Thi đua sản xuất, nâng cao đời sống thu nhập cho người lao động

08:08 | 13/02/2021
(LĐTĐ) Năm 2021, các cấp công đoàn quận Đống Đa phấn đấu tiếp tục đổi mới và đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức lao động trên tất cả các lĩnh vực, khắc phục khó khăn, thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh gây ra; thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, ổn định việc làm, nâng cao đời sống thu nhập cho người lao động.
LĐLĐ quận Đống Đa tặng khẩu trang và nước sát khuẩn cho người lao động Động lực thúc đẩy hiệu quả trong lao động sản xuất
Thi đua sản xuất, nâng cao đời sống thu nhập cho người lao động
Liên đoàn Lao động quận trao quà Tết Nguyên đán Tân Sửu tới công nhân viên chức lao động và con công nhân viên chức lao động

Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Đống Đa Nguyễn Khương Anh cho biết, năm 2021 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm diễn ra Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; năm đầu tiên triển khai các Chương trình công tác lớn thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021- 2025.

Phát huy những kết quả đã đạt được trong phong trào thi đua của công nhân, viên chức, lao động quận năm 2020 và thiết thực hưởng ứng các nội dung thi đua do Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội phát động năm 2021, Ban thường vụ Liên đoàn Lao động quận đã phát động phong trào thi đua tới toàn thể cán bộ, công nhân, viên chức, lao động với những nội dung cụ thể và thiết thực.

Mục tiêu của phong trào thi đua, tiếp tục đổi mới và đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động trên tất cả các lĩnh vực, khắc phục khó khăn, thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh gây ra; thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, ổn định việc làm, nâng cao đời sống thu nhập cho người lao động; góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô năm 2021; thiết thực lập thành tích chào mừng các ngày lễ, ngày kỷ niệm lớn của Thủ đô và đất nước.

Theo đó công nhân, viên chức, lao động quận ra sức thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, đổi mới quy trình làm việc, tăng năng suất lao động. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin vào sản xuất kinh doanh và quản lý kinh tế; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; đồng hành cùng doanh nghiệp tập trung tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững, đảm bảo việc làm, thu nhập. Các cấp công đoàn và người lao động thực hiện tốt “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch bệnh Covid-19 vừa tận dụng các cơ hội để phát triển sản xuất kinh doanh trong trạng thái bình thường mới.

Thi đua sản xuất, nâng cao đời sống thu nhập cho người lao động
Cán bộ, nhân viên Trung tâm y tế quận làm việc trách nhiệm, nhiệt huyết không quản vất vả đêm ngày

Nội dung thi đua tập trung cụ thể hóa thực hiện chủ đề công tác năm 2021 của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam và thành phố Hà Nội hướng mạnh vào các phong trào thi đua: “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”; “Công nhân giỏi Thủ đô", “Sáng kiến trong công nhân viên chức lao động Thủ đô”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; “Xanh, sạch, đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”; “Thi đua xây dựng nông thôn mới”, “Doanh nghiệp Thủ đô hội nhập và phát triển”...

Cùng với đó thi đua nâng cao chất lượng hoạt động thương lượng, đối thoại tại nơi làm việc, thực hiện quy chế dân chủ; thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của công nhân lao động, góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp.

Các cấp công đoàn quận sẽ phối hợp với người sử dụng lao động duy trì tổ chức tốt phong trào “Ôn lý thuyết, luyện tay nghề, thi thợ giỏi” trong công nhân lao động; tổ chức thành công Hội thi thợ giỏi các cấp, tiến tới “Hội thi thợ giỏi thành phố Hà Nội” lần thứ II – năm 2021. Vận động đoàn viên công đoàn, công nhân lao động tích cực học tập, rèn luyện kỹ năng tay nghề, chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 và hội nhập quốc tế hiện nay. Đăng ký, phấn đấu hoàn thành các công trình sản phẩm có giá trị kinh tế cao gắn biển chào mừng các ngày kỷ niệm lớn của Đất nước, Thủ đô và tổ chức Công đoàn năm 2021.

Đối với khu vực hành chính, sự nghiệp, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thi đua thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo Chỉ thị, Nghị quyết, Chương trình, Kế hoạch và chủ đề công tác năm 2021 của Thành phố và Tổng liên đoàn. Thi đua “Thực hiện văn hóa công sở và nơi công cộng”, “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”. Tiếp tục đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chỉnh, sáng tạo”, “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực”. Chú trọng nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ, phong cách phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức theo hướng ngày càng chuyên nghiệp, trách nhiệm, hiệu quả.

Cùng với đó thi đua đẩy mạnh cải cách hành chính, sắp xếp bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, trong đó đề cao vai trò, trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra, giám sát của người đứng đầu ở tất cả các cấp, các ngành. Phấn đấu nâng cao chỉ số cải cách hành chính, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; tạo môi trường và điều kiện cho hoạt động khởi nghiệp. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin hướng tới mục tiêu xây dựng thành phố thông minh, sáng tạo…

“Để phong trào đạt hiệu quả thiết thực, các công đoàn cơ sở tập trung tổ chức phát động phong trào thi đua trong công nhân, viên chức lao động năm 2021, theo 2 đợt. Đợt 1 từ tháng 1/2021 đến 30/6/2021, với chủ đề “Chào mừng Đại hội Đại biểu lần thứ XIII của Đảng - Mừng sinh nhật Bác”. Đợt 2 từ 01/7/2021 đến 31/12/2021 với chủ đề “Thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2021”. Liên đoàn lao động quận yêu cầu các công đoàn cơ sở tổ chức phong trào thi đua theo hướng tập trung về cơ sở, cần xác định rõ chủ đề, nội dung thiết thực, cụ thể, phù hợp, biện pháp tổ chức thực hiện rõ ràng, có tính khả thi. Tiêu chí đánh giá phải bám sát thực tế mục tiêu, nhiệm vụ của từng ngành, đơn vị. Chỉ phát động, triển khai phong trào thi đua khi đã xác định rõ mục tiêu, chỉ tiêu, nội dung, biện pháp, đối tượng tham gia. Đồng thời tập trung nâng cao chất lượng công tác khen thưởng thành tích chuyên đề, thành tích đột xuất, quan tâm khen thưởng tập thể và người lao động trực tiếp, coi đây là khâu đột phá trong công tác thi đua khen thưởng trong năm 2021”, Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Nguyễn Khương Anh chia sẻ.

Trần Vũ

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này