Liên đoàn Lao động quận Đống Đa: Biểu dương 55 tập thể, cá nhân tiêu biểu học tập, làm theo Bác

16:45 | 12/04/2021
(LĐTĐ) Việc triển khai, thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, được các cấp Công đoàn quận Đống Đa xác định là nhiệm vụ thường xuyên và đã triển khai đạt nhiều kết quả tích cực.
Biểu dương 100 tập thể, cá nhân tiêu biểu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” Liên đoàn Lao động quận Đống Đa đẩy mạnh công tác vận động nữ công nhân, viên chức, lao động Liên đoàn Lao động quận Đống Đa tập trung chăm lo Tết cho đoàn viên và người lao động

Hằng năm Liên đoàn Lao động quận Đống Đa ban hành các Hướng dẫn về học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo từng chủ đề đến các công đoàn cơ sở. Căn cứ tình hình, nhiệm vụ cụ thể các công đoàn cơ sở đã chủ động tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, thực hiện các nội dung của các chuyên đề trong cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động phù hợp, đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

Liên đoàn Lao động quận Đống Đa: Biểu dương 55 tập thể, cá nhân tiêu biểu học tập, làm theo Bác
Các tập thể, cá nhân xuất sắc trong triển khai, thực hiện học tập, làm theo Bác được khen thưởng

Nổi bật việc triển khai Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị ở khối cán bộ công chức, viên chức, lao động khối hành chính là xây dựng các chuyên đề học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh với tiêu chí cụ thể cho từng bộ phận, chức danh. Căn cứ công việc của mình, mỗi cán bộ công chức, viên chức, lao động và đoàn viên công đoàn đăng ký việc làm cụ thể. Hằng quý, hằng năm, tổ chức Công đoàn đối chiếu các tiêu chí đăng ký với kết quả công việc để đánh giá cán bộ công chức, viên chức, lao động. Việc học và làm theo Bác được cụ thể hóa bằng các tiêu chí: "Phát huy dân chủ, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng công tác" gắn với Cuộc vận động "Xây dựng người cán bộ công chức, viên chức trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu".

Đối với các đơn vị sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp thực hiện tiêu chí "Năng động sáng tạo, thực hành tiết kiệm, giảm chi phí quản lý, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, sáng kiến - sáng tạo, thi đua luyện tay nghề thi thợ giỏi" gắn với xây dựng "Nếp sống văn hóa công nghiệp" và xây dựng "Cơ quan, đơn vị văn hóa"...

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác được các cấp công đoàn cụ thể hóa thông qua đẩy mạnh phát động công nhân, viên chức, lao động phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, phấn đấu giành danh hiệu “công nhân giỏi”, phong trào thi đua “Lao động giỏi”, thi đua “sáng kiến sáng tạo”, “ng­ười tốt việc tốt” góp phần hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu kinh tế, xã hội của đơn vị, quận.

5 năm qua, Liên đoàn Lao động quận khen thưởng 281 công nhân lao động đạt danh hiệu “Công nhân giỏi” và 15 công nhân giỏi khen thưởng cấp Thành phố. Phong trào “sáng kiến, sáng tạo” phát động rộng rãi nhằm động viên công nhân, viên chức, lao động phát huy tài năng sáng tạo, có nhiều giải pháp ứng dụng vào sản xuất: có 105 đề tài của cá nhân, tập thể được khen thưởng cấp quận, 13 đề tài tiêu biểu được tặng danh hiệu “sáng kiến, sáng tạo Thủ đô”.

Nổi bật là một số đề tài của cán bộ, công nhân viên chức khối hành chính sự nghiệp đẩy mạnh phong trào đổi mới lề lối làm việc, cải cách hành chính nhằm giảm bớt thủ tục và thời gian cho nhân dân, sáng kiến trong kỹ thuật, công nghệ của một số doanh nghiệp...

Phong trào “Xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá” trong công nhân, viên chức, lao động được đẩy mạnh và đi vào chiều sâu. Phong trào thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được chú trọng thu hút đông đảo công nhân, viên chức, lao động nghiêm túc thực hiện và mang lại kết quả thiết thực. Việc học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách của Bác đã gắn kết với đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động của Công đoàn, từ đó ngày càng xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu trong việc “làm theo” tấm gương tư tưởng đạo đức phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong 05 năm qua, hàng năm có 86% đạt danh hiệu cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa.

Các cấp công đoàn quận cũng đã sáng tạo, linh hoạt lồng ghép nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện một số chương trình trọng tâm: Phát triển tổ chức công đoàn, kết nạp đoàn viên, thành lập và xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh; nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể; gắn việc thực hiện Chỉ thị 05 /CT-TW với việc tự phê bình và phê bình trong thực hiện Nghị quyết TW4-NQ/TW khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “ tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ, Nghị quyết số 18-NQ/TW “về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, Nghị quyết 20 về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”…

Thông qua việc học tập và làm theo tấm gương của Bác, đội ngũ cán bộ công nhân viên chức người lao động toàn quận đã không ngừng phát huy trí tuệ, nâng cao chất lượng chuyên môn nghiệp vụ, cải tiến lề lối làm việc, chấp hành tốt kỷ luật, kỷ cương; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng; đoàn kết, tương thân tương ái, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, góp phần tích cực vào hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng của của quận.

T.Vũ

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này