M
13/10/2020 18:21

Xây dựng, chỉnh đốn Đảng: Dưới có vững thì trên mới bền chắc

Bài 1: Thường xuyên rà soát, sàng lọc để trong sạch đội ngũ

(LĐTĐ) Thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh là quy luật phát triển tất yếu của Đảng. Tại Hà Nội, việc triển khai thực hiện Chương trình số 01-CTr/TU ngày 26/4/2016 về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ; tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), tạo sự chuyển biến mạnh về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng hệ thống chính trị các cấp thực sự trong sạch, vững mạnh”… là minh chứng cho sự quyết liệt trong nỗ lực xây dựng tổ chức cơ sở Đảng vững mạnh.

Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội tổ chức phiên bế mạc Đại biểu Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội khoá XVII ủng hộ đồng bào miền Trung Đồng chí Vương Đình Huệ tái đắc cử Bí thư Thành ủy Hà Nội với số phiếu tuyệt đối

Thời gian qua, việc rà soát, sàng lọc và đưa những người không còn đủ tư cách đảng viên ra khỏi Đảng thực hiện kịp thời, kiên quyết, bằng các hình thức thích hợp. Ở các Đảng bộ, việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên… luôn được quan tâm, đẩy mạnh thực hiện.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát

Ngay sau Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ thành phố Hà Nội, Thành ủy đã ban hành và tích cực triển khai Chương trình số 01-CTr/TU ngày 26/4/2016 “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ; tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) tạo chuyển biến mạnh về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng hệ thống chính trị các cấp thực sự trong sạch, vững mạnh giai đoạn 2016-2020”.

Nhờ nội dung này, công tác đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng… được các cơ sở Đảng tổ chức thường xuyên, từ đó cơ bản khắc phục được tình trạng “trên nóng, dưới lạnh”.

Thị xã Sơn Tây là ví dụ. Tại đây, công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên được triển khai, thực hiện bài bản. Nhờ vậy, tổ chức cơ sở Đảng luôn hoạt động hiệu quả.

4154-c
Thị xã Sơn Tây luôn chú trọng đến việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên. Ảnh: Giang Nam

Báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Sơn Tây lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 – 2025, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thị xã Sơn Tây Nguyễn Quang Hán cho biết, sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã Sơn Tây lần thứ XX (nhiệm kỳ 2015-2020), công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng luôn được quan tâm và đẩy mạnh thực hiện.

Theo đó, Thị ủy xây dựng thực hiện nghiêm túc Chương trình chuyên đề số 01-CTr/TU của Thị ủy, gắn với Chương trình số 01- CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ; tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) tạo sự chuyển biến mạnh về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng hệ thống chính trị các cấp thực sự trong sạch, vững mạnh giai đoạn 2016 – 2020”.

Thị xã cũng thường xuyên tổ chức sinh hoạt chuyên đề về nội dung Nghị quyết Trung ương 4, Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" gắn với phong trào thi đua yêu nước trong hệ thống chính trị… chỉ đạo rà soát, sàng lọc những đảng viên không đủ tư cách ra khỏi Đảng. Tổ chức rà soát, miễn nhiệm, thay thế những cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ, vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước để đơn vị xảy ra tiêu cực…

Đáng chú ý, công tác kiểm tra, giám sát được thị xã thực hiện thường xuyên. Cụ thể, cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp đã chủ động xây dựng chương trình công tác kiểm tra, giám sát. Cấp ủy các cấp tiến hành kiểm tra theo Điều 30 Điều lệ Đảng đối với 758 lượt tổ chức Đảng và 890 đảng viên. Ủy ban kiểm tra Thị ủy và cơ sở kiểm tra được 03 tổ chức Đảng và 10 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm.

Ủy ban kiểm tra các cấp tiến hành kiểm tra đối với 970 tổ chức Đảng trong việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, 115 tổ chức Đảng trong việc thi hành kỷ luật, 930 tổ chức Đảng về công tác tài chính. Thực hiện giám sát đối với 780 tổ chức Đảng và 895 đảng viên, duy trì tốt công tác giám sát thường xuyên. Toàn Đảng bộ thị xã đã thi hành kỷ luật 192 đảng viên, trong đó khiển trách 143 đồng chí, cảnh cáo 29 đồng chí, cách chức 7 đồng chí và khai trừ 13 đồng chí.

Tương tự, tại huyện Ba Vì, theo tìm hiểu, trong giai đoạn 2015-2020, công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng được huyện Ba Vì tăng cường đẩy mạnh. Cụ thể, Huyện ủy Ba Vì tổ chức 13 cuộc kiểm tra chuyên đề với 27 tổ chức Đảng và 26 đảng viên. Tổ chức 9 cuộc giám sát chuyên đề với 31 tổ chức Đảng và 19 đảng viên thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý.

