dự có đồng chí Phạm Thanh Học, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy.
Chính sách hỗ trợ y, bác sĩ sẽ được trình HĐND Thành phố trong thời gian sớm nhất

Chính sách hỗ trợ y, bác sĩ sẽ được trình HĐND Thành phố trong thời gian sớm nhất

(LĐTĐ) Sáng 1/7, Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã tổ chức họp báo thông tin về Kỳ họp thứ 7 HĐND Thành phố khóa XVI, dự kiến diễn ra từ ngày 5/7 đến ngày 8/7/2022. Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên chủ trì buổi họp báo.
Bước cải cách hành chính lớn mang lại hiệu quả

Bước cải cách hành chính lớn mang lại hiệu quả

(LĐTĐ) Tròn 1 năm triển khai thí điểm mô hình chính quyền đô thị (CQĐT) tại Hà Nội, tổ chức bộ máy chính quyền đã gọn, nhẹ, hoạt động nhanh nhạy, thông suốt hơn. Người dân bày tỏ sự hài lòng bởi các công việc liên quan tới giấy tờ, thủ tục hành chính (TTHC) được giải quyết nhanh chóng, tiết kiệm thời gian, chi phí.
Hà Nội: Nhiều ngành, lĩnh vực phục hồi, phát triển rõ nét trong 6 tháng đầu năm

Hà Nội: Nhiều ngành, lĩnh vực phục hồi, phát triển rõ nét trong 6 tháng đầu năm

Trong 6 tháng đầu năm 2022, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội ước thực hiện 176,9 nghìn tỷ đồng, đạt 56,8% dự toán pháp lệnh năm và tăng 20,2% so với cùng kỳ năm 2021. Tính chung 6 tháng, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của Thành phố tăng 7,79% so với cùng kỳ năm trước...
Tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, phát triển kinh tế Thủ đô nhanh, bền vững

Tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, phát triển kinh tế Thủ đô nhanh, bền vững

Thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025, thành phố Hà Nội đặt mục tiêu tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng; phấn đấu tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn GRDP đạt 7,5-8%...
Đồng chí Nguyễn Huy Cận tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Bí thư Thị đoàn Sơn Tây

Đồng chí Nguyễn Huy Cận tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Bí thư Thị đoàn Sơn Tây

(LĐTĐ) Trong 2 ngày 29 và 30/6, Đoàn Thanh niên thị xã Sơn Tây long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXI nhiệm kỳ 2022 - 2027.
HĐND quận Nam Từ Liêm khai mạc Kỳ họp thứ 6 khóa III

HĐND quận Nam Từ Liêm khai mạc Kỳ họp thứ 6 khóa III

(LĐTĐ) Sáng nay (30/6), Hội đồng nhân dân (HĐND) quận Nam Từ Liêm đã tổ chức khai mạc Kỳ họp thứ 6 - HĐND quận khóa III, nhiệm kỳ 2021-2026 (Kỳ họp thường lệ giữa năm 2022) để xem xét, thảo luận và quyết nghị một số nội dung thuộc thẩm quyền của HĐND quận.
Xem thêm
Phiên bản di động