Công an thành phố Hà Nội: Nâng cao hiệu quả chất lượng công tác phổ biến giáo dục pháp luật

18:02 | 09/11/2021
(LĐTĐ) Thời gian qua, bám sát sự chỉ đạo của Bộ Công an, Công an thành phố Hà Nội đã ban hành các văn bản, kế hoạch, hướng dẫn để chỉ đạo các đơn vị triển khai thực hiện, nâng cao hiệu quả chất lượng công tác phổ biến giáo dục pháp luật. Các hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật đã đi vào thực chất, có chiều sâu với nhiều hình thức, biện pháp thực hiện phù hợp với từng nhóm đối tượng và điều kiện thực tế của từng môi trường, địa bàn…
Công an thành phố Hà Nội thực hiện tốt “nhiệm vụ kép” Công an thành phố Hà Nội triệt xóa ổ nhóm “tín dụng đen”
Công an thành phố Hà Nội: Nâng cao hiệu quả chất lượng công tác phổ biến giáo dục pháp luật
Công tác phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ chiến sĩ giúp họ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. (Ảnh minh họa)

Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an Thành phố luôn quan tâm, rà soát, kiện toàn thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật, báo cáo viên từ thành phố đến các đơn vị. Hiện nay, Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật của Công an Thành phố có 16 thành viên do 1 đồng chí Phó Giám đốc Công an Thành phố là Chủ tịch Hội đồng.

Đội ngũ Báo cáo viên pháp luật có 37 đồng chí là Báo cáo viên cấp Thành phố, 337 đồng chí Báo cáo viên pháp luật cấp Công an Thành phố; lực lượng này đã góp phần tích cực cho công tác vận động tuyên truyền, đưa pháp luật đến với cán bộ, nhân dân trên địa bàn Thành phố.

Công an Thành phố đã tổ chức 27 Hội nghị tập huấn các văn bản quy phạm pháp luật mới, tập huấn nghiệp vụ công tác, kiến thức, kỹ năng cho khoảng 25.000 lượt cán bộ chủ chốt của Công an Thành phố, các hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật gắn với Ngày Pháp luật Việt Nam (9/11) hàng năm, các cuộc thi tìm hiểu kiến thức pháp luật; tổ chức mua và cấp phát sách, tài liệu pháp luật cho các đơn vị với hơn 10 đợt, 62 đầu tài liệu, 14.865 cuốn sách và 225.000 tờ gấp pháp luật.

Các Phòng chức năng, Công an các quận, huyện, thị xã, Công an các phường, xã, thị trấn đã phối hợp với các cơ quan, Sở, ban, ngành, các tổ chức đoàn thể ở địa phương thường xuyên tổ chức tuyên truyền cho nhân dân, hội viên các đoàn thể, học sinh, sinh viên, các đối tượng đặc thù các thông tin, kiến thức về pháp luật, công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội; về công tác phòng cháy, chữa cháy, giao thông, cư trú…

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Công an Thành phố đã chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng chống dịch bệnh Covid-19, góp phần nâng cao nhận thức cho người dân và cán bộ chiến sĩ về mức độ nguy hiểm, trách nhiệm trong công tác phòng chống dịch; đấu tranh, phản bác lại các thông tin sai sự thật và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về phòng chống dịch.

T.Tr

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này