Liên đoàn Lao động huyện Sóc Sơn:

Đổi mới và đẩy mạnh các phong trào thi đua trong đoàn viên, người lao động

08:20 | 17/01/2021
(LĐTĐ) Nhằm tiếp tục đổi mới và đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trên tất cả các lĩnh vực, đồng thời thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, khắc phục khó khăn cho người lao động… vừa qua, Liên đoàn Lao động huyện Sóc Sơn đã phát động phong trào thi đua trong công nhân viên chức lao động năm 2021.
Thương mại Việt Nam - Trung Quốc năm 2020 tăng 13,8% Liên đoàn Lao động huyện Sóc Sơn: Hoạt động đi vào chiều sâu, hướng về cơ sở

Theo Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Sóc Sơn Lê Văn Đại, năm 2021 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với những sự kiện trọng đại của Thủ đô và đất nước. Do đó, Liên đoàn Lao động huyện Sóc Sơn sẽ phát huy những kết quả đã đạt được trong công tác thi đua - khen thưởng, xây dựng kế hoạch phát động phong trào thi đua trong công nhân viên chức lao động năm 2021.

Kế hoạch phát động phong trào thi đua trong công nhân viên chức lao động năm 2021 nhằm tiếp tục đổi mới và đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trên tất cả các lĩnh vực, khắc phục khó khăn, thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh gây ra; thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, ổn định việc làm, nâng cao đời sống thu nhập cho người lao động; góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị.

Đổi mới và đẩy mạnh các phong trào thi đua trong đoàn viên, người lao động
Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Sóc Sơn Lê Văn Đại phát động phong trào thi đua trong công nhân viên chức lao động năm 2021 .

Nội dung kế hoạch phát động thi đua năm 2021 nêu rõ những nội dung cụ thể gắn với từng khối. Cụ thể, khối doanh nghiệp cần phát động các phong trào thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện Sóc Sơn năm 2021. Vận động công nhân lao động ra sức thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, đổi mới quy trình làm việc, tăng năng suất lao động. Thực hiện tốt “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch bệnh Covid-19 vừa tận dụng các cơ hội để phát triển sản xuất kinh doanh trong trạng thái bình thường mới.

Bên cạnh đó, tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho công nhân, viên chức, lao động, vì lợi ích thiết thực của đoàn viên. Tập trung tổ chức chăm lo cho đoàn viên, người lao động dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 với tinh thần vui tươi, phấn khởi, lành mạnh, an toàn tiết kiệm. Đồng thời tập trung cụ thể hóa thực hiện chủ đề công tác năm 2021 của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam và thành phố Hà Nội vào các phong trào thi đua: “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”; “Công nhân giỏi Thủ đô”...

Doanh nghiệp cần đẩy mạnh thi đua nâng cao chất lượng hoạt động thương lượng, đối thoại tại nơi làm việc, thực hiện quy chể dân chủ; thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thế, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của công nhân lao động, góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp...

Đối với khu vực hành chính, sự nghiệp cần phải vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thi đua thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo Chỉ thị, Nghị quyết, Chương trình, Kế hoạch và chủ đề công tác năm 2021. Thi đua “Thực hiện văn hóa công sở và nơi công cộng, tiếp tục đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”, “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực”.

Đổi mới và đẩy mạnh các phong trào thi đua trong đoàn viên, người lao động
Ký kết giao ước thi đua giữa các khối.

Ngoài ra cần chú trọng nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ, phong cách phục vụ nhân dân của Cán bộ, công chức theo hướng ngày càng chuyên nghiệp, trách nhiệm, hiệu quả. Thi đua đẩy mạnh cải cách hành chính, sắp xếp bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, trong đó đề cao vai trò, trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra, giám sát của người đứng đầu ở tất cả các cấp, các ngành.

Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Sóc Sơn nhấn mạnh: Đợt thi đua nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Sóc Sơn lần thứ XII; Nghị quyết XII Đại hội Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết Đại hội Công đoàn Thành phố lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội X Công đoàn huyện Sóc Sơn. Thi đua đẩy mạnh các hoạt chăm lo đời sống thiết thực và đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, phòng chống tham nhũng, lãng phí; đẩy mạnh phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở góp phần xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn vững mạnh...

Để phong trào đạt hiệu quả thiết thực, Liên đoàn Lao động huyện Sóc Sơn phát động công đoàn cơ sở cần tập trung tổ chức phát động phong trào thi đua theo 2 đợt: Đợt 1, từ 01/01/2021 đến 30/6/2021 với chủ đề “Chào mừng Đại hội Đại biểu lần thứ XIII của Đảng - Mừng sinh nhật Bác”; Đợt 2, từ 01/7/2021 đến 31/12/2021 với chủ đề “Thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2021”.

P.Ngân

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này