Tặng phẩm bạn bè quốc tế tặng Đảng Cộng sản Việt Nam qua các kỳ Đại hội

12:30 | 20/01/2021
(LĐTĐ) Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Việt Nam đang trưng bày chuyên đề "Đảng Cộng sản Việt Nam - Từ Đại hội đến Đại hội" với 200 tài liệu, hiện vật, hình ảnh; trong đó đặc biệt có ý nghĩa là những tặng phẩm bạn bè quốc tế tặng Đảng Cộng sản Việt Nam qua các kỳ Đại hội.
Khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam qua Triển lãm "Đảng ta thật là vĩ đại" Trưng bày chuyên đề “Đảng Cộng sản Việt Nam - Từ Đại hội đến Đại hội”
Tặng phẩm bạn bè quốc tế tặng Đảng Cộng sản Việt Nam qua các kỳ Đại hội
Phù điêu trang trí Quốc huy Mông Cổ và Việt Nam - Tặng phẩm của Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Mông Cổ tặng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng tháng 12/1986
Tặng phẩm bạn bè quốc tế tặng Đảng Cộng sản Việt Nam qua các kỳ Đại hội
Phù điêu Lê Nin - Tặng phẩm của đảng viên, học sinh Liên Xô tặng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng tháng 9/1960
Tặng phẩm bạn bè quốc tế tặng Đảng Cộng sản Việt Nam qua các kỳ Đại hội
Bộ đồ trà - Nhân dân Trung Quốc tặng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng tháng 2/1951
Tặng phẩm bạn bè quốc tế tặng Đảng Cộng sản Việt Nam qua các kỳ Đại hội
Hộp đựng thuốc lá trang trí quần thể Ăng co Vat - Tặng phẩm của Đoàn Đại biểu Cam - pu - chia tặng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng tháng 2/1951
Tặng phẩm bạn bè quốc tế tặng Đảng Cộng sản Việt Nam qua các kỳ Đại hội
Khay bạc khắc chữ "Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Sri-lan-ca chúc mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ V Đảng Cộng sản Việt Nam", tháng 3/1982
Tặng phẩm bạn bè quốc tế tặng Đảng Cộng sản Việt Nam qua các kỳ Đại hội
Tranh Gò đồng "Mẹ bế con" nhân dân Công - gô tặng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng, tháng 12/1986
Tặng phẩm bạn bè quốc tế tặng Đảng Cộng sản Việt Nam qua các kỳ Đại hội
Tượng gỗ nhân dân Mô - dăm - bích tặng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng, tháng 12/1986
Tặng phẩm bạn bè quốc tế tặng Đảng Cộng sản Việt Nam qua các kỳ Đại hội
Trướng thêu chữ "Ban Chấp hành Trung ương Đảng công nhân Ê - ty - ô - py chúc mừng Đại hội lần thứ VI Đảng cộng sản Việt Nam, tháng 12/1986"
Tặng phẩm bạn bè quốc tế tặng Đảng Cộng sản Việt Nam qua các kỳ Đại hội
Voi tết bằng dây guột Đảng Nhân dân cách mạng Lào tặng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ V của Đảng, tháng 3/1982

Bảo Thoa

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này