Thành lập các Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa lớp 3, lớp 7, lớp 10

13:28 | 16/05/2022
(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành quyết định thành lập 11 Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa (SGK) cấp Tiểu học, 12 Hội đồng lựa chọn SGK cấp Trung học cơ sở và 15 Hội đồng lựa chọn SGK cấp Trung học phổ thông trên địa bàn Thành phố năm 2022.
Phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 7, lớp 10 sử dụng từ năm học 2022-2023 Đề xuất Quốc hội giám sát việc sử dụng các nguồn lực phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 Công bố giá sách giáo khoa lớp 3, lớp 7 và lớp 10 theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018

Theo đó, Chủ tịch của các Hội đồng là ông Trần Thế Cương - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, Phó Chủ tịch Thường trực của các Hội đồng là ông Phạm Xuân Tiến, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.

Thành lập các Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa lớp 3, lớp 7, lớp 10
Hà Nội thành lập các Hội đồng lựa chọn SGK lớp 3, lớp 7, lớp 10. (Ảnh minh họa)

Các Hội đồng có nhiệm vụ lựa chọn SGK lớp 3, lớp 7 và lớp 10 theo quy định tại Thông tư số 25/2020/TT-BGDĐT quy định việc lựa chọn SGK trong cơ sở giáo dục phổ thông và Quyết định số 1157/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội ban hành quy định tiêu chí lựa chọn SGK trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn thành phố Hà Nội. Đồng thời, đề xuất danh mục SGK lớp 3, lớp 7 và lớp 10 để sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn thành phố Hà Nội với UBND Thành phố.

Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hội đồng lựa chọn SGK do UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thành lập, giúp UBND cấp tỉnh, thành phố tổ chức lựa chọn SGK. Mỗi môn học của một cấp học thành lập một Hội đồng.

Hội đồng bao gồm lãnh đạo, chuyên viên của Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo, cán bộ quản lý và giáo viên đang giảng dạy tại các cơ sở giáo dục phổ thông. Số lượng thành viên Hội đồng là số lẻ, tối thiểu là 15 người, trong đó có ít nhất 2/3 tổng số thành viên là Tổ trưởng Tổ chuyên môn và giáo viên đang giảng dạy.

Theo lộ trình thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018, năm học 2022-2023, học sinh lớp 3, lớp 7 và lớp 10 trên cả nước sẽ học theo chương trình, SGK mới.

T.P

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này