Ủy ban kiểm tra Huyện ủy Ba Vì tổ chức kiểm tra 37 đảng viên và 16 tổ chức Đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm. Qua kiểm tra đã kết luận 36/37 đảng viên được kiểm tra có vi phạm, thi hành kỷ luật 20 đảng viên; 16/16 tổ chức Đảng được kiểm tra có vi phạm, đã thi hành kỷ luật 2 tổ chức bằng hình thức khiển trách, kiểm điểm rút kinh nghiệm 14 tổ chức Đảng; kiểm tra thu chi ngân sách với 29 Đảng ủy xã, thị trấn; kiểm tra thu nộp, quản lý, sử dụng đảng phí với 39 tổ chức Đảng, qua kiểm tra đã yêu cầu truy thu số tiền 44.137.000 đồng…

Đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy Đảng

Thực tế cho thấy, cùng với việc sắp xếp mô hình tổ chức, các cấp ủy đã chú trọng chỉ đạo xây dựng, hoàn thiện quy định chức năng nhiệm vụ, quy chế làm việc, quy chế phối hợp công tác của các tổ chức đảng với hệ thống chính trị. Đối mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt Chi bộ, công tác đánh giá, phân loại tổ chức Đảng.

Chẳng hạn, tại thị xã Sơn Tây hiện công tác tạo nguồn, phát triển và nâng cao chất lượng đảng viên luôn được các cấp ủy Đảng thị xã quan tâm. Theo đó, Thị ủy kết nạp mới 1.066 đảng viên, đạt 88,8% chỉ tiêu Nghị quyết đề ra, đạt 110% kế hoạch Thành ủy giao. Đến nay, Đảng bộ thị xã có hơn 10.100 đảng viên, tăng 14% so với đầu nhiệm kỳ. Chất lượng đảng viên được nâng cao, phát huy tốt tính tiên phong, gương mẫu, làm nòng cốt thực hiện các nhiệm vụ chính trị.

4258-dsc-3135
Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng được huyện Ba Vì tăng cường đẩy mạnh. Ảnh: Giang Nam

Công tác đánh giá cán bộ được thực hiện công khai, minh bạch, dân chủ và đi vào nền nếp. Việc đánh giá, phân loại chất lượng cơ sở Đảng, đảng viên hằng năm được đảm bảo nghiêm túc, chú trọng thực chất. Nhờ vậy, tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên bình quân đạt 80%/năm; tỷ lệ đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ dưới 0,5%.

Chất lượng công tác quy hoạch cán bộ được nâng lên, đảm bảo tỷ lệ giới tính, độ tuổi, cán bộ trẻ, bước đầu tạo được nguồn, khắc phục dần tình trạng bị động, lúng túng trong công tác cán bộ. Thị ủy cũng tổ chức mở rộng dân chủ, khách quan trong công tác bố trí, sử dụng cán bộ. Thực hiện theo nguyên tắc bố trí cán bộ theo vị trí, việc làm đúng sở trường, năng lực công tác, tạo điều kiện để cán bộ cống hiến, phát huy năng lực.

Cùng đó, thị xã Sơn Tây cũng đặc biệt chú trọng đến việc sắp xếp tổ chức bộ máy của Đảng và hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, đảm bảo đúng quy trình, từng bước phát huy hiệu lực, hiệu quả. Cụ thể, Thị ủy đã tập trung chỉ đạo việc thực hiện đổi mới, tinh gọn bộ máy, đến nay đã thu gọn từ 74 tổ chức xuống còn 47 tổ chức cơ sở Đảng. Tiến hành sắp xếp 7 Chi bộ cơ sở thành 3 Chi bộ, sáp nhập 1 Chi bộ vào Đảng bộ cơ sở.

Thực hiện xong việc sắp xếp bố trí kiêm nhiệm các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố. Tổ chức rà soát, kiện toàn lại tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức, viên chức. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị xây dựng đề án vị trí việc làm; phân công và bố trí tuyển dụng theo vị trí việc làm; quản lý và sử dụng biên chế đúng chỉ tiêu được giao…

Toàn hệ thống chính trị thị xã cũng xác định rõ vai trò quan trọng của công tác dân vận, thường xuyên đổi mới cả về nội dung và phương pháp. Nhờ vậy, phong trào thi đua yêu nước, thi đua “dân vận khéo” được xây dựng hiệu quả, nhiều mô hình điển hình ra đời, góp phần lan tỏa tới cộng đồng. Trong giải quyết công việc các đơn vị, tổ chức cơ sở trên địa bàn cũng chú trọng hơn đến công tác vận động, thuyết phục, làm tốt công tác tiếp xúc, trao đổi và đối thoại với nhân dân. Công tác vận động đồng bào tôn giáo được các cấp ủy, chính quyền chú trọng, góp phần xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết.

Rõ ràng, thông qua việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở đi vào thực chất, nội dung được mở rộng, thiết thực và hiệu quả, từ nền tảng này từng bước khắc phục lối làm việc hành chính, quan liêu, nhũng nhiễu, xa dân, củng cố được lòng tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước, tạo được sự đồng thuận trong xã hội.

(Còn nữa…)

Giang Nam

Nguồn :