Huyện Sóc Sơn: Phát huy hiệu quả hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội

19:07 | 30/08/2020
(LĐTĐ) Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Sóc Sơn lần thứ XI (nhiệm kỳ 2015 – 2020), trong 5 năm qua, huyện Sóc Sơn đã phát huy hiệu quả hoạt động của Mặt trận tổ quốc huyện và các đoàn thể chính trị - xã hội, từ đó nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân, phát huy hiệu quả góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện.
Nhiều thành tựu trong phát triển kinh tế giai đoạn 2015- 2020
Sát cánh cùng người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Theo Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Sóc Sơn lần thứ XI (nhiệm kỳ 2015 – 2020), tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ của Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp, nhất là cấp cơ sở và tổ chức đoàn thể ở các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước được tăng cường, chất lượng, hiệu quả hoạt động được nâng lên.

Các hoạt động chú trọng hướng về cơ sở, động viên đoàn viên, hội viên và Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, các hoạt động nhân đạo, từ thiện.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã phát huy hiệu quả sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân. Tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Ngày vì người nghèo”... Tổ chức tốt các hoạt động tiếp xúc cử tri, giám sát, phản biện góp ý với Đảng, chính quyền. Trong 5 năm, huyện đã thực hiện 45 cuộc giám sát độc lập và 9 cuộc phản biện; hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 395 nhà Đại đoàn kết trị giá gần 5,9 tỷ đồng; vận động nhân dân ủng hộ các loại quỹ nhân đạo với số tiền 14,3 tỷ đồng đồng.

Trong cuộc vận động nông dân phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, Hội Nông dân huyện Sóc Sơn đã triển khai hiệu quả các phong trào. Các giải pháp tư vấn, dịch vụ, trợ giúp nông dân vay vốn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, đào tạo nghề, xây dựng kinh tế tập thể, đưa qui trình sản xuất nông nghiệp an toàn… được triển khai đến hội viên, nông dân.

4731 1
Trong giai đoạn 2015-2020, huyện Sóc Sơn đã phát huy hiệu quả hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội.

Nhờ đó góp phần tích cực thúc đẩy phát triển ngành nghề, dịch vụ trong nông thôn, tạo việc làm; hình thành và phát triển các vùng sản xuất hàng hóa tập trung, xây dựng nhiều thương hiệu sản phẩm nông nghiệp có uy tín trên thị trường, mở ra tiềm năng xây dựng sản phẩm OCOP của các địa phương.

Nổi bật là huyện đã xây dựng 3 vùng rau hữu cơ tại các xã Hiền Ninh, xã Tân Dân, xã Đông Xuân; các vùng rau an toàn tại xã Trung Giã, xã Minh Phú; tổ hợp tác chăn nuôi thủy sản VIETGAP tại Bắc Sơn; xây dựng mới 10 nhóm sản xuất rau hữu cơ; 76 tổ hợp tác kinh tế; 63 tổ hội nghề nghiệp; 52 tổ bảo vệ môi trường; 26 tổ tự quản về an ninh trật tự.

Bên cạnh đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ tiếp tục mở rộng các hình thức tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, các tầng lớp Nhân dân về công tác phụ nữ và thực hiện bình đẳng giới. Chú trọng các hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ phụ nữ nghèo phát triển kinh tế, xây dựng gia đình văn minh hạnh phúc với các hình thức cho vay vốn không lấy lãi, giúp cây, con giống, giới thiệu việc làm... Trong năm 5, huyện hội đã kết nối cho hơn 180.000 lượt hội viên vay vốn với số tiền lên đến gần 750 tỷ đồng.

Nhờ tích cực triển khai Đề án “Phụ nữ Thủ đô khởi nghiệp”, huyện đã có 48 phụ nữ khởi sự, khởi nghiệp kinh doanh thành công góp phần nâng cao vị thế của người phụ nữ trong gia đình và xã hội.

Đáng chú ý, nhiệm kỳ vừa qua, Đoàn Thanh niên huyện Sóc Sơn đã có nhiều đổi mới trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho đoàn viên, thanh thiếu niên gắn với thực hiện phong trào “Xung kích phát triển Thủ đô và bảo vệ Tổ quốc”. Công tác đoàn kết tập hợp thanh niên được coi trọng và thực hiện có hiệu quả, chất lượng đoàn viên từng bước được nâng lên. Các phong trào thi đua, tình nguyện của tuổi trẻ tiếp tục được triển khai sâu rộng, đóng góp tích cực vào thực hiệc các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh.

Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, Hội Cựu Chiến binh huyện đã làm tốt công tác vận động hội viên gìn giữ, gương mẫu thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hăng hái thi đua phát triển kinh tế, tham gia tích cực vào xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, thực hiện quy chế dân chủ, giữ gìn trật tự an toàn xã hội ở cơ sở và giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ. Huyện đã triển khai bước đầu Đề án“Cựu chiến binh tham gia giải quyết những vấn đề dân sinh bức xúc không để xảy ra điểm nóng trên địa bàn góp phần nâng cao hiệu quả xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền”.

4227 3
Liên đoàn Lao động huyện Sóc Sơn chăm lo lợi ích cho người lao động.

Thực hiện vai trò đại diện bảo vệ quyền, lợi ích cho người lao động, trong giai đoạn 2015-2020, Liên đoàn Lao động huyện Sóc Sơn tổ chức tuyên truyền thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch và nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Công đoàn. Công đoàn các cấp đã chú trọng giáo dục, bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, ý thức giai cấp, tác phong công nghiệp cho đội ngũ công nhân, lao động.

Liên đoàn Lao động huyện tích cực tham gia xây dựng và kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động thông qua 228 cuộc kiểm tra công đoàn cơ sở và tổ chức cuộc đối thoại với người lao động. Đồng thời, công đoàn các cấp đã thực hiện tốt việc chăm lo, hỗ trợ các đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn trong các dịp lễ tết với số tiền gần 900 triệu đồng, hỗ trợ đoàn viên xây dựng 24 Mái ấm Công đoàn trị giá 630 triệu đồng.

Ngoài ra, các tổ chức xã hội - nghề nghiệp của huyện đã bám sát nhiệm vụ chính trị của huyện, thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mình, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020 sẽ là nền tảng quan trọng để Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện Sóc Sơn tiếp tục cố gắng, nỗ lực trong nhiệm kỳ 2020-2025 tạo tiền đề quan trọng để đến năm 2030, Sóc Sơn trở thành vùng phát triển, đô thị vệ tinh của Thủ đô.

P.Ngân

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này