Các đại biểu dự Đại hội XIII gửi gắm niềm tin và kỳ vọng

15:31 | 30/01/2021
(LĐTĐ) Tin tưởng Đại hội XIII sẽ bầu được những người đủ đức, đủ tài, nhiệt huyết và trách nhiệm vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, bên lề Đại hội, phóng viên báo Lao động Thủ đô đã ghi lại nhưng ý kiến tâm huyết của các đại biểu về dự Đại hội.
Các đại biểu đánh giá cao công tác nhân sự Tin tưởng sẽ bầu được những đồng chí xứng đáng nhất vào Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII Công tâm, khách quan lựa chọn cán bộ đủ tầm lãnh đạo đất nước
Các đại biểu dự Đại hội XIII gửi gắm niềm tin và kỳ vọng
Đại biểu Bùi Huyền Mai, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội

Đại biểu Bùi Huyền Mai, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội: Cá nhân tôi thấy rằng, tất cả công tác nhân sự trình tại Đại hội XIII đã được chuẩn bị hết sức công phu, chu đáo và trải qua thời gian rất dài. Các nội dung liên quan đến công tác nhân sự được Đoàn Chủ tịch cân nhắc và bố trí thời gian thoả đáng để đại biểu nghiên cứu. Hồ sơ rất đầy đủ, chặt chẽ theo đúng quy trình 5 bước, vừa đảm bảo tính dân chủ vừa phát huy trí tuệ của toàn Đảng...

Các đại biểu dự Đại hội XIII gửi gắm niềm tin và kỳ vọng
Đại biểu Huỳnh Quốc Huy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum

Đại biểu Huỳnh Quốc Huy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kon Tum: Các nhân sự được Trung ương giới thiệu có đủ điều kiện, tiêu chuẩn và rất xứng đáng được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương khóa mới. Trên cơ sở danh sách và lựa chọn của Ban chấp hành khóa XII giới thiệu và đặc biệt là ý kiến đóng góp của các đại biểu thảo luận tại hội trường, tại đoàn về lựa chọn nhân sự bầu vào Ban Chấp hành Khóa XIII của Đảng, Đại hội đã xem xét đánh giá kết quả hoạt động của các đại biểu được giới thiệu. Đặc biệt tiêu chuẩn về trình độ, năng lực những đồng chí được giới thiệu bầu vào Ban chấp hành khóa mới. Tôi tin tưởng rằng, các đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành khóa mới sẽ ra sức cống hiến, nhanh chóng triển khai nghị quyết của Đại hội XIII sớm đi vào cuộc sống.

Các đại biểu dự Đại hội XIII gửi gắm niềm tin và kỳ vọng
Đại biểu Phạm Thị Thanh Thủy, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hóa

Đại biểu Phạm Thị Thanh Thủy, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hóa: Tin tưởng các đồng chí được giới thiệu bầu vào Ban Chấp hành khóa XIII đủ đức, đủ tài, quyết tâm cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân lãnh đạo và thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, lãnh đạo và xây dựng đất nước ngày càng phát triển, phồn vinh, đời sống của nhân dân ta ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Các đại biểu dự Đại hội XIII gửi gắm niềm tin và kỳ vọng
Đại biểu Hà Anh Dũng, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Phước

Đại biểu Hà Anh Dũng, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Phước: Với tư cách là đại biểu tham dự Đại hội XIII của Đảng, chúng tôi đánh giá cao công tác chuẩn bị nhân sự trình ra Đại hội lần này. Có thể thấy, điều kiện của các đồng chí trong danh sách giới thiệu đều rất xứng đáng, đối chiếu với các tiêu chuẩn, yêu cầu đặt ra, chúng tôi nhận thấy công tác nhân sự rất công phu, qua quá trình lựa chọn từng bước, từng phần, làm đến đâu chắc đến đó, kỹ lưỡng đảm bảo 5 bước theo quy trình công tác cán bộ đã được quy định.

Các đại biểu dự Đại hội XIII gửi gắm niềm tin và kỳ vọng
Đại biểu Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bắc Giang

Đại biểu Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bắc Giang: Tôi tin tưởng Đại hội sẽ sáng suốt lựa chọn, bầu ra Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII đủ số lượng, bảo đảm cơ cấu hợp lý, nhất là cơ cấu cán bộ nữ và Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII phải là những đồng chí thật sự tiêu biểu về phẩm chất và năng lực, có uy tín, trách nhiệm cao, tiêu biểu cho trí tuệ của Đảng, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của toàn dân, đủ sức lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, đưa Việt Nam sánh vai với các cường quốc năm châu trên thế giới như Chủ tịch Hồ Chí Minh hằng mong đợi.

Các đại biểu dự Đại hội XIII gửi gắm niềm tin và kỳ vọng

Đại biểu Bùi Tiến Lực, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Hòa Bình: Danh sách các đại biểu do Ban Chấp hành Trung ương khóa XII trình gồm những đồng chí đầy đủ các điều kiện, tiêu chuẩn, đồng thời căn cứ vào lĩnh vực, vùng miền, địa phương, bộ, ngành để đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của Đảng trên tất cả các lĩnh vực. Tôi tin tưởng, Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII sẽ đảm đương xuất sắc nhiệm vụ, hoàn thành sứ mệnh mà Đảng và Nhân dân giao phó.

Theo các đại biểu về dự Đại hội, Ban chấp hành Trung ương khóa XII đã xem xét kỹ lưỡng, cân nhắc các điều kiện, tiêu chuẩn để giới thiệu các đồng chí tham gia ứng cử khóa XIII đúng theo quy định của Đảng. Qua 1,5 ngày các đại biểu thảo luận, nghiên cứu từng hồ sơ, danh sách ứng cử viên, đại biểu dự Đại hội đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và tin tưởng, đồng thuận cao, có trách nhiệm trước lá phiều bầu các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII.

Hoàng Phúc

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này