Tăng cường sự phối hợp giữa tổ chức Công đoàn và các cấp ủy Đảng

Phát huy vai trò của tổ chức vì người lao động

09:03 | 12/05/2022
(LĐTĐ) Sự phối hợp công tác giữa Đảng đoàn, Thường trực Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội và Ban Thường vụ các Quận, Huyện, Thị ủy, Đảng ủy trực thuộc Thành ủy Hà Nội sẽ nâng cao vị thế và hiệu quả hoạt động của tổ chức Công đoàn, nhất là trong việc triển khai các nhiệm vụ cốt lõi như phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở; chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động…
Không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn Thủ đô Nhiều hành động thiết thực trong Tháng Công nhân, Tháng An toàn, vệ sinh lao động năm 2022 Tập trung thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền lợi cho người lao động

Thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12/6/2021, của Bộ Chính trị (khóa XIII) về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới” (Nghị quyết số 02) và Kế hoạch số 35-KH/TU ngày 28/7/2021, của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về việc thực hiện Nghị quyết số 02 của Bộ Chính trị, ngày 10/5, Đảng đoàn, Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội và Ban Thường vụ các Quận, Huyện, Thị ủy, Đảng ủy trực thuộc Thành ủy Hà Nội đã ký kết Quy chế phối hợp công tác, giai đoạn 2022-2025.

Phát huy vai trò của tổ chức vì người lao động
Lễ ký kết Quy chế phối hợp công tác giữa Đảng đoàn, Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội và Ban Thường vụ các Quận, Huyện, Thị ủy, Đảng ủy trực thuộc Thành ủy Hà Nội, giai đoạn 2022-2025. Ảnh: Mai Quý

Nội dung Quy chế phối hợp nêu rõ, các bên phối hợp trong công tác tổ chức, cán bộ; công tác tuyên truyền, phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở, làm cơ sở phát triển đảng viên, thành lập tổ chức cơ sở Đảng trong doanh nghiệp; công tác quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết, chương trình công tác của Thành ủy Hà Nội, Tổng LĐLĐ Việt Nam; công tác tổ chức các phong trào thi đua thúc đẩy việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng địa phương; công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng, nâng cao phúc lợi đoàn viên, người lao động.

Phát biểu tại Lễ ký kết Quy chế phối hợp công tác, giai đoạn 2022-2025 giữa Đảng đoàn, Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội và Ban Thường vụ các Quận, Huyện, Thị ủy, Đảng ủy trực thuộc Thành ủy Hà Nội, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam Trần Thanh Hải đánh giá, LĐLĐ thành phố Hà Nội đang ngày càng khẳng định vị trí quan trọng trong hệ thống Công đoàn Việt Nam, không chỉ ở những hoạt động thiết thực, hiệu quả mà chính là tầm ảnh hưởng của các chủ trương, giải pháp mới, khả thi để giải quyết các vấn đề cốt lõi của tổ chức và hoạt động Công đoàn.

“Quy chế phối hợp công tác giữa Đảng đoàn, Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội và Ban Thường vụ các Quận, Huyện, Thị ủy, Đảng ủy trực thuộc Thành ủy Hà Nội là giải pháp cơ bản trong tổ chức thực hiện Nghị quyết 02 của Bộ Chính trị. Quy chế phối hợp đã bao quát các vấn đề cốt yếu, cho phép hình thành một mặt trận sâu rộng, chủ động trợ lực cho tổ chức Công đoàn trong tình hình mới”, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam Trần Thanh Hải nhấn mạnh.

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ ký kết, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh, những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, hoạt động Công đoàn đã đạt được những kết quả quan trọng. Tổ chức Công đoàn đã thể hiện rõ vai trò là nơi để đoàn viên gửi gắm tâm tư, nguyện vọng và là tổ chức bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; là cơ sở quan trọng của Đảng, chính quyền trong việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của giai cấp công nhân lao động, thông qua tổ chức Công đoàn.

Phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo cấp trên tại Lễ ký kết, đồng chí Nguyễn Phi Thường - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội khẳng định sẽ cụ thể hóa các ý kiến chỉ đạo thành những chương trình, kế hoạch; đồng thời, Đảng đoàn, Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội sẽ phối hợpchặt chẽ với các Quận, Huyện, Thị ủy, Đảng ủy trực thuộc Thành ủy Hà Nội thực hiện hiệu quả các nội dung trong Quy chế phối hợp. Qua đó, nâng cao vị thế và hiệu quả hoạt động của tổ chức Công đoàn, nhất là trong việc triển khai các nhiệm vụ cốt lõi như phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở; chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động…

Để phát huy hơn nữa vai trò của tổ chức Công đoàn, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đề nghị Ban Thường vụ các Quận, Huyện, Thị ủy, Đảng ủy trực thuộc Thành ủy phối hợp chặt chẽ với tổ chức Công đoàn trong việc xây dựng hệ thống Công đoàn cấp trên cơ sở. Qua đó giúp tổ chức Công đoàn kịp thời tiếp thu và giải quyết những tâm tư nguyện vọng của người lao động. Cạnh đó, cần quan tâm công tác quy hoạch, bồi dưỡng và bố trí lực lượng cán bộ có nhiệt huyết, có trình độ và uy tín cao phụ trách công tác Công đoàn; tiếp tục quan tâm nâng cao chất lượng hoạt động của Công đoàn cơ sở để góp phần hoàn thành tốt vai trò đoàn kết, tập hợp công nhân lao động, hoàn thành tốt những nhiệm vụ được giao.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến cũng đề nghị các cấp ủy, chính quyền đặc biệt quan tâm phát triển tổ chức Công đoàn tại các doanh nghiệp khu vực ngoài Nhà nước, xây dựng lực lượng cán bộ Công đoàn nòng cốt, tinh nhuệ, có bản lĩnh chính trị vững vàng nhằm triển khai hiệu quả Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 27/2/2012 của Ban Thường vụ Thành ủy về “Tăng cường công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội”; tập trung chỉ đạo việc xây dựng hệ thống Công đoàn cấp trên cơ sở; quan tâm xây dựng các thỏa ước lao động tập thể để từ đó vun đắp mối quan hệ lao động hài hòa, tiến bộ.

Đối với tổ chức Công đoàn Thủ đô, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đề nghị các cấp Công đoàn tiếp tục quan tâm đến đời sống của công nhân lao động, nhất là công nhân trong các khu công nghiệp, công nhân đang sinh sống các khu nhà trọ, công nhân có hoàn cảnh khó khăn... Cùng với đó,cần có giải pháp cụ thể để nâng cao vai trò của tổ chức Công đoàn trong tham gia đóng góp xây dựng Đảng, chính quyền; trực tiếp tham gia xây dựng Quy chế dân chủ ở cơ sở…; quan tâm chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023-2028, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao./.

Mai Quý

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này