Tạo thuận lợi cho việc thẩm định an toàn thực phẩm

09:01 | 18/11/2021
Việc sửa đổi Thông tư số 38, Thông tư số 48 và Thông tư số 16 là cần thiết, nhằm tạo thuận lợi cho việc thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh đủ điều kiện an toàn thực phẩm và bảo đảm tính hợp pháp.
Để thực phẩm bẩn, thực phẩm không rõ nguồn gốc không còn "đất sống" Cần thanh, kiểm tra sản phẩm chợ online để bảo đảm an toàn thực phẩm

Bộ NN&PTNT đang dự thảo Thông tư sửa đổi bổ sung một số Thông tư quy định thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ.

Theo Bộ NN&PTNT, trong thời gian qua có một số vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Thông tư số 38, Thông tư số 48 và Thông tư số 16 trong lĩnh vực an toàn thực phẩm. Vướng mắc liên quan đến một số biên bản thẩm định, mẫu báo cáo, cách cấp mã số cho cơ sở sản xuất kinh doanh thủy sản xuất khẩu cần phải thay đổi cho phù hợp với thực tiễn sản xuất kinh doanh và yêu cầu quản lý…

Do vậy, việc xây dựng và ban hành “Thông tư sửa đổi, bổ sung một số Thông tư quy định thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ NN&PTNT” là cần thiết, nhằm tạo thuận lợi cho việc thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh đủ điều kiện an toàn thực phẩm và bảo đảm tính hợp pháp.

Quá trình thẩm định ATTP còn khó khăn bởi một số quy định hiện hành.
Quá trình thẩm định ATTP còn khó khăn bởi một số quy định hiện hành.

Theo Bộ NN&PTNT, mục đích của dự thảo nhằm quy định thành phần hồ sơ, thời gian xử lý hồ sơ đăng ký cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm quy định tại Luật An toàn thực phẩm, cũng như giải quyết được các vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ.

Dự thảo Thông tư gồm 2 điều và 7 phụ lục, trong đó Điều 1 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 38; Điều 2 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 48 và Thông tư số 16.

Đối với Thông tư số 38, dự thảo đề xuất sửa đổi, bổ sung hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định tại Khoản 1, Điều 36 Luật An toàn thực phẩm; sửa đổi trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận an toàn thực phẩm theo quy định tại Khoản 2, Điều 36 Luật An toàn thực phẩm; sửa đổi bổ sung quy định về Cấp giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất,

Đối với Thông tư số 48 và Thông tư số 16, dự thảo sửa đổi bổ sung Điều 10 Thông tư 48 đã được sửa đổi bổ sung bởi Khoản 6, Điều 1 Thông tư số 16 như sau “Điều 10: Hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định tại khoản 1, Điều 36 Luật An toàn thực phẩm”. Bên cạnh đó, bãi bỏ Khoản 6 Điều 1, Khoản 6 Điều 2 Thông tư số 16./.

Theo Minh Long/vov.vn

https://vov.vn/kinh-te/tao-thuan-loi-cho-viec-tham-dinh-an-toan-thuc-pham-905572.vov

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này