Công đoàn ngành du lịch, vận tải, dịch vụ bám sát 10 hoạt động trọng tâm của tổ chức Công đoàn Thủ đô

12:20 | 28/03/2022
(LĐTĐ) Công đoàn các đơn vị hoạt động trên lĩnh vực xây dựng, bất động sản, vận tải công cộng, thương mại, du lịch và các khu công nghiệp, chế xuất - những đơn vị kinh tế quan trọng của Thành phố thuộc Cụm Thi đua số 7 Liên đoàn Lao động Thành phố cam kết thực hiện tốt các nhiệm vụ, bám sát 10 hoạt động trọng tâm, trọng điểm của tổ chức Công đoàn Thủ đô.
Hà Nội: Cụm thi đua số 20 ký giao ước thi đua và triển khai kế hoạch công tác năm 2022 Cụm thi đua số 5 LĐLĐ Thành phố: Thi đua hoàn thành vượt mức chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022 Cụm thi đua số 3 Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội ký giao ước thi đua năm 2022

Theo bản Giao ước Thi đua năm 2022 của Cụm Thi đua số 7 Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội, 6 đơn vị thành viên là Công đoàn Tổng công ty Du lịch Hà Nội, Tổng công ty Vận tải Hà Nội, Các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội, Tổng công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị, Tổng công ty Đầu tư và phát triển nhà Hà Nội và Tổng công ty Thương Mại Hà Nội đã cam kết thực hiện tốt 8 nhiệm vụ trọng tâm, bám sát 10 hoạt động trọng tâm, trọng điểm của tổ chức Công đoàn Thủ đô.

Theo đó, các đơn vị phấn đấu hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác Công đoàn năm 2022, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của đơn vị, lập thành tích chào mừng các ngày lễ kỷ niệm lớn của Thủ đô, đất nước và tổ chức Công đoàn trong năm 2022.

Công đoàn ngành du lịch, vận tải, dịch vụ bám sát 10 hoạt động trọng tâm của tổ chức Công đoàn Thủ đô
Tổ chức Công đoàn các đơn vị hoạt động trên lĩnh vực xây dựng, bất động sản, vận tải công cộng, thương mại, du lịch và các khu công nghiệp, chế xuất cam kết thực hiện nhiệm vụ, bám sát 10 hoạt động trọng tâm, trọng điểm của tổ chức Công đoàn Thủ đô năm 2022

Đại diện chăm lo, bảo vệ quyền lợi, ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, công nhân lao động (CNLĐ); Tổ chức tốt Hội nghị người lao động, hội nghị đối thoại tại nơi làm việc, xây dựng thương lượng ký thỏa ước lao động tập thể. Vận động cán bộ, công nhân viên, lao động (CBCNVLĐ) phát huy tinh thần năng động, sáng tạo thực hiện tốt các phong trào thi đua: “Lao động giỏi", “Lao động sáng tạo”, hưởng ứng chương trình “1 triệu sáng kiến, nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”; gắn với mục tiêu “Năng suất, chất lượng, hiệu quả cao, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”; phong trào “Người tốt việc tốt”, “Công nhân giỏi", “Giỏi việc nước - đảm việc nhà". Đồng thời có các biện pháp thực hiện tốt việc chăm lo, cải thiện điều kiện làm việc, đảm bảo việc làm, đời sống vật chất, tinh thần và an sinh xã hội cho người lao động, cùng người lao động (NLĐ) vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Phấn đấu 6/6 đơn vị được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Chỉ đạo 100% Công đoàn cơ sở (CĐCS) trực thuộc tổ chức phát động thi đua năm 2022 với nội dung thiết thực, hiệu quả. Nâng cao trình độ cán bộ công đoàn các cấp, đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động cán bộ công đoàn đáp ứng yêu câu hội nhập quốc tế và toàn cầu hóa.

Bên cạnh đó, các đơn vị chú trọng tổ chức tuyên truyền, vận động đoàn viên, CBCNVLĐ thực hiện tốt Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Chính sách pháp luật của Nhà nước. Tuyên truyền, phổ biến Bộ luật lao động năm 2019, Luật Công đoàn, Luật Bảo hiểm xã hội... và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Tiếp tục đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí. Tích cực tham gia công tác xây dựng Đảng và các tổ chức đoàn thể trong sạch, vững mạnh. Đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động xây dựng “Nếp sống Văn hóa công nghiệp” và tích cực tham gia phòng chống các tệ nạn xã hội.

Tích cực tuyên truyền, triển khai thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2018 - 2023. Hưởng ứng và thực hiện tốt chủ đề công tác năm “ Chăm lo việc làm, đời sống cho người lao động; phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội XII” của Tổng LĐLĐ Việt Nam và năm “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển” của thành phố Hà Nội phát động. Phấn đấu hoàn thành, hoàn thành vượt mức chỉ tiêu phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS và dự toán thu kinh phí, đoàn phí Công đoàn năm 2022. Bám sát mười hoạt động trọng tâm và mười nhiệm vụ trọng điểm của tổ chức Công đoàn Thủ đô năm 2022 để triển khai hoạt động có hiệu quả.

Công đoàn các đơn vị tập trung kiện toàn bộ máy làm công tác thi đua khen thưởng tại các đơn vị. Thực hiện công tác sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn; kịp thời biểu dương, khen thưởng, chú trọng việc xây dựng và nhân điển hình tiên tiến nhằm phát huy vai trò động lực của công tác thi đua khen thưởng.

Tăng cường mối liên hệ, liên kết giữa các cơ sở; thực hiện tốt việc trao đổi kinh nghiệm tổ chức phong trào thi đua giữa các đơn vị trong Cụm thi đua. Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo công tác chỉ đạo và kết quả thực hiện nội dung cam kết thi đua giữa các đơn vị trong Cụm và với LĐLĐ thành phố Hà Nội.

Với tinh thần quyết tâm cao nhất, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, đại diện công đoàn các đơn vị cam kết sẽ lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nội dung thi đua, góp phần thực hiện xuất sắc các chỉ tiêu chính trị, kinh tế, xã hội của đơn vị và thành phố Hà Nội năm 2022.

Tại Hội nghị ký Giao ước Thi đua năm 2022 Cụm Thi đua số 7, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Phạm Bá Vĩnh đánh giá cao sự chuẩn bị của các đơn vị hoạt động trên lĩnh vực xây dựng, bất động sản, vận tải công cộng, thương mại, du lịch và các khu công nghiệp, chế xuất - những đơn vị kinh tế quan trọng của Thành phố.

Đồng thời chỉ rõ: “Hiện nay chúng ta đang hội nhập nên sẽ có nhiều tổ chức mới được thành lập trong các tổ chức doanh nghiệp, hơn lúc nào hết chúng ta phải có cách tuyên truyền vận động, có các hoạt động quan tâm chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động để khẳng định vị thế của tổ chức Công đoàn, để người lao động thấy được tính ưu việt của tổ chức Công đoàn so với các tổ chức đại diện khác.”

Bảo Thoa

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này