Ngành Giao thông vận tải thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19

19:05 | 10/11/2021
(LĐTĐ) Mới đây, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) ban hành Kế hoạch 11595/KH-BGTVT về việc tổ chức thực hiện phong trào thi đua đặc biệt “Ngành GTVT đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”.
Trao tặng thiết bị học trực tuyến cho con công nhân lao động ngành Giao thông vận tải Thủ đô Quyết không để chuyện “đội vốn” lặp lại Đảm bảo an toàn nhưng không nên có quy định “cứng”

Theo đó, hưởng ứng Lời kêu gọi toàn dân đoàn kết phòng, chống đại dịch Covid-19, ngày 29/7/2021 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; thực hiện Nghị quyết số 86/NQ-CP ngày 6/8/2021 của Chính phủ về các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và Quyết định số 1497/QĐ-TTg ngày 10/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai phong trào thi đua đặc biệt “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”, Bộ trưởng Bộ GTVT đã phát động phong trào thi đua “Ngành GTVT đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19” với 3 nhiệm vụ chung và 9 nhiệm vụ cụ thể.

Ngành Giao thông vận tải thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19
Công đoàn ngành GTVT Hà Nội tham gia phối hợp kiểm tra hoạt động của Tổ An toàn Covid-19 tại doanh nghiệp vận tải. (Ảnh: Đinh Luyện)

Mục đích của kế hoạch là tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động của cá nhân, tập thể, tổ chức Công đoàn các cấp trong toàn ngành Giao thông vận tải; phát huy sức mạnh tập thể; tập trung nguồn lực để thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép” vừa phòng, chống đại dịch Covid-19, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống, sức khỏe nhân dân;

Tổ chức phong trào thi đua với nhiều nội dung, hình thức phong phú, thiết thực; tăng cường sự đoàn kết, sự chủ động, sáng tạo, khắc phục khó khăn của mỗi tập thể, cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch Covid19, vừa thực hiện thắng lợi “Chương trình hành động của Bộ GTVT thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”;

Đề cao tinh thần thi đua, khuyến khích sáng tạo, phát huy sáng kiến huy động mọi nguồn lực, đề xuất các giải pháp và biện pháp trên mọi lĩnh vực để đẩy lùi dịch bệnh, hạn chế thiệt hại về người, tài sản.

Phong trào thi đua được triển khai sâu rộng và đồng bộ trong tất cả các lĩnh vực thuộc ngành GTVT đảm bảo thiết thực, hiệu quả, thu hút các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực GTVT tham gia hưởng ứng thực hiện các nội dung tại Quyết định số 1497/QĐ-TTg và các nhiệm vụ được Bộ trưởng Bộ GTVT phát động đối với phong trào thi đua đặc biệt “Ngành GTVT đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19”;

Kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, các tầm gương người tốt, việc tốt, các mô hình tiêu biểu, những cách làm hay, vừa đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19, vừa hoàn thành nhiệm vụ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ.

Đinh Luyện

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này