M
09/08/2020 20:04

Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của đảng viên trẻ:

Bài cuối: Tạo môi trường để đảng viên trẻ được rèn luyện, cống hiến

(LĐTĐ) Noi gương lớp đảng viên đi trước, tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo, những đảng viên trẻ luôn thể hiện nhiệt huyết với các phong trào ở địa phương, đơn vị, không ngừng nỗ lực phấn đấu xây dựng Thủ đô ngày càng giàu mạnh, văn minh. Tuy nhiên để đảng viên trẻ phát huy được thế mạnh không chỉ đòi hỏi sự nỗ lực của cá nhân mỗi người mà các cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị cần tạo điều kiện, quan tâm chăm lo thấu đáo đến công tác bồi dưỡng tạo môi trường, tạo cơ hội để đảng viên trẻ được thử thách rèn luyện và cống hiến.    

Bài 2: Nỗi niềm của những đảng viên trẻ
Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của đảng viên trẻ
Nhiều đảng viên trẻ Thủ đô kiên cường trên mặt trận chống dịch Covid-19

Nguồn phát triển đảng viên trẻ còn hạn chế

Những năm gần đây, nguồn phát triển đảng viên ở các địa phương chủ yếu dựa vào lực lượng thanh niên nhưng do sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế, điều kiện sinh hoạt đã tác động nhiều mặt, thanh niên sau khi tốt nghiệp Trung học phổ thông tiếp tục phấn đấu vào học các trường đại học, lên thành phố hoặc đi làm xa không có thời gian tham gia sinh hoạt đảng. Vì vậy, nhiều địa phương không còn thanh niên làm cho nguồn phát triển đảng viên trẻ nơi đây bị hạn chế. Bên cạnh đó, sau khi được kết nạp Đảng, nhiều đảng viên chuyển công tác, chuyển đến địa phương khác cũng làm cho số lượng đảng viên trẻ tại xã cũng suy giảm nghiêm trọng.

bai cuo i ta o moi truo ng de da ng vien tre duo c re n luye n co ng hie n
Đảng viên trẻ luôn tiên phong tham gia các phong trào ở địa phương

Cùng với đó, một số thanh niên sinh sống tại địa phương có năng lực hạn chế, lại thiếu ý chí phấn đấu, ngại tham gia sinh hoạt các đoàn thể hoặc không mặn mà nên khó có thể bồi dưỡng trở thành quần chúng ưu tú giới thiệu cho Đảng. Đó là thực trạng chung đang tồn tại ở nhiều địa phương. Do đó, việc làm sao để tạo động lực cho đoàn viên, thanh niên, thế hệ trẻ có động lực để phát huy, gắn bó thêm gia vào tổ chức đảng, tiếp đó là tạo động lực cho đảng viên trẻ có cơ hội học tập, rèn luyện là niềm trăn trở chung của nhiều đảng viên.

Đặc biệt trong điều kiện hiện nay, khi đất nước hội nhập sâu rộng thì việc phát huy vai trò, trách nhiệm của đảng viên trẻ càng quan trọng và cần thiết. Mỗi người vào Đảng đều tự hứa, vào Đảng để được rèn luyện, cống hiến nhiều hơn và suốt đời tận tụy, trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng. Đảng viên phấn đấu tốt hay không một phần do môi trường rèn luyện, bồi dưỡng, đòi hỏi các tổ chức chính trị - xã hội, cấp ủy, cơ quan, đơn vị và gia đình phải tạo điều kiện, quan tâm chăm lo thấu đáo đến công tác bồi dưỡng tạo môi trường, tạo cơ hội để đảng viên trẻ được thử thách rèn luyện và cống hiến.

Theo nhiều đảng viên trẻ ngoài yếu tố như sự nỗ lực của bản thân, truyền thống của gia đình thì việc các cấp ủy Đảng, chính quyền, đơn vị tạo môi trường thuận lợi, đặt niềm tin để đảng viên trẻ có cơ hội được rèn luyện, thử thách, cống hiến là hết sức quan trọng, điều đó sẽ giúp đảng viên trẻ nhận thức rõ hơn trách nhiệm của mình đối với sự phát triển của đơn vị, cơ quan và sự vững mạnh của đất nước…

Mỗi đảng viên cần tiên phong, sáng tạo, nỗ lực không ngừng

Đảng viên trẻ Hoàng Quý Tuyên - Bí thư Đoàn thanh niên xã Phùng Xá (Mỹ Đức – Hà Nội) cho biết bản thân mỗi đảng viên phải thường xuyên trau dồi phẩm chất đạo đức, lối sống cũng như tự học tập, tu dưỡng, rèn luyện là việc làm cần thiết. Mỗi đảng viên trẻ khi đã kiên định với con đường mình lựa chọn thì việc tìm ra phương thức “truyền lửa” cho những thế hệ nối tiếp sẽ không còn là điều khó. Đó cũng là cách để mỗi đảng viên trẻ đem trí tuệ của mình phục vụ cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của nhân dân.

