Huyện Mỹ Đức: Tạo sự thống nhất cao trong công tác phòng, chống dịch, tránh tâm lý chủ quan

16:25 | 20/10/2021
(LĐTĐ) Để đáp ứng công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện trong tình hình mới, Ban Thường vụ Huyện ủy Mỹ Đức (Hà Nội) đã có những yêu cầu cụ thể với Ủy ban nhân dân huyện huyện, các cơ quan, phòng, ban, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội huyện, Đảng ủy các xã, thị trấn.
Huyện Mỹ Đức: Nhiệm vụ hàng đầu là tiếp tục phòng, chống dịch Covid-19 Huyện Mỹ Đức: Giữ vững “vùng xanh”, phục hồi sản xuất, kinh doanh

Cụ thể, tại Công văn số 440-CV/HU ngày 20/10/2021 về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch trong tình hình mới, Huyện ủy Mỹ Đức yêu cầu cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở quán triệt sâu sắc các quan điểm chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, huyện về công tác phòng, chống dịch Covid-19, đặc biệt tại Chỉ thị số số 08 CT/TU, ngày 14/10/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thích ứng, an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Thành phố; tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/HU, ngày 01/10/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy về “tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 gắn với phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện".

Huyện Mỹ Đức: Tạo sự thống nhất cao trong công tác phòng, chống dịch, tránh tâm lý chủ quan
Người dân Mỹ Đức tuân thủ nghiêm quy định phòng, chống dịch Covid-19

Bên cạnh đó, chủ động đánh giá và kiểm soát tình hình dịch bệnh tại địa phương; triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch theo phương châm “bốn tại chỗ" với tinh thần chủ động, quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo; thực hiện nghiêm các giải pháp truy vết, khoanh vùng, cách ly, giãn cách, xét nghiệm, tiêm vắc xin nhằm kiểm soát kịp thời và khống chế hiệu quả, không để dịch bệnh lây lan; xây dựng kế hoạch phục hồi sản xuất - kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội gắn với phòng, chống và kiểm soát dịch bệnh Covid-19. Nêu cao hơn nữa vai trò của chi bộ thôn, tổ dân phố, cản bộ, đảng viên, sự vào cuộc thực chất và hiệu quả hơn nữa của hệ thống chính trị, của Tổ Covid cộng đồng trong công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao ý thức tự giác chấp hành các biện pháp của người dân trên địa bản; theo dõi, giám sát, quản lý di, biển động dân cư, nhất là người từ các địa phương khác về huyện.

Huyện ủy cũng yêu cầu cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục thực hiện các chính sách, giải pháp hỗ trợ có hiệu quả, thiết thực với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 với phương châm cao nhất “không có ai trên địa bàn huyện khó khăn do dịch bệnh Covid-19 mà không được hỗ trợ. Bảo đảm giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống.

Đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm công tác phòng, chống dịch bệnh cũng như các hành vi lợi dụng dịch bệnh để trục lợi. Hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện phục hồi sản xuất, kinh doanh, đảm bảo thực hiện nghiêm nguyên tắc "an toàn mới sản xuất, sản xuất phải an toàn phòng dịch". Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phòng, chống dịch, thực hiện nghiêm việc khai bảo y tế, quét mã QR khi ra vào cơ quan, tổ chức, công sở, doanh nghiệp, địa điểm công cộng.

Một trong những nhiệm vụ quan trọng là tăng cường công tác nắm bắt tình hình cơ sở, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội, góp phần củng cố niềm tin trong nhân dân; quyết tâm, tạo sự thống nhất cao trong công tác phòng, chống dịch, tránh tâm lý chủ quan khi đã áp dụng các giải pháp phòng, chống dịch, nhất là sau khi tiêm vắc xin; thực hiện tốt việc đấu tranh chống các luận điểm sai trái, xuyên tạc về công tác phòng, chống dịch Covid-19.

H.Duy

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này