Tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về nuôi con nuôi

11:29 | 10/01/2022
(LĐTĐ) Cục Con nuôi - Bộ Tư pháp vừa tổ chức Hội nghị triển khai công tác nuôi con nuôi năm 2022. Theo cơ quan này, trong năm 2021, dù dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nhưng công tác nuôi con nuôi trong nước và nước ngoài đã đạt nhiều kết quả quan trọng.
Công tác nuôi con nuôi được thực hiện nề nếp, đảm bảo pháp luật Hà Nội thực hiện nghiêm quy định trong lĩnh vực nuôi con nuôi Công tác quốc tịch, nuôi con nuôi, lý lịch tư pháp đã được làm tốt

Cụ thể, Cục Con nuôi đã tổ chức thành công Hội nghị toàn quốc tổng kết thi hành Luật Nuôi con nuôi và Công ước La Hay 1993 theo hình thức trực tuyến và đang tiến hành hoàn thiện Báo cáo toàn quốc đánh giá tình hình thi hành Luật Nuôi con nuôi và Công ước La Hay 1993.

Trong năm 2021, công tác giải quyết hồ sơ nuôi con nuôi trong nước và nước ngoài được giải quyết kịp thời, bảo đảm đúng thời hạn quy định và chất lượng thẩm định. Mặc dù dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp ở Việt Nam và các nước có quan hệ hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực nuôi con nuôi nhưng Cục Con nuôi cùng các Sở Tư pháp địa phương đã tích cực, chủ động trong việc giải quyết cho các trẻ em được nuôi dưỡng ở cơ sở nuôi dưỡng làm con nuôi nước ngoài.

Tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về nuôi con nuôi
Hội nghị triển khai công tác nuôi con nuôi năm 2022.

Cụ thể, trên toàn quốc giải quyết được 1.801 trường hợp đăng ký nuôi con nuôi trong nước, 160 trẻ em làm con nuôi nước ngoài, trong đó có 127 trường hợp trẻ em từ cơ sở nuôi dưỡng và 33 trường hợp trẻ em từ gia đình (trẻ em thuộc diện con riêng, cháu ruột của người nhận con nuôi).

Đồng thời, công tác ứng dụng công nghệ thông tin được đẩy mạnh. Cục Con nuôi đã phối hợp với Văn phòng Bộ và Cục Công nghệ thông tin để để đưa các thủ tục hành chính lên cổng dịch vụ công quốc gia và tiếp tục duy trì việc cung cấp dịch vụ công mức độ 3, 4 trong lĩnh vực nuôi con nuôi…

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc nhấn mạnh, trong những kết quả chung của Bộ, ngành Tư pháp có những đóng góp quan trọng của công tác nuôi con nuôi.

Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc đề nghị, năm 2022, Cục Con nuôi tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra tại Báo cáo tổng kết 10 năm thi hành Luật Nuôi con nuôi và Công ước La hay về Bảo vệ trẻ em và hợp tác trong lĩnh vực con nuôi quốc tế sau khi được Chính phủ phê duyệt.

Đồng thời, tập trung nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về nuôi con nuôi ở cả Trung ương và địa phương đối với cả con nuôi trong nước và con nuôi quốc tế; tăng cường công tác truyền thông, tuyên truyền phổ biến pháp luật về nuôi con nuôi để người dân hiểu được ý nghĩa, tầm quan trọng của việc đăng ký nuôi con nuôi tại cơ quan có thẩm quyền...

Phương Thảo

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này