Bên cạnh đó để đảng viên mới phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của mình, cấp ủy, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội cũng cần làm tốt hơn nữa công tác tuyên dương, khen thưởng, nhân rộng những tấm gương đảng viên trẻ tiêu biểu, xuất sắc. Bên cạnh đó, để nâng cao ý thức trách nhiệm của đảng viên mới kết nạp, công tác theo dõi, quản lý, giúp đỡ, kiểm tra đảng viên ở các cấp ủy, đơn vị quản lý cần phải được tiến hành chặt chẽ, thường xuyên, bảo đảm đảng viên sau khi vào Đảng luôn giữ vững phẩm chất đạo đức cách mạng, gương mẫu, tiên phong đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, kịp thời loại bỏ những đảng viên không đủ tiêu chuẩn. Có như vậy, chất lượng đảng viên mới luôn được đảm bảo, góp phần củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.

Cụ thể mỗi năm, Đoàn thanh niên xã Phùng Xá thông qua các hoạt động giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ đã góp phần tích cực trong khơi dậy mạnh mẽ lòng yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc trong thế hệ trẻ ngày nay, phát huy được tinh thần đoàn kết, khát vọng và ý chí vươn lên, truyền thống anh dũng, hào hùng của dân tộc Việt Nam. Qua đó hàng năm giới thiệu các thanh niên tiêu biểu cho các chi bộ xem xét kết nạp Đảng, đã góp phần không nhỏ trong công tác bồi dưỡng phát triển nguồn đảng viên trẻ cho Đảng.

Tuy nhiên để công tác bồi dưỡng phát triển đảng viên được thực hiện đồng bộ đem lại hiệu quả thiết thực, Bí thư Đoàn Hoàng Quý Tuyên cho rằng mỗi chi bộ cần tiếp tục phát huy có hiệu quả những kết quả đã đạt được trong công tác giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ và công tác bồi dưỡng phát triển đảng viên trẻ trong nhiệm kỳ qua, đồng thời đề ra những giải pháp để khắc phục những tồn tại hạn chế để góp phần phát huy hơn vai trò của tổ chức đoàn cũng như cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc trong công tác nêu trên. Các tổ chức đoàn thể ở địa phương cần tăng cường hơn nữa công tác bồi dưỡng chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, ý thức chấp hành pháp luật trong đoàn viên thanh niên, làm tốt công tác nắm bắt tình hình hoạt động của thanh thiếu niên, chú trọng công tác giáo dục truyền thống, lòng tự hào dân tộc, tinh thần yêu nước, phát huy và thực hiện có hiệu quả các phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ Thủ đô, đa dạng hóa cách thức vận động đoàn viên thanh niên kịp thời khuyến khích, nhân rộng các gương điển hình trong các phong trào tạo sức tỏa trong các tầng lớp thanh niên.

“Để đảng viên phát huy được hết năng lực, các chi bộ phải lắng nghe và phát huy được vai trò của đảng viên. Bản thân cá nhân mỗi đảng viên phải tiên phong, sáng tạo, phải xem trách nhiệm của mình là đảm nhiệm việc khó trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, đi trước dẫn dắt, quy tụ quần chúng. Mỗi đảng viên trong quá trình rèn luyện bản thân cần tự nhìn lại mình với sự hỗ trợ theo dõi, giúp sức của chi bộ để nhận ra những vấn đề cần rèn luyện. Chi bộ cần kiểm tra, đánh giá, tạo môi trường cho đảng viên rèn luyện, bày tỏ suy nghĩ, chính kiến và giúp đảng viên hoàn thiện mình. Đồng thời, đảng viên phải gắn bó với quần chúng và chịu sự giám sát của quần chúng để rèn luyện bản thân”, đảng viên trẻ Hoàng Quý Tuyên bày tỏ.

N. Hoa - P. Ngân

Nguồn :