M
02/01/2021 09:28

Thực hiện hiệu quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Bài 2: Nghiêm túc trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ đạo các đơn vị thường xuyên củng cố, xây dựng, kiện toàn lực lượng làm công tác thanh tra, bộ máy tiếp công dân theo quy định của pháp luật; tăng cường tiếp, đối thoại với công dân; chủ động theo dõi, nắm chắc tình hình, kịp thời xử lý, giải quyết các tranh chấp, khiếu nại tố cáo ngay từ khi mới phát sinh tại cơ sở; nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại tố cáo; kiểm tra, rà soát các vụ khiếu nại tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài để có biện pháp giải quyết dứt điểm; đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn Thành phố.

Thực hiện hiệu quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo Bảo vệ quyền lợi cho trên 350 người lao động Hà Nội xử lý dứt điểm vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp

Tăng cường đối thoại

Năm 2020, chất lượng giải quyết các vụ việc khiếu nại tố cáo đã được nâng cao. Tuy nhiên, tình hình khiếu nại tố cáo đông người, phức tạp chưa có chiều hướng giảm. Các vụ khiếu nại tố cáo phát sinh chủ yếu trong quá trình thực hiện giải phóng mặt bằng tại một số dự án,… còn có hiện tượng công dân chưa nhất trí và gửi đơn khiếu nại tố cáo; một số đoàn tập trung đông người, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại trụ sở các cơ quan Đảng, Nhà nước của Trung ương và Thành phố.

Trước tình hình đó, Ủy ban nhân dân Thành phố đã tập trung chỉ đạo Thanh tra Thành phố phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã nghiêm túc triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo”; Kế hoạch số 123-KH/TU ngày 25/6/2014 của Thành uỷ...

Bài 2: Nghiêm túc trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo
Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ đạo các đơn vị thực hiện đúng quy định về tiếp công dân. (Ảnh minh hoạ)

Yêu cầu các cấp, các ngành tăng cường tiếp, đối thoại với công dân, chủ động theo dõi, nắm chắc tình hình khiếu nại tố cáo ngay từ khi phát sinh tại cơ sở, nâng cao chất lượng giải quyết khiếu nại tố cáo, tổ chức thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật, các quyết định xử lý tố cáo,… không để phát sinh thành “điểm nóng” gây mất an ninh trật tự;

Chỉ đạo các đơn vị tiếp tục thanh tra, kiểm tra trách nhiệm đối với thủ trưởng các đơn vị trong việc thực hiện pháp luật về khiếu nại tố cáo, qua đó kịp thời chấn chỉnh tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện công tác này.

Trong năm 2020, các cơ quan hành chính của Thành phố đã tiếp thường xuyên 31.493 lượt công dân đến khiếu nại tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Lãnh đạo các cơ quan hành chính đã tiếp định kỳ, đột xuất 14.597 lượt công dân.

Tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn theo đúng quy định

Năm 2020, các cơ quan hành chính của Thành phố đã tiếp nhận và xử lý 41.318 đơn các loại gồm: 9.553 đơn khiếu nại; 6.718 đơn tố cáo và 25.047 đơn kiến nghị, phản ánh; trong đó, có nhiều đơn trùng, đơn nặc danh, đơn không đủ điều kiện thụ lý.

Nội dung khiếu nại tố cáo chủ yếu liên quan đến lĩnh vực quản lý sử dụng đất đai, quản lý trật tự xây dựng, chế độ chính sách,… Nhìn chung, số đơn nêu trên đã được phân loại, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Năm 2020, toàn Thành phố đã tiếp nhận và thụ lý theo thẩm quyền 2.610 vụ đã giải quyết 2.033 vụ. Số vụ còn lại đang trong thời hạn giải quyết theo quy định pháp luật.

Qua giải quyết khiếu nại tố cáo đã kiến nghị thu hồi 12 m2 đất và 417 triệu đồng vào ngân sách Nhà nước; trả lại cho công dân 302 m2 đất và 31 triệu đồng; kiểm điểm trách nhiệm 32 tập thể, 27 cá nhân để xảy ra sai phạm; chuyển cơ quan điều tra 4 vụ.

Năm 2020, toàn Thành phố đã tổ chức 11 lớp tập huấn, giới thiệu về Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và Luật Tiếp công dân cho hơn 2.458 lượt cán bộ, công chức. Đồng thời, việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng còn được triển khai với nhiều hình thức, như: mở các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền pháp luật; trên Cổng giao tiếp điện tử của Thành phố; trang thông tin nội bộ của các đơn vị và trên hệ thống loa truyền thanh của các xã, phường, thị trấn,...

Trong số các đoàn khiếu nại tố cáo thường xuyên tập trung tại trụ sở Ủy ban nhân dân Thành phố có một số đoàn đông người, phức tạp như: Đoàn các công dân 12 xã trên địa bàn huyện Ba Vì tố cáo cán bộ tại địa phương có hành vi vi phạm liên quan đến công tác quản lý đất đai và điều động cán bộ; Đoàn các công dân ở phường Phúc La, quận Hà Đông đề nghị giải quyết việc giao đất dịch vụ, đất ở cho người dân tại tổ 10, 11 phường Phúc La, quận Hà Đông; Đoàn các công dân công dân ở tiểu khu Đông Đoài, thị trấn Phú Xuyên, huyện Phú Xuyên kiến nghị xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đất nông nghiệp cho các trường hợp (tạm giao) theo Nghị định số 64/NĐ-CP của Chính phủ,…

(Bài cuối: Đẩy mạnh phòng chống tham nhũng)

Hà Phong

Nguồn :