Công đoàn Tổng Công ty Đầu tư phát triển Hạ tầng đô thị UDIC:

Chú trọng tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh

21:56 | 29/11/2021
(LĐTĐ) Tính đến hết tháng 11/2021, Công đoàn Tổng Công ty Đầu tư phát triển Hạ tầng đô thị UDIC đã giới thiệu được 80 quần chúng ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp. Qua đó, Đảng ủy Tổng Công ty đã kết nạp được 41 quần chúng ưu tú vào tổ chức Đảng và chuyển Đảng chính thức được 13 đồng chí.
Thỏa ước lao động tập thể tại Tổng Công ty UDIC ngày càng thực chất, hiệu quả Tổng Công ty UDIC: Quản lý và phát triển hiệu quả nguồn vốn Nhà nước tại doanh nghiệp Công đoàn UDIC: Kịp thời khen thưởng, biểu dương gương công nhân, viên chức, lao động tiêu biểu

Xác định công tác tuyên truyền, giáo dục trong công nhân, viên chức, lao động là một trong những nội dung quan trọng của hoạt động Công đoàn, ngay từ đầu năm 2021, Công đoàn Tổng Công ty Đầu tư phát triển Hạ tầng đô thị UDIC đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt, phổ biến Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, 10 Chương trình công tác của Thành ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII gắn với tuyên truyền chủ đề công tác năm 2021 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam là “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở” và của Thành phố Hà Nội là “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”.

Chú trọng tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh
Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng Công ty Đầu tư phát triển Hạ tầng đô thị UDIC trao quyết định kết nạp đảng viên cho đảng viên mới.

Đặc biệt, ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 02-NQ/TW “Về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”, Công đoàn Tổng Công ty đã tích cực tuyên truyền tới các công đoàn cơ sở, đoàn viên, người lao động về những nội dung cơ bản của Nghị quyết.

Bên cạnh đó, công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Công đoàn và đội ngũ cán bộ công đoàn được Công đoàn Tổng Công ty chú trọng triển khai.

Theo đó, Công đoàn Tổng Công ty cử các cán bộ công đoàn tham dự các lớp tập huấn, bồi dưỡng về nghiệp vụ công tác công đoàn do Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội và Trường Trung cấp Công đoàn Thành phố tổ chức theo chuyên đề như: Tài chính, nữ công, chính sách pháp luật, ủy ban kiểm tra… Công đoàn Tổng Công ty đã cử 2 đồng chí cán bộ công đoàn tham gia lớp Lý luận nghiệp vụ công đoàn, nhằm đào tạo nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ công đoàn.

Công tác xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh cũng được Công đoàn Tổng Công ty đặc biệt quan tâm; gắn liền với việc đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng hoạt động của công đoàn cơ sở; định kỳ kiểm tra, đánh giá, phân loại hoạt động công đoàn cơ sở... phấn đấu 90% công đoàn cơ sở đạt tiêu chuẩn vững mạnh theo chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ III Công đoàn Tổng Công ty đề ra.

Đáng chú ý, công tác tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh được Công đoàn Tổng Công ty và các công đoàn cơ sở chú trọng triển khai. Tính đến hết tháng 11/2021, Công đoàn Tổng Công ty đã giới thiệu được 80 quần chúng ưu tú cho Đảng ủy Tổng Công ty xem xét, bồi dưỡng; qua đó đã kết nạp được 41 quần chúng ưu tú vào tổ chức Đảng, chuyển đảng chính thức được 13 đồng chí.

B.D

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này