M
24/11/2020 17:27

An toàn vệ sinh lao động… chìa khóa tạo thành công

(LĐTĐ) Bằng các hoạt động cụ thể, thiết thực, hướng về người lao động, các cấp Công đoàn trên cả nước đã chủ động, phối hợp với cơ quan chức năng và người sử dụng lao động tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động và phòng, chống dịch bệnh Covid-19, trọng tâm là cải thiện điều kiện lao động, tăng cường công tác kiểm soát các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động để giảm thiểu tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp.

An toàn vệ sinh lao động là trên hết Tập huấn an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ năm 2020

Thực hiện sáng tạo các phong trào “Xanh - Sạch - Đẹp”

Thực hiện các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2020, theo số liệu tổng hợp từ các cấp Công đoàn trong cả nước, có 156.320 tờ gấp, 70.232 băng rôn, khẩu hiệu, áp phích và 102.111 ấn phẩm thông tin khác về an toàn vệ sinh lao động được phát tới các cơ sở.

An toàn vệ sinh lao động… chìa khóa tạo thành công
Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu trao Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong tổ chức thực hiện Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2020. Ảnh: Hải Anh

Có 8.002 Công đoàn cơ sở đã tổ chức phát động các phong trào thi đua về an toàn vệ sinh lao động với 383.272 người tham gia. Qua các phong trào thi đua, các cấp Công đoàn đã tặng 105 cờ, 1.825 bằng khen, 3.939 giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc phong trào “Xanh - Sạch - Đẹp, Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”...

Trong Tháng hành động, Công đoàn cấp trên cơ sở đã tổ chức giám sát, tham gia, phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra công tác an toàn vệ sinh lao động và phòng chống dịch Covid-19 tại 2.095 doanh nghiệp.

Cụ thể, Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai tổ chức 2 Đoàn kiểm tra theo Kế hoạch của Uỷ ban nhân dân tỉnh tại 27 doanh nghiệp; các cấp Công đoàn thuộc Liên đoàn Lao động Hà Nội đã phối hợp với chính quyền đồng cấp tổ chức thanh, kiểm tra 425 đơn vị, doanh nghiệp, phát hiện 524 lỗi thiếu sót, tồn tại và vi phạm quy định pháp luật, đã kiến nghị doanh nghiệp khắc phục ngay thiếu sót, tồn tại, yêu cầu tạm đình chỉ 9 máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao động chưa được kiểm định an toàn, lập biên bản đề nghị ra quyết định xử phạt những lỗi vi phạm nghiêm trọng với số tiền phạt trên 300 triệu đồng...

Công đoàn cơ sở cũng phối hợp với người sử dụng lao động tổ chức tự kiểm tra an toàn vệ sinh lao động với 19.978 cuộc. Qua công tác phối hợp thanh tra, kiểm tra, tự kiểm tra, giám sát về an toàn vệ sinh lao động đã phát hiện, yêu cầu khắc phục 14.556 vi phạm và nguy cơ mất an toàn vệ sinh lao động, trên 2.766 nội quy, quy trình biện pháp làm việc an toàn được rà soát, bổ sung.

Bên cạnh đó, từ phong trào “Xanh – Sạch – Đẹp, Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động” đã có hàng trăm phong trào quần chúng được triển khai thực hiện sáng tạo như phong trào “Người dân thành phố không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước”, “Công nhân vì Thành phố Xanh – Sạch – Đẹp”, “Ngày Chủ nhật xanh vì an toàn, vệ sinh lao động, vì sức khỏe người lao động” của Liên đoàn Lao độngthành phố Hồ Chí Minh. Phong trào “Tổ điểm an toàn lao động” của Công đoàn Tổng Công ty Hàng Hải Việt Nam. Phong trào “Văn hóa phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, cháy nổ” và phong trào “Văn hóa giao thông” của Công đoàn Giao thông vận tải Việt Nam. Phong trào thi đua cải thiện điều kiện làm việc, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, ứng dụng khoa học kỹ thuật, áp dụng cơ giới hóa, tự động hóa, tin học hóa vào sản xuất kinh doanh của Công đoàn Than Khoáng sản Việt Nam.

Riêng trong Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động, các công đoàn trực thuộc Công đoàn Than Khoáng sản Việt Nam đã đăng ký thực hiện 183 nội dung thi đua về công tác an toàn vệ sinh lao động, 340 sáng kiến cải thiện điều kiện làm việc được áp dụng. Công đoàn Công thương Việt Nam ký cam kết thực hiện tốt công tác an toàn vệ sinh lao động không có tai nạn lao động giữa công đoàn với chuyên môn, giữa các phân xưởng tổ đội sản xuất trong đơn vị. Một số đơn vị cơ sở thuộc Công đoàn Cao su Việt Nam tổ chức dọn dẹp vệ sinh cơ quan xanh, sạch, đẹp, khơi thông cống rãnh, thu gom rác thải khu vực đường lô, phát quang bụi rậm thu hút trên 8.000 đoàn viên, người lao động tham gia. Có 335 cơ sở thuộc Công đoàn Đường sắt Việt Nam tổ chức phát động và ký giao kết thi đua đảm bảo an toàn lao động từ tổ, đội, phân xưởng với 6.583 đoàn viên tham gia... Qua các phong trào thi đua, các cấp Công đoàn đã tặng 105 cờ, 1.825 bằng khen, 3.939 giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc phong trào “Xanh - Sạch - Đẹp, Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”.

Có thể thấy, qua các phong trào thi đua do các cấp Công đoàn phát động, triển khai đã thu hút được sự tham gia của các cấp, các ngành, của người sử dụng lao động, người lao động, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị xanh, sạch, đẹp, cải thiện điều kiện làm việc, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động.

Đề nghị kiểm tra liên ngành về an toàn vệ sinh lao động

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tổ chức các hoạt động Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động còn một số tồn tại sau, ở một số địa phương, ngành, công tác chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động chưa thực sự mạnh mẽ, còn mang tính hô hào, khẩu hiệu. Tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp tư nhân, việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động còn mờ nhạt, chưa có điểm nhấn rõ nét, chưa có sự quan tâm đến cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động. Công tác tổng kết tổ chức thực hiện Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động của một số đơn vị còn chậm. Kinh phí Công đoàn dành cho hoạt động trong Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động còn hạn chế, phụ thuộc nhiều vào nguồn ngân sách nhà nước, vì vậy các hoạt động hưởng ứng chưa được nhiều.

Để Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động được tổ chức thiết thực, hiệu quả hơn trong thời gian tới, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề xuất một số ý kiến. Trong đó, về tổ chức Lễ phát động Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đề nghị Bộ Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với Tổng Liên đoàn duy trì tổ chức Lễ phát động Tháng công nhân và Tháng hành động An toàn vệ sinh lao động hàng năm. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cũng đề nghị thành lập Đoàn của Ban Chỉ đạo Trung ương đi kiểm tra, nắm tình hình, đôn đốc việc thực hiện Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động tại các địa phương, ngành, doanh nghiệp; đồng thời tổ chức một số đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành về công tác an toàn vệ sinh lao động tại các doanh nghiệp, tập trung vào các doanh nghiệp thuộc các ngành nghề có nguy cơ cao mất an toàn vệ sinh lao động, điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại và sử dụng nhiều lao động.

Bên cạnh đó, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cũng đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác chỉ đạo, thực hiện các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động của tổ chức Công đoàn; tăng kinh phí tổ chức triển khai Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động cho Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam…/.

Bùi Phương

Nguồn :