Quận Thanh Xuân: Làm tốt công tác tuyên truyền pháp luật cho công nhân viên chức lao động

11:43 | 06/08/2022
(LĐTĐ) Xác định công tác tuyên truyền vận động, giáo dục nâng cao nhận thức cho đoàn viên, người lao động là nhiệm vụ quan trọng, thời gian qua, các cấp Công đoàn quận Thanh Xuân luôn chú trọng làm tốt hoạt động này.
LĐLĐ quận Thanh Xuân: Nâng cao chất lượng phong trào thi đua trong CNVCLĐ LĐLĐ quận Thanh Xuân vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Từ đầu năm đến nay, Công đoàn Quận đã làm tốt công tác tuyên truyền kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng Công sản Việt Nam, các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhất là các chính sách liên quan đến người lao động; chủ đề công tác Công đoàn, các nhiệm vụ cốt lõi, trọng tâm, trọng điểm, triển khai tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu công tác, phát động thi đua năm 2022.

Đồng thời, tuyên truyền, vận động người lao động chủ động tự thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.

Quận Thanh Xuân: Làm tốt công tác tuyên truyền pháp luật cho công nhân viên chức lao động
Người lao động đặt câu hỏi tại buổi đối thoại với Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân. (ảnh: Hồng Thái)

Với chủ đề “Công nhân Việt Nam: Tiên phong, sáng tạo, trách nhiệm, an toàn, thích ứng”, “Tháng Công nhân” năm 2022 đã được các cấp Công đoàn Quận tổ chức thiết thực gắn với Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và kỷ niệm 136 năm Ngày Quốc tế Lao động 1/5, 132 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Các hoạt động đảm bảo có trọng tâm, trọng điểm, đảm bảo chất lượng, hiệu quả gắn với triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị, phù hợp với thực tiễn tình hình đơn vị, doanh nghiệp và phù hợp với diễn biến tình hình dịch bệnh Covid-19.

Bên cạnh đó, các cấp Công đoàn Quận đã làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, đặc biệt là đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền trên mạng xã hội (zalo, Facebook....).

Các hoạt động tuyên truyền tập trung vào cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, “Xây dựng nếp sống văn hoá công nghiệp”, “xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá”; tuyên truyền phòng chống ma túy, phòng chống tội phạm trong CNVCLĐ; chỉ đạo, hướng dẫn công đoàn cơ sở xây dựng Tủ sách pháp luật tại doanh nghiệp; thực hành tiết kiệm, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tích cực tham gia cải cách hành chính...

Qua đó, góp phần nâng cao hiểu biết, nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ). Đồng thời, vận động CNVCLĐ thường xuyên học tập nâng cao trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp, ý thức chính trị, hiểu biết pháp luật, kỹ năng sống, tin học, ngoại ngữ,…đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ công tác, ổn định đời sống việc làm, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Bên cạnh đó, các cấp Công đoàn quận Thanh Xuân cũng thường xuyên nắm và phản ảnh kịp thời tình hình tư tưởng CNVCLĐ để giải quyết các vấn đề phát sinh, vướng mắc trong công nhân lao động.

Các cấp Công đoàn Quận cũng làm tốt công tác tuyên truyền Nghị quyết của Đảng, Công đoàn, chính sách pháp luật của Nhà nước về giới, bình đẳng giới; Chỉ thị số 06-CT/TW, ngày 24/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới; Quyết định số 96/QĐ-TTg ngày 19/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chương trình giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình đến năm 2030.....

Tiếp tục đẩy mạnh công tác vận động các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước thành lập tổ chức công đoàn và phát triển đoàn viên, trong 6 tháng đầu năm, quận Thanh Xuân đã kết nạp được 1.352/2561 đoàn viên (đạt 52,79%).

H.L

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này