Bộ Tài chính ban hành kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP

12:00 | 29/01/2020
(LĐTĐ) Chương trình công tác trọng tâm năm 2020 của Bộ Tài chính tập trung triển khai 56 đề án trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; 106 thông tư thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ Tài chính...  
bo tai chinh ban hanh ke hoach hanh dong thuc hien nghi quyet 01nq cp Ngành tài chính phải tiên phong trong sự nghiệp đổi mới của đất nước
bo tai chinh ban hanh ke hoach hanh dong thuc hien nghi quyet 01nq cp Kiến nghị xử lý nợ thuế tồn đọng trước ngày 1/7/2020
bo tai chinh ban hanh ke hoach hanh dong thuc hien nghi quyet 01nq cp Môi trường kinh doanh Việt Nam cải thiện mạnh

Bộ trưởng Bộ Tài chính mới đây đã ban hành Quyết định số 16/QĐ-BTC về kế hoạch hành động của Bộ Tài chính về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020 và Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2020 của Bộ Tài chính.

Trong đó, Bộ Tài chính đã đề ra 11 nhiệm vụ chủ yếu để thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2020 (Nghị quyết 01).

bo tai chinh ban hanh ke hoach hanh dong thuc hien nghi quyet 01nq cp
Bộ Tài chính phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ tài chính – ngân sách Nhà nước. (Ảnh: MH)

Chương trình công tác trọng tâm năm 2020 của Bộ Tài chính tập trung triển khai 56 đề án trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; 106 thông tư thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ Tài chính và 16 đề án thuộc Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2019 của Bộ Tài chính đã trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nhưng chưa được ban hành.

Theo đó, Bộ trưởng Bộ Tài chính đề nghị các lãnh đạo Bộ Tài chính căn cứ các giải pháp, nhiệm vụ Chính phủ giao trong Nghị quyết 01/NQ-CP và nội dung quyết định này, chỉ đạo các đơn vị thuộc lĩnh vực phụ trách thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, bảo đảm đạt mục tiêu, yêu cầu.

Bộ trưởng cũng yêu cầu thủ trưởng các đơn vị thuộc bộ căn cứ nội dung Nghị quyết 01/NQ-CP và quyết định này, để xây dựng kế hoạch triển khai, cụ thể hóa các nhiệm vụ thành các giải pháp, đề án, công việc, kết quả đầu ra và tiến độ hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Cùng với việc ban hành kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính cũng đã ký ban hành kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP của Chính phủ nhằm cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Việc ban hành sớm các kế hoạch hành động này của Bộ Tài chính nhằm phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ tài chính – ngân sách Nhà nước, góp phần vào thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội đề ra trong năm 2020.

Ngọc Hà

© 2021 Ghi rõ nguồn "laodongthudo.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này