Công đoàn Viên chức Hà Nội: Phát động 2 đợt thi đua năm 2022

17:15 | 07/01/2022
(LĐTĐ) Tại Hội nghị tổng kết công tác Công đoàn năm 2021, phát động phong trào thi đua năm 2022 vừa được tổ chức mới đây, Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội đã phát động phong trào thi đua trong cán bộ công chức, viên chức, lao động (CBCCVCLĐ) năm 2022 với những nội dung, tiêu chí thi đua thiết thực.
Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội: Thực hiện hiệu quả công tác Công đoàn năm 2021 Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội thăm, hỗ trợ tuyến đầu phòng, chống dịch Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội: Thực hiện tốt chức năng đại diện

Theo đó, nội dung thi đua được cụ thể hóa phù hợp với đặc thù của các khối hành chính, sự nghiệp và khối doanh nghiệp. Đối với khối hành chính, sự nghiệp, Công đoàn Viên chức Thành phố đề nghị các Công đoàn cơ sở tập trung thực hiện 6 nội dung thi đua.

Trong đó, các đơn vị cần vận động CBCCVCLĐ tích cực tham gia có hiệu quả các phong trào “CBCCVCLĐ thi đua thực hiện văn hóa công sở và nơi công cộng”, “Sáng kiến, sáng tạo Thủ đô”, “Người tốt, việc tốt”, “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” đồng thời vận động CBCCVC nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, sáng tạo, đổi mới quy trình làm việc, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu, cải cách hành chính, gắn với chương trình chuyển đổi số quốc gia, đồng hành cùng các doanh nghiệp vượt khó, sớm đẩy lùi dịch bệnh Covid-19...

Công đoàn Viên chức Hà Nội: Phát động 2 đợt thi đua năm 2022
Thông qua việc phát động và thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, nhiều tập thể thuộc Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội đã vinh dự được đón nhận những phần thưởng cao quý. Ảnh minh họa.

Ngoài ra, các đơn vị khối hành chính, sự nghiệp cũng cần tiếp tục đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với các cuộc vận động “Xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”, “Cán bộ, công chức, viên chức Thủ đô nói không với tiêu cực”; chú trọng nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ, phong cách phục vụ nhân dân theo hướng ngày càng chuyên nghiệp, trách nhiệm, hiệu quả và vận động đoàn viên là cán bộ, viên chức, người lao động trong các đơn vị sự nghiệp đổi mới phương thức tổ chức, hoạt động; nâng cao chất lượng nghiên cứu, đào tạo, dịch vụ, phục vụ và hiệu quả kinh doanh, tích cực sáng tạo, tham mưu thực hiện tốt cơ chế tự chủ, có giải pháp thích ứng trong tình hình mới.

Các Công đoàn cơ sở khối hành chính, sự nghiệp cũng tiếp tục vận động CBCCVCLĐ thực hiện các công trình nghiên cứu, đề tài khoa học, phát huy sáng kiến, sáng tạo trong công tác và thi đua đẩy mạnh các hoạt động chăm lo đời sống thiết thực và đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của CBCCVCLĐ; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

Đối với Công đoàn cơ sở khối doanh nghiệp, Công đoàn Viên chức Thành phố đề nghị các đơn vị thực hiện 5 nội dung thi đua mà trước hết là tổ chức tốt phong trào thi đua hưởng ứng chương trình “Một triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, phong trào thi đua “Sáng kiến, sáng tạo Thủ đô” của thành phố Hà Nội.

Cùng đó, các Công đoàn cơ sở khối doanh nghiệp vận động người lao động ra sức thi đua nâng cao kỹ năng, trình độ tay nghề, phát huy sáng kiến, sáng tạo, cải tiến kỹ thuật, đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ trong công tác phòng, chống dịch, phát triển sản xuất kinh doanh, nâng cao năng suất lao động.

Công đoàn Viên chức Hà Nội: Phát động 2 đợt thi đua năm 2022
Đồng chí Đặng Văn Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Viên chức Thành phố, phát động phong trào thi đua năm 2022 tới các Công đoàn cơ sở

Đồng thời, các Công đoàn cơ sở khối doanh nghiệp cần đẩy mạnh các hoạt động chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động, vì lợi ích thiết thực của đoàn viên; chú trọng giám sát thực hiện các chế độ chính sách liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động như: tiền lương, tiền thưởng, Bảo hiểm xã hội, điều kiện làm việc, an toàn vệ sinh lao động… thông qua hoạt động thương lượng, ký kết Thỏa ước lao động tập thể, thực hiện Quy chế dân chủ, đối thoại tại nơi làm việc; góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ, ngăn ngừa, hạn chế các tranh chấp lao động xảy ra…

Để phong trào thi đua đạt hiệu quả thiết thực, Công đoàn Viên chức Thành phố đề nghị các Công đoàn cơ sở tập trung tổ chức phát động, sơ kết, tổng kết phong trào thi đua trong năm 2022 theo 2 đợt.

Đợt 1, từ tháng 01/01/2022 đến 30/6/2022, với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, chiến thắng đại dịch Covid-19” và đợt 2 là từ 01/7/2022 đến 31/12/2022, với chủ đề “Thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2022”.

Công đoàn Viên chức Thành phố xác định, phong trào thi đua được phát động nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô năm 2022; thiết thực lập thành tích chào mừng các ngày lễ, các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, Thủ đô và tổ chức Công đoàn.

Vì thế, Công đoàn Viên chức Thành phố yêu cầu việc phát động và tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong CBCCVCLĐ của Công đoàn các cấp phải bám sát vào nhiệm vụ chính trị trọng tâm, đột phá của của tổ chức Công đoàn và thành phố Hà Nội; gắn phong trào thi đua với việc thực hiện chủ đề công tác năm “Chăm lo việc làm, đời sống cho người lao động; phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam” của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và năm “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển” của thành phố Hà Nội.

“Việc phát động và tổ chức các phong trào thi đua trong các cấp Công đoàn Viên chức Thành phố phải thiết thực, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế, bám sát nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị; gắn phong trào thi đua với việc đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CBCCVCLĐ. Việc khen thưởng phải kịp thời, chính xác, công bằng, quan tâm khen thưởng CBCCVCLĐ không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, những tập thể nhỏ; chú trọng phát hiện những tấm gương tiêu biểu, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước và hoạt động Công đoàn để tuyên truyền và nhân rộng”- đồng chí Đặng Văn Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Viên chức Thành phố nhấn mạnh.

Phạm Diệp

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này