Thành phố Hồ Chí Minh cần hơn 1 triệu người tham gia BHXH, BHYT

13:29 | 08/12/2021
(LĐTĐ) Từ nay đến cuối năm 2021, Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh phải phát triển thêm 300.000 người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, 65.000 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và 781.000 người tham gia bảo hiểm y tế.
Kiểm tra, xác minh việc mua bán thuốc điều trị Covid-19 đang thử nghiệm lâm sàng, chưa được cấp phép Thành phố Hồ Chí Minh: Nhiều học sinh đang là F0 trước ngày lớp 1 đi học lại Số ca F0 gia tăng, 3 địa phương ở thành phố Hồ Chí Minh tăng cấp độ dịch

Theo số liệu báo cáo của Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh, tính đến ngày 31/10, số người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc là 2.150.551 người, đạt 83% kế hoạch, số người tham gia BHXH tự nguyện là 26.446 người, đạt 27,76% kế hoạch, số người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) là 7.386.012 người, đạt 90,43% kế hoạch.

Đến hết năm 2021, Bảo hiểm xã hội Thành phố phải phát triển thêm 300.000 người tham gia BHXH bắt buộc, 65.000 người tham gia BHXH tự nguyện và 781.000 người tham gia BHYT mới hoàn thành chỉ tiêu phát triển đối tượng do Bảo hiểm xã hội Việt Nam giao và đạt độ bao phủ toàn dân theo Nghị quyết số 01 của Chính phủ.

Để hoàn thành chỉ tiêu phát triển số người tham gia BHXH, BHYT, Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan và Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thành phố Thủ Đức tập trung vào cuộc, phối hợp cùng ngành BHXH đẩy mạnh các mặt công tác nhằm gia tăng, phát triển số người tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn.

Thành phố Hồ Chí Minh cần hơn 1 triệu người tham gia BHXH, BHYT
Sau đợt dịch Covid-19 thứ 4 tại thành phố Hồ Chí Minh, công tác tuyên truyền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đã được đẩy mạnh.

Cụ thể, Ủy ban nhân dân Thành phố giao Bảo hiểm xã hội Thành phố làm đầu mối chủ trì, cung cấp thông tin, phối họp với các sở, ban, ngành, đoàn thể liên quan, cơ quan thông tin đại chúng tuyên truyền Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế và các văn bản hướng dẫn đến tất cả người lao động, người sử dụng lao động và người dân sinh sống trên địa bàn thành phố bằng nhiều hình thức và nội dung phù hợp.

Bảo hiểm xã hội thành phố Thủ Đức và các quận, huyện thực hiện tốt công tác bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên; cấp thẻ BHYT kịp thời cho các đối tượng được ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ đóng; yêu cầu đơn vị tham gia BHXH, BHYT đầy đủ cho người lao động nhằm đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

Phối hợp với Bưu điện thành phố triển khai đồng bộ có hiệu quả các hình thức thông tin, tuyên truyền về chế độ, chính sách BHXH, BHYT để phát triển đổi tượng tham BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.

Sở Lao động - Thương Binh và Xã hội phối hợp với Bảo hiểm xã hội Thành phố và các Sở, ban, ngành tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT tập trung các giải pháp tuyên truyền, vận động, đối thoại chính sách với người lao động, người sử dụng lao động.

Đồng thời, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về chính sách BHXH, BHYT; kiểm tra đột xuất đơn vị sử dụng lao động có dấu hiệu vi phạm; xử lý nghiêm những đơn vị, doanh nghiệp cố tình không đóng, đóng không hết số lao động phải tham gia, nợ BHXH, BHYT kéo dài.

Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo thành uỷ chỉ đạo các cơ quan báo chí tại thành phố đẩy mạnh hoạt động thông tin, tuyên truyền kịp thời, đảm bảo người dân hiểu rõ đúng các nội dung cơ bản của chính sách, pháp luật BHXH, BHYT.

Phối hợp, hỗ trợ các cơ quan chức năng trong việc cung cấp thông tin trực tiếp cho cơ quan báo chí hoặc thông qua hội nghị giao ban báo chí vào thứ 6 hàng tuần tại Trung tâm Báo chí Thành phố.

Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố chỉ đạo các Phòng Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở giáo dục trên địa bàn thực hiện nghiêm chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân thành phố về việc tăng cường thực hiện công tác BHYT học sinh, sinh viên năm học 2021 - 2022, phấn đấu 100% học sinh, sinh viên tham gia.

Các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố phối hợp với cơ quan BHXH thành phố tổ chức các hội nghị tuyên truyền trực tiếp hoặc trực tuyến đến các đoàn viên, hội viên của tổ chức đoàn thể, các chức sắc, chức việc, nhà tu hành về tham gia BHYT hộ gia đình.

Tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động vận động thân nhân, người dân tích cực tham gia BHYT, BHXH tự nguyện để đảm bảo an sinh, ổn định cuộc sống. Đồng thời, vận động các tô chức từ thiện tặng sổ BHXH tự nguyện và thẻ BHYT cho các trường hợp người có hoàn cảnh khó khăn chưa được nhà nước hỗ trợ.

Ủy ban nhân dân Thủ Đức và các quận, huyện xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch nhằm đạt được chỉ tiêu độ bao phủ BHXH, BHYT trong năm 2021. Quán triệt việc hoàn thành chỉ tiêu phát triển BHXH, BHYT từ nay đến cuối năm và xem đây là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; chỉ đạo các đơn vị tổ chức các hội nghị tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình đến từng người dân trên địa bàn bằng các hình thức phù hợp với tình hình địa phương.

Minh Tuấn

